nyelvtan
(1399)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Publikus
 • Az egyes nyelvjárások közötti nyelvtani rendszerbeli eltérések nem jelentősek, a megértést nem zavarják. Az ikes helyett használt iktelen formák, a főnév ragjainak megváltozott alakja (pl. -ból helyett -bu a házbu szóban) , a nyelvjárásokban gyakoribb " ...
 • Ráskai Lea 1510-ben készített másolatából következtethetjük ki a Margit-legenda eredeti kiejtését néhány szómagyarázattal kiegészítve: "Mikoron Szent Margit asszonnak (úrnőnek) adnak vala kentest (köntöst), kapát (köpenyt, csuhát) jobb posztóból az ...
 • ... is nyelvtanból Hogy sikerült a nyelvtan feladatod Hogy sikerült a nyelvtan feladatod
 • A nyelvtani kapcsolóelemek megjelenése a textémában nem választható el a textéma mondatai közötti jelentésbeli összefüggéstől, illetőleg a rajtuk keresztül tükröződő gondolkodás logikájától. Ezek a grammatikai eszközök nem a textéma tartalmára, inkább ...
 • Nyelvtani ismeretek negyedik osztályosok számára a szöveg, a mondat, és a szavak jellemzőiről, valamint a főnév, a melléknév és az ige szófajokról.
 • Ellentétes jelentésű főnevek: tűz-víz, béke-háború, Nap-Hold, tél-nyár, élet-halál. Gyűjts te is néhányat! ellentét Olyan nyelvtani alakzat, mely gondolatok, (szó)képek egymást kiegészítő szembenállása. Okos-Buta jelentés A nyelvi jel vagy ...
 • Nyelvtani ismeretek harmadik osztályosok számára a kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó és felszólító mondatokról, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakról, valamint az igenevekről.
 • Mi a közös a finnugor nyelvek nyelvtani rendszerében? Mi a közös a finnugor nyelvek nyelvtani rendszerében? Az irányhármasság. Az irányhármasság. Az igékhez és névszókhoz is hozzátehető személyre utaló toldalékok, melyek a személyes névmásokból alakultak ...
  tesztfeladat
 • Kik voltak legrégibb nyelvtanaink szerzői? Válaszd ki a helyes csoportot! Kik voltak legrégibb nyelvtanaink szerzői? Válaszd ki a helyes csoportot! Zolnai Gyula, Szily Kálmán Zolnai Gyula, Szily Kálmán Bárczi Géza Bárczi Géza Sylvester János, Szenczi ...
  tesztfeladat
 • Mikor keletkeztek első nyelvtanaink? Mikor keletkeztek első nyelvtanaink? a 15. század végén a humanizmus hatására a 15. század végén a humanizmus hatására a 16. és 17. században a reformáció és ellenreformáció idején a 16. és 17. században a reformáció ...
  tesztfeladat
 • A hatékony nyelvtanulás "buktatói"
  A nyelvtanulás buktatói A legtöbb ember nehezen kezd hozzá a nyelvtanuláshoz, mivel hosszú és végeláthatatlan folyamatként értelmezi. Sokak számára nagy lelkierő szükséges a tanulási folyamat elkezdéséhez, nem beszélve az időközben fellépő ...
  2001. augusztus 28.
 • Korai nyelvtanulás
  „Nehéz egyértelműen állást foglalni a nyelvtanulás kérdésében, a pszichológusokat is megosztja a kérdés” –vallja Veres Réka iskolapszichológus. „Én úgy gondolom, több fontos szempontot is érdemes figyelembe venni, ha azon gondolkodunk, járjon-e a ...
  2014. november 27.
 • A nyelvtanulás növelheti az agy méretét?
  A svédországi Uppsala városában a több mint egy évig tartó kutatás során 14 jobbkezes svéd fiatalt vizsgáltak, hat nőt és nyolc férfit, akik vállalták, hogy 13 hónapon keresztül részt vesznek egy intenzív idegen nyelvi kurzuson olyan idegen nyelvből, ...
  2013. február 11.
 • A hatékony nyelvtanulás
  A legtöbb ember csak nehezen, hosszas rábeszélés, és magát meggyőzés után képes arra, hogy hozzáfogjon a nyelvtanulásnak. A kifogásoknak persze se szeri, se száma: nincs időm, nincs nyelvérzékem, nehéz a nyelv, egyszóval ha ilyenekkel győzködjük a saját ...
  2007. december 11.
 • Mesés nyelvtanulás
  Kisgyermekkorban lehetséges, hogy a gyerekek természetes kíváncsiságára, nyitottságára, fogékonyságára alapozva felkeltsük érdeklődésüket az idegen nyelvek iránt. Az idegen nyelv tanítását a természetes nyelvtanulás folyamataira építve, életkori ...
  2013. február 5.
 • Önálló nyelvtanulás
  Nyelvgyakorló oldalak, angol nyelv Bizonyára sokan ismerik a http://www.englishlearner.com/ Weboldalt, ahol az angolul tanulók nyelvtani teszteket, keresztrejtvényeket, szókincsfejlesztéshez használható gyakorlatokat, valamint szövegértési feladatokat ...
  2002. november 19.
 • A 3 legtutibb nyelvtanuló alkalmazás
  Duolingo Duolingo Talán a legnépszerűbb ingyenes nyelvtanulási alkalmazás a jelenleg a piacon. A program nem csupán interaktív feladatok révén hoz bennünket barátságba a kiválasztott nyelvvel, hanem mivel profilszerűen építi fel az alkalmazást, ...
  2015. február 4.
 • Önkéntes nyelvtanulás
  Az Európai Unió Fiatalok Lendületben programjának keretében magyar fiatalok is részt vehetnek rövid- vagy hosszú távú önkéntes szolgálaton, valamely külföldi, európai uniós tagállamban. Az önkéntes szolgálat ideje alatt az Európai Bizottság támogatása ...
  2013. március 8.
 • Nyár, napsütés, nyelvtanulás
  ... kalauzol minket pl. az angol nyelvtan világában.  Az online honlapokon, vagy ...
  2008. augusztus 1.
 • Digitális média
  A közgyűlésre és szakmai napra 2017. április 8-án kerül sor. A rendezvény során plenáris előadások és műhelymunkák szólnak többek között a digitális média osztálytermi alkalmazási lehetőségeiről, a digitális tananyagokról és a digitális szótárakról. A nap ...
  2017. március 24.