műv
(13241+)

 • A művészet szó történetisége Van-e egyáltalán művészet, vagy csak művészetek vannak? Olyanok, mint a szavak művészete, az irodalom vagy a hangok elrendezésének művészete, a zene, a képzőművészet, a díszítő művészet és az építő művészet, az alkalmazott ...
 • Magyar művészek külföldön A 19. század végére Magyarországon, de legelsősorban a fővárosban létrejöttek a művészeti élet Európában is működő alapvető intézményei. Ezek megalapításában és felépítésében a művészek és a művészetpártolók nyugat-európai ...
 • A szimbólumok szerepe az ősi művészetben, kommunikációban A hagyományos, ősi kultúrák művészetét, legyen az vadászó vagy termelő népeké, pár közös vonás különbözteti meg az olyan újító szellemű korok művészetétől, mint amilyen a klasszikus görög és római ...
 • a) Előjel, műveleti jel, műveleti jel, előjel, műveleti jel, előjel, műveleti jel, előjel, műveleti jel, előjel, műveleti jel, műveleti jel. b) Műveleti jel, műveleti jel, műveleti jel, előjel, műveleti jel, előjel, műveleti jel, előjel, műveleti jel, ...
 • A barokk és rokokó Európában A XVI. század folyamán évtizedeken át ülésező tridenti (trentói) zsinat – a katolikus egyház legfőbb tanácskozó testülete – a protestáns képrombolások hatására napirendjére tűzi a képtisztelet kérdését, s 1563-as utolsó ...
 • Újkori alkotások Újkor alatt itt a középkort követő történelmi korszakot értjük, amely azonban művészettörténeti megközelítésben nem pontosan ugyanazt jelenti. Ezért a spanyolországi, olaszországi, flandriai barokk festőktől, alkotásaiktól a XIX. századi ...
 • A 15. század művészetének jellegzetességei A 15. század európai művészete kettős képet mutat, két stílus együttélését, és ezzel együtt kölcsönös hatását is láthatjuk. 1400 körül egész Európa művészetét, Sineától Párizsig, Prágától Burgundiáig, az ...
 • Műveleti utasítás célja A műveleti utasítás a műveletet végző dolgozó részére készül a műveletterv alapján. A dolgozó a műveleti utasítás alapján kap tájékoztatást az elvégzendő munkáról, a munka elvégzésének menetéről, a szűkséges eszközökről, ...
 • A művészet feladata A művészet támogatásának formái a 19. században Magyarországon az ország politikai és társadalmi berendezkedésének, valamint gazdasági helyzetének az alakulásával összefüggésben változtak. A felvilágosodással és polgári fejlődéssel, ...
 • Minek a története a művészettörténet? Bármennyire is az lenne logikus, művészettörténetnek mégsem az összes művészet történetét nevezzük. Bár az irodalom, a zene is művészet, egy-egy ága a művészetnek, a művészettörténet ezeket csupán érinti a párhuzamos ...
 • Művésztelepek a századfordulón
  A millenniumi sokszínűségből nem könnyű kiválasztani a jövő fel mutató elemeket, de nagyobb kockázat nélkül azt megállapíthatjuk, hogy Munkácsy Mihály és Szinyei Merse Pál festészete nemcsak korszakos jelentősége, hanem utóhatása miatt is kiemelkedik ...
  2014. október 31.
 • Művészet a II. vh. után
  A hidegháború Már a II. világháború végén érezhető volt az antifasiszta koalíción belüli feszültség, ebből következően a világháború után a megváltozott politikai helyzetet alapvetően a két nagyhatalom: az USA és a Szovjetunió, valamint szövetségeseik ...
  2014. szeptember 2.
 • Karsai Ildikó, a vizuális kultúra művelője
  Aztán következtek a különböző fokozatú iskolák. Karsai Ildikó igyekezett mindenkitől tanulni. A középiskolában Magos Gyula tanítványa volt, de hatást gyakorolt szemléletére Kopasz Márta, Szalay Ferenc és Fritz Mihály is. A Tanárképző Főiskolán szilárd ...
  2016. szeptember 1.
 • Művészeti múzeumpedagógia
  Milyen nevelési eszmény szolgálatába állítható a kortárs művészet? (...) Mint gyakorló múzeumpedagógus, valamint egy jelentős hazai és kelet-európai képzőművészeti kiállítóhely munkatársa tevékenységem legfőbb céljának a kortárs művészet megszerettetését, ...
  2004. július 20.
 • Művész mozik Budapesten I.
  Mi is az a művész mozi? Ma Magyarországon megkülönböztetjük a „multiplex” és a „hagyományos” vagy művész mozikat. A multiplex mozik elsősorban hollywoodi gyártású, világszerte ismert filmeket vetítenek, műsorukon széles közönségnek szóló, szórakoztató ...
  2014. november 20.
 • A művészet öröm
  Ma már más igények és körülmények vannak, mint harminc évvel ezelőtt, az iskola viszont nem mindig tart lépést ezzel. Ön hogyan képzeli el a tökéletes iskolát? A külső tényezők – ugyanúgy, mint egy család esetében – hiába közelítik meg az általunk ...
  2010. augusztus 27.
 • Bezárnak a művész mozik
  Az előző cikkben szó volt arról, hogy mi az a művész mozi, a művészfilm, mi különbözteti meg a „multiplex” és a „művész” mozikat. Kicsit részletesebben szó esett a budapesti művész mozikról és jelenlegi helyzetükről. Ez a cikk áttekintést ad a ...
  2014. december 18.
 • Ábrahám Rafael, a meditatív művész
  MűterembenA kezdeti ösztönös rajzolgatása egyre inkább tudatossá vált. Készült a Képzőművészeti Főiskolára, ahová azonban atyai tiltás miatt csak tízéves késéssel juthatott el. Szülei akaratából előbb az Eötvös Lóránd Tudományegyetem bölcsészkarának ...
  2016. augusztus 30.
 • Művészeti képzés
  Az iskola nagy hangsúlyt helyez az általános műveltség kellő szintű elsajátítására, a nyelvi oktatást segíti "Europe at School" nevű program. Kiemelt szerepet kap a szakmai oktatásban a kreatív tervezési rész, megalapozva az elméleti tudással, a ...
  2005. január 2.
 • Kubinyi Anna, a plasztikus kárpit művésze
  1949. február 10-én született pedagógus családból (édesapja K. Zoltán a Klebelsberg Kunó Római Katolikus Polgári Fiúiskola igazgatója volt). Középiskoláit a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola kerámia szakán végezte. Az ...
  2016. december 8.