algebra
(470)

 • AZ ALGEBRA FEJLŐDÉSE A babiloni algebra eljutott bizonyos másodfokú, kétismeretlenes egyenletrendszerek ... 1768-1769-ben hosszú időre megszabták az algebra tárgyát, amely felölelte az egyenletmegoldások ... . A régi algebra tárgyköre és módszerei teljesen megváltoztak. Az algebra további formalizálásában ...
 • ... Magna (Nagy művészet, vagy az algebra szabályairól) címmel adott ki. Ebben ... darab gyöke van. (Ezt az algebra alaptételének nevezzük.) Ez az n ...
 • A századfordulón az algebra fejlődésében különösen fontos szerepet játszott ... ) című könyvében különösen az absztrakt algebra kombinatorikus jellegű problémáiban mutatta meg ... , Otto Schreier. A századfordulón az algebra fejlődésében különösen fontos szerepet játszott ...
 • A szimbolikus algebra kibontakozásának Németország és Franciaország mellett ... (A nagy tudomány, azaz az algebra törvényeiről). Ez először tartalmazott olyan ... cc-vel (cubi-cubus) stb. A szimbolikus algebra kibontakozásának Németország és Franciaország mellett ...
 • Az általános érvényű tételek, összefüggések megfogalmazásakor a konkrét számok helyett betűket szoktunk használni. Egynemű algebrai kifejezésekben csak a szám együttható lehet más; a betűket tartalmazó kifejezés azonos kell, hogy legyen! Az egynemű ...
 • Feladat: egyenlőtlenség algebrai megoldása 2. példa: Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenséget algebrai módszerrel: (x+1)/5-3>2-x","\[ThinSpace]Element[x, Reals]. (2) Megoldás: egyenlőtlenség algebrai megoldása Könnyen beláthatjuk, hogy az ...
 • ... a redundancia (túlhatározottság). A logikai algebra (Boole-algebra) olyan azonosságokat illetve szabályokat ...
 • A logikai algebra alaptételei A mennyiségek kétértékűek , ha , ... : A De Morgan-tétel: A logikai algebra alaptételei A mennyiségek kétértékűek , ha ...
 • ... logikai algebrának) nevezzük. A logikai algebra a hagyományos algebrához hasonlóan változókat ... bekövetkeznek-e vagy sem. A logikai algebra eszközei A kétértékű logika gyakorlati ...
 • Egytagú kifejezések szorzása látszólag egyszerű területe a matematikának, viszont a rossz „beidegződéseknek” köszönhetően nagyon sok hibázási lehetőség rejlik benne. Az egynemű algebrai kifejezések szorzására tekintsük a következő példát: ! Használjuk ...
 • GeoGebra
  Az 1. ábra mutatja a program bejelentkező oldalát. Könnyen kitalálható, és megtanulható az ikonok használata. Az eszközsor ikonjai balról jobbra haladva a következők: bázispont mozgatása, bázispont elhelyezése, metszéspont szerkesztése, vektor, szakasz, ...
  2004. július 23.
 • Matematikai kifejezések
  Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifejezések tárgyalása során a valós számok halmazát és a velük végzett műveletek tulajdonságait ismertnek tekintjük. Az algebrában kifejezésnek nevezzük a valós számoknak vagy betűknek a valós számok között ...
  2002. december 23.
 • Főiskolások számára
  ... már nyilvánvaló lesz. A Lineáris algebra című jegyzet első részében a ... számelméleti problémák között. A Klasszikus algebra tartalma áll talán a legtávolabb ... e két szerzőtől az Absztrakt algebra jegyzet, amely az itt ismertetettek ...
  2005. április 22.
 • Millenniumi Problémák
  Az Intézet tevékenysége természetesen ennél összetettebb. Nyári iskolákat, konferenciákat szervez. A matematikusok kutatásait támogatja, és megalapította a Clay Kutatói Díjat is. A díjat azok a kutatók kapják, akik szakterületükön olyan eredményt értek el ...
  2014. január 14.
 • Októberben született nagy matematikusok
  ... könyv nagymértékben elősegítette az arab algebra és a hindu-arab számírás elterjedését ... teli elméletét, a mai modern algebra alapgondolait. Az általa megteremtett csoportelmélet ...
  2001. október 12.
 • Kifejezések
  ... az értelmezési tartomány szűkülhet? - az algebra szó Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi ...
  2002. december 12.
 • Rajzos egyenlőtlenségek
  Martin Gardner, a matematika népszerűsítésének egyik legnagyobb alakja írja: "Nincsen hatásosabb módszer bizonyos algebrai azonosságok megértéséhez, mint egy jó ábra. Persze tudnunk kell, hogyan bizonyíthatjuk be algebrai úton őket, de sok esetben egy ...
  2003. január 16.
 • A liba és a béka
  A feladat: A tópartról vízbe ugrik egy béka, és 5 másodpercenként 2 m-t úszik. Ugyanonnan, a béka indulása után 42 másodperccel a béka után ered egy liba, amely 2 másodpercenként 5 m-t úszik. Mennyi idő múlva éri utol a liba a békát? Ez a probléma már ...
  2004. november 18.
 • Az euklideszi szerkesztésről
  ... , egy másik matematikai tudományág, az algebra eszközeivel sikerült megmutatni. Azért, hogy ...
  2002. november 5.
 • Önálló tudomány
  ... törekvés igénye nélkül megemlítünk néhányat: algebra matematikai analízis számelmélet geometria kombinatorika ...
  2002. augusztus 30.