monet
(218)

 • A monetáris politika bevezetése A monetáris politika a gazdaságpolitika részét képezi. A fiskális politikával, amely a kormányzati kiadások és bevételek alakításával igyekszik elérni céljait, együtt határozzák meg egy gazdaság fejlődésének irányvonalát. A ...
 • A monetarista és a keynesiánus gazdaságpolitika összehasonlítása a bért ésfoglalkoztatottságot tekintve A fiskális politika kulcsszerepe a ciklikusság kiegyenlítésében van. Alkalmazásával a túlfűtöttség és a a depresszió is ellensúlyozható. A fiskális ...
 • A gazdaságpolitika és a körülmények A gazdaságpolitika meghatározása mindig az adott ország helyzetétől, a nemzetközi forgalomban betöltött szerepétől, a külföldi országokkal való kapcsolatától, a legégetőbb problémák sorrendjétől függ. Nyilvánvaló, hogy ...
 • Monetáris politika kialakítása és gyakorlása A jegybank a kormány partnere a gazdaságpolitikai, pénzügyi politikai döntések meghozatalában, és a monetáris politika végrehajtásában tevékeny részt vállal, hiszen a monetáris irányítás és szabályozás eszközei ...
 • A monetarista és a keynesiánus gazdaságpolitika összehasonlítása a gazdaság állapotát tekintve A fiskális, azaz költségvetési politika és a monetáris politika ugyanis egymás ellen, egymás hatásait gyengítve, de egymást megerősítve, a kockázatokat kivédve ...
 • A monetáris politika elemzése témakör lezárása A monetáris politika az árstabilitás, a csökkenő munkanélküliség, az árfolyamszabályozás megvalósítása érdekében a pénzkínálaton és/vagy kamatszabályozáson alapuló hatásmechanizmusok összességét jelenti. ...
 • Monetarista gazdaságpolitikai célok A monetáris politika másik lehetősége a kamatszabályozás. Tudjuk, hogy a kereskedelmi bankok betéteket kénytelenek elhelyezni a központi bankban. Ezek biztosítják a bankok egymás közötti fizetéseinek egyszerű ...
 • Monetaristák a gazdaságpolitikáról A monetaristák atyja M. Friedman szerint nagyon pontosan meg kell határozni azokat a kereteket, szabályokat, amely szerint az állami beavatkozást szükségesnek tartjuk. Véleményük szerint korlátozni kell és közgazdasági ...
 • A monetáris gazdaságpolitika ... . A monetáris gazdaságpolitika ... . a bevételeken és kiadásokon keresztül hat a gazdaságra a bevételeken és kiadásokon keresztül hat a gazdaságra aktív állami szerepvállaláson alapszik aktív állami szerepvállaláson ...
 • Restriktív monetáris politika esetén az állam ... . Restriktív monetáris politika esetén az állam ... . növeli a pénzkínálatot növeli a pénzkínálatot csökkenti a pénzkínálatot csökkenti a pénzkínálatot csökkenti az összkínálatot csökkenti az összkínálatot ...
 • Monet
  ... impresszionizmus egyik legkiemelkedőbb alakja Claude Monet. A roueni katedrális homlokzatáról, a ... motívum. Claude Monet és az impresszionizmus az SDT-ben Monet Impresszionizmus Vizuális értelmezés ...
  2006. november 24.
 • Közgazdákodj okosan
  Utolsó frissítés ideje: 2009.04.02. A Magyar Nemzeti Bank vállalt célja, hogy törvényben rögzített alapfeladatai elvégzése mellett, minél többekkel megismertesse és megértesse a jegybank működését, a monetáris politika mozgatórugóit, egyben növelje a ...
  2009. április 2.
 • Egy fikció nyomában
  ... technika segítségével újraalkotta Degas és Monet néhány, már megromlott látással alkotott ... végére gyakorlatilag megvakult. Monet – ha a betegség visszafordítható Monet (1840—1926) tíz ... ingerdömpinget szeretné megmutatni a vásznon. Monet hosszas tépelődés után, 1923-ban vetette ...
  2013. május 15.
 • Tér és idő II.
  ... festészet betetőzője az impresszionizmus. Claude Monet roueni (ruani) dómról készült festményén ... stílus nevét Monet Napkelte impressziója című festményéről kapta (Impresszió = benyomás). Monet festményét ... az atmoszférikus jelenségek hangulati tartalmát, Monet roueni dómról készitett sorozata bizonyítja ...
  2006. június 26.
 • A macskás Vénusz
  ... egyik meghatározó stílusjegye. A fiatal Monet 1866-ban festette meg ugyanezt a ... , míg Monet a tárgyat már valódi impresszionisztikus felfogásban jelenítette meg. Monet: Reggeli ...
  2014. június 23.
 • A harsogó napfény mint a természet isteni derűje
  ... jellemzők A stílusirányzat az elnevezését Monet A felkelő nap impressziója című ... a természetben megfigyelhető színkavalkád bemutatása. Monet: Virágoskert Építészet Nem jellemző erre ... nem harsányak, gyakoriak a pasztell-árnyalatok. Monet: Nő napernyővel Témaválasztásuk is radikálisan ...
  2014. június 19.
 • Újabb fordulat előtt 3.
  Centrumok és perifériák a világgazdaságban A központ központja: a tőzsde New Yorkban.Mint sorozatunk korábbi részeiben ( Európa elvesztett vezető szerepe; Az "Egyesült Európa" eszméjének kialakulása) utaltunk rá, a múlt század során a világgazdasági ...
  2003. május 6.
 • Festőiskola
  ... . Szerette az olajat Van Gogh, Monet és Gaugain is. Feltörekvő, 20 ...
  2003. november 25.
 • Intézmények
  Európai Konvent A Konvent egy Európai Alkotmány létrehozásán munkálkodik, előkészíti az Európai Unió jövőjét meghatározó intézményi reformokról meghozandó döntéseket. A testületben Magyarország lényegében teljes jogú tagként vesz részt. Az Európai ...
  2004. február 19.
 • Nyílt napok a Nemzeti Bankban
  A Magyar Nemzeti Bank hagyományosan minden tavasszal szélesre tárja kapuit, és bemutatkozik a nagyközönség előtt. Így lesz ez idén is, amikor az MNB május 23-án (szombaton) és 24-én (vasárnap) reggel 10 és délután 5 óra között várja a látogatókat. Ezen a ...
  2009. május 20.