Kategóriák

algebra
(51)

 • GeoGebra
  Az 1. ábra mutatja a program bejelentkező oldalát. Könnyen kitalálható, és megtanulható az ikonok használata. Az eszközsor ikonjai balról jobbra haladva a következők: bázispont mozgatása, bázispont elhelyezése, metszéspont szerkesztése, vektor, szakasz, ...
  2004. július 23.
 • Matematikai kifejezések
  Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifejezések tárgyalása során a valós számok halmazát és a velük végzett műveletek tulajdonságait ismertnek tekintjük. Az algebrában kifejezésnek nevezzük a valós számoknak vagy betűknek a valós számok között ...
  2002. december 23.
 • Főiskolások számára
  ... már nyilvánvaló lesz. A Lineáris algebra című jegyzet első részében a ... számelméleti problémák között. A Klasszikus algebra tartalma áll talán a legtávolabb ... e két szerzőtől az Absztrakt algebra jegyzet, amely az itt ismertetettek ...
  2005. április 22.
 • Millenniumi Problémák
  Az Intézet tevékenysége természetesen ennél összetettebb. Nyári iskolákat, konferenciákat szervez. A matematikusok kutatásait támogatja, és megalapította a Clay Kutatói Díjat is. A díjat azok a kutatók kapják, akik szakterületükön olyan eredményt értek el ...
  2014. január 14.
 • Októberben született nagy matematikusok
  ... könyv nagymértékben elősegítette az arab algebra és a hindu-arab számírás elterjedését ... teli elméletét, a mai modern algebra alapgondolait. Az általa megteremtett csoportelmélet ...
  2001. október 12.
 • Kifejezések
  ... az értelmezési tartomány szűkülhet? - az algebra szó Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi ...
  2002. december 12.
 • Rajzos egyenlőtlenségek
  Martin Gardner, a matematika népszerűsítésének egyik legnagyobb alakja írja: "Nincsen hatásosabb módszer bizonyos algebrai azonosságok megértéséhez, mint egy jó ábra. Persze tudnunk kell, hogyan bizonyíthatjuk be algebrai úton őket, de sok esetben egy ...
  2003. január 16.
 • A liba és a béka
  A feladat: A tópartról vízbe ugrik egy béka, és 5 másodpercenként 2 m-t úszik. Ugyanonnan, a béka indulása után 42 másodperccel a béka után ered egy liba, amely 2 másodpercenként 5 m-t úszik. Mennyi idő múlva éri utol a liba a békát? Ez a probléma már ...
  2004. november 18.
 • Az euklideszi szerkesztésről
  ... , egy másik matematikai tudományág, az algebra eszközeivel sikerült megmutatni. Azért, hogy ...
  2002. november 5.
 • Önálló tudomány
  ... törekvés igénye nélkül megemlítünk néhányat: algebra matematikai analízis számelmélet geometria kombinatorika ...
  2002. augusztus 30.