petőfi sándor
(441)

 • ... Petőfi Sándor - ajánlott irodalom Riedl Frigyes: Petőfi Sándor, Bp., 1923ait, Sándort és öccsét, Istvánt. Petőfi ... a piarista gimná Petőfi Sándor - ajánlott irodalom Horváth János: Petőfi Sándor, Bp., 1922ziumban, Aszódon ... . Petőfi életrajza I-III. - ajánlott irodalom Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza I-III., Bp., 1896Szülőhelye: Petőfi Sándor ...
 • ... (nem csupán elképzelt) eseményeken alapulnak. Petőfi Sándor 1847 nyarán beutazta a Felvidéket ... az égiháború hangján kiáltá: éljen Petőfi Sándor!.. Talán, ha harmadszor lépek e ... (nem csupán elképzelt) eseményeken alapulnak. Petőfi Sándor 1847 nyarán beutazta a Felvidéket ...
 • ... eposz és a komikus eposz : Petőfi Sándor A helység kalapácsa - a problémacentrikus ... eposz és a komikus eposz: Petőfi Sándor A helység kalapácsa - a problémacentrikus ... egyike (pl. lele Petőfi Sándor - ajánlott irodalom Szoboszlay Béla: Petőfi Sándor, Tankönyvkiadó, Bp., 1970 ...
 • ... helyzetébe, s őt szólaltatja meg. Petőfi Sándor (1823–1849) alábbi népies helyzetdala ... már semmi másra kedvesén kívül. Petőfi "nem mímelte a népieskedést... valahányszor ... volna a népből..." (Illyés Gyula: Petőfi Sándor). ismétlés: a szavak, kifejezések megismétlése ...
 • ... is fölöttem. Pest, 1844. július Petőfi gyönyörű költeménye – a szó szorosabb ... műnemébe). Szappanos Balázs: Petőfi Sándor: Az alföld Szappanos Balázs: Petőfi Sándor: Az alföld, Black ...
 • Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma Falu ... . Az első két strófa helyzetképében Petőfi ismétlésekkel hangsúlyozza és festi le ... napjáig); általános értelemben: szegényes kocsma. Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma Falu ...
 • ... . 1847 szeptemberében született a mű Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötése után ... a halál után is. Teleki Sándor kastélyából látni a tájat. Ez ... ., 1973 (In: A szépség haszna.Petőfi két verséről)
 • ... pamfletként értelmezték Petőfi művét. Ha van is ebben némi igazság, Petőfi célja ... kiváltása a célja (Petőfi: A helység kalapácsa) Mezősi Károly: Petőfi Dunavecsén, Bp., 1970 (In:Lukácsy Sándor-Varga János (szerk.):Petőfi és ...
 • ... tetőpontját. Megismerkedésükkor (1846. szeptember 8.) Petőfi már túljutott élete legválságosabb szakaszán ... . A sajátos értékrend-paradoxon pontosan kifejezi Petőfi gondolkodását, világnézetét: a megtalált (?) egyéni ... jelentik életük valós (történelmi) hátterét. Petőfi talán az egyetlen olyan költő ...
 • ... formai, tematikus, nyelvi megoldások, amelyek Petőfi népdal-verseit hiteles népdalokká teszik? Értelmezd ... a Felhők-ciklus verseiben jelzik, hogy Petőfi költészete más, mint indulásakor volt ... az ars poetica versek alapján Petőfi legfontosabb esztétikai, politikai, morális eszméit ...
 • Petőfi Sándor
  ... életét. Petőfi legnagyobb múzsájáról szól ez a történet. Petőfi Sándor: Az apostol Petőfi Sándor példázatszerű ... kísérletet. A költői táj Petőfi Sándor téli pusztája. Petőfi Sándor - diasor Elsősorban tanároknak szánjuk ... Petőfi a Gépeskönyv lapjain Petőfi Sándor összes versei Egy igen hasznos áttekintés Petőfi életéről ...
