atyafi
(38)

 • Elemezd az Az a fekete folt című elbeszélés időszerkezetét az alábbi kérdések alapján! Hogyan változnak a történetben az idősíkok? Milyen elbeszélői módszert alkalmaz az író? Mi a szerepe a cselekményben az időnek? Értelmezze az Az a fekete folt című ...
 • Mikszáth: A jó palócok, Tót atyafiak-Mikszáth paraszti hősei, Bevezető közlés
 • ... . – Nohát, láss neki! – biztatta a atyafi, s azzal bément a szentillatú ... a madarasi székelynek... Mikor az atyafi visszajött az asztalhoz, erős pír ... . – Nohát, láss neki! – biztatta a atyafi, s azzal bément a szentillatú ... a madarasi székelynek... Mikor az atyafi visszajött