maastricht
(59)

 • Kohéziós Alap célja A Kohéziós Alap létrehozásáról 1991-ben a Maastrichti Szerződés rendelkezett, melyet 1993 végéig kellett volna felállítani. A Maastrichti Szerződés ratifikálásának elhúzódása miatt késett az életbe lépés és az alap felállításának ...
 • ... közép- és kelet-európai országok vonatkozásában). Maastricht Az Európai Uniós Szerződést, az ... 1992. február 7-én a hollandiai Maastricht városában írták alá. A Maastrichti ...
 • Az EU alappillérei Hosszú tárgyalási folyamat eredményeként 1992. február 7-én aláírt és 1993. november 1-én életbe lépett Maastrichti szerződés által létrehozott Európai Unió első pillérébe tettek minden a korábban a három Közösség kompetenciájába ...
 • Elsődleges jog Elsődleges jogforrásnak tekintjük az ún. alapító szerződéseket és azok módosításait, a csatlakozási szerződéseket, az első és második költségvetési egyezményt és az általános jogelveket: Alapító szerződések és módosításaik: - Az Európai ...
 • 1990. 01. 16. a japán miniszterelnök budapesti látogatása 1990. 01. 18–19. Mitterrand francia köztársasági elnök magyarországi látogatása 1990. 01. 25–26. Václav Havel magyarországi látogatása 1990. 01. 28. Antall József és Jeszenszky Géza Washingtonba ...
 • "Intézményi háromszög" Az EU tagállamok nemzeti szuverenitásuk egy részét olyan közös intézményekre ruházzák, melyek nem csak a nemzeti, hanem a közösségi érdekeket is képviselik. A Párizsi a Római, Maastrichti, Amszterdami és Nizzai szerződések valamint ...
 • ... kihívásokra az 1992 februárjában aláírt Maastricht- i szerződéssel válaszolt. Ezzel új ...
 • Az Európai Biztonsági Együttműködsi Szervezet céljai Eredeti nevén Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) Helsinkiben jött létre 33 európai és 2 észak- amerikai állam részvételével (USA, Kanada). Az értekezlet Záróokmányát 1975. augusztus ...
 • Az Európai Unió szerződései Az alapszerződések közül az ESZAK megszűnt, fontosabb rendelkezései az EGK szerződésébe kerültek. Az EGK és az Euratom szerződése többször módosításra került, s az Unió bővülésével egyre több csatlakozási szerződés jött létre, ...
 • A polgárok Európája, avagy az uniós állampolgárság
  Forrás: Central Audiovisual Library, EC. Az uniós állampolgárság még nem egy kikristályosodott identitás, még nem tudatosodott a tagállamok polgáraiban, de előnyeit már 1958, a Római Szerződések megkötése óta élvezik. Ekkor valósult meg a munkavállalók ...
  2001. október 15.
 • Európai határváltozások
  Tizenöt új állam három év alatt 1989 előtt Európában az országhatárok tartósnak és megváltoztathatatlannak tűntek, szinte senki nem gondolt arra, hogy néhány év alatt teljesen átrajzolódik Európa térképe. Arra még kevesebben gondoltak, hogy a határok, ...
  2003. január 18.
 • Újabb fordulat előtt 3.
  Centrumok és perifériák a világgazdaságban A központ központja: a tőzsde New Yorkban.Mint sorozatunk korábbi részeiben ( Európa elvesztett vezető szerepe; Az "Egyesült Európa" eszméjének kialakulása) utaltunk rá, a múlt század során a világgazdasági ...
  2003. május 6.
 • Az EU intézményei
  ... 1992. február 7-én a hollandiai Maastricht városában írták alá. gazdasági és ...
  2014. június 4.
 • Intézmények
  Európai Konvent A Konvent egy Európai Alkotmány létrehozásán munkálkodik, előkészíti az Európai Unió jövőjét meghatározó intézményi reformokról meghozandó döntéseket. A testületben Magyarország lényegében teljes jogú tagként vesz részt. Az Európai ...
  2004. február 19.
 • Az Európai Közösség
  1950-ben született meg - eredetileg a fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen iparágak ellenőrzése céljából - az úgynevezett Schumann-terv, melynek alapján a Benelux-országok, Franciaország, az NSzK és Olaszország részvételével 1951 áprilisában megalakult az ...
  2003. március 11.
 • Együttműködés, döntéshozatal
  Az EU három pillére A Maastrichti Szerződés (1992) három tartópillérre építette fel az Európai Uniót: 1. Az Európai Közösségek pillére: ez a pillér a Párizsi (1951) és a Római Szerződések (1957) három közösségéből tevődik össze, az Európai Gazdasági ...
  2004. április 16.
 • Az integrálódó Európa
  A II. világháború alatt kialakuló nemzetközi békemozgalom tagjai több föderációs tervet is kidolgoztak, ezek általános jellemzője, hogy a független államokra épülő hagyományos európai berendezkedést egy, az alapvető emberi jogok biztosítását alapelvként ...
  2005. március 24.
 • Uniós adatok I.
  A Parlament képviselői Ezeket a választásokat regionális alapon (mint pl. az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Belgiumban), nemzeti alapon (mint pl. Franciaországban, Spanyolországban és Dániában), vagy kevert rendszer szerint (mint pl. ...
  2004. június 16.
 • Európai dimenzió
  (...) Ebben az elemzésben a Youth and History projekthez kapcsolódva a brit CRMLE (Collaborative Research in Modern Languages Education) kutatási program egyik újabb összetevőjével foglalkozunk, mégpedig az angliai és walesi iskolákhoz eljuttatott ...
  2004. július 13.