  2005. január 26.
 • Petőfi népies műdalai
  ... is. Egyszerű felszín, bonyolult mélyszerkezet. Petőfi Sándor akkor vált igazán híres, sikeres ... vagy... Csak hogy lényink egyesüljenek. (Petőfi Sándor: Fa leszek, ha…, 1845 – részlet ... folklóralkotásoktól. A tétel összegző leírása Petőfi Sándor tehát nem találta fel újra ...
  2014. március 10.
 • Petőfi Sándor költészete
  ... , ha... bordal pl. A borozó Petőfi Sándor tájleíró költészete Tájlíra a magyar ... már megújult tettvágyáról ír. Petőfi Sándor szerelmi költészete Petőfi szerelmei: Csapó Etelka (Vahot ... szerepvállalás Petőfi költészetében és életében Erről az alábbi oldalunkon olvashatsz... Petőfi Sándor: Az ...
  2005. január 26.
 • Petőfi Sándor: Az apostol
  ... - ekkor kezdi el művének írását Petőfi 1948. szeptember: Zugligetre utazik feleségével ... való elidegenedése okozza Szilveszter és Petőfi - Petőfi és Szilveszter születésnapja majdnem egybeesik ... maradéktalanul Források Gépeskönyv - Petőfi Sándor Somogyi Tamás: Gondolatok Petőfi Apostoláról Pleskó Ilona - Somi ...
  2005. január 25.
 • Petőfi Sándor költészete
  Petőfi Sándor költői szerepe Kosztolányi mondta (!): "Ha ... részt a magyar történelem folyásában. Petőfi Sándor forradalmisága, idealizmusa és heves természete ... egyfajta plebejusi színezetet nyer. Népiessége Petőfi Sándor kamaszkorától verselt. Első irodalmi sikerét ...
  2004. május 10.
 • Puska
  Petőfi Sándor (1823-1849) Aranyos csúnya, diákos magyar ... Petőfi lírájának is legjellegzetesebb témái - Szilveszter meg nem értettségében benne van Petőfi ... , törvényesség, haza, nemzet, nép, emberiség Petőfi igazi forradalmár: szerepvállalása: a forradalmár ...
  2003. június 2.
 • Újramotiválni Petőfit
  Petőfi, a kanonikus Petőfi Sándor az egyik olyan szerzőnk, akinek ... rétegnek, akik között Petőfi népszerűségre igyekezett szert tenni. Petőfi Sándor tehát sokszínű személyiség ... az efféle toposzfelújításra? Latinovits Zoltán Petőfi Sándor: A négyökrös szekér című versét ...
  2013. május 22.
 • Petőfi, a szerepjátékos
  ... , hogy Petőfi inkább a költők pingvinje? Imázs Annyi bizonyos, hogy Petőfi Sándor sokat ... . Maga a költő – vagy intézmény – Petőfi Sándor pedig nem mindig válogatott kesztyűs ... gazdag anyag található Margócsy István: Petőfi Sándor című kismonográfiájában (Korona Kiadó, Budapest ...
  2013. június 13.
 • Weöres Sándor magyarórán
  Gyermekvers-költő? Ahogy Petőfi Sándor nevét sem középiskolában hallja először ... alatt) át a Galagonyáig. Ahogy Petőfi versei folklorizálódtak, vagyis eredeti szerzőségüket ... orpheuszi költészetről, de elsősorban Weöres Sándor költészetének utolsó pályaszakaszáról szól Basa ...
  2013. augusztus 1.
 • Fesztivál
  ... Középiskola, Törökbálint Csoportvezető-rendező: Pátkay Mónika Petőfi Sándor Arany Lacinak című verse alapján ... ütött ez a gyerek? (20’) Petőfi Sándor Általános Iskola, Újvidék (Szerbia) Csoportvezető ... Ákombákom Az éjjeli pávaszem (17’) Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület Bácsgyulafalva (Szerbia ...
  2016. június 2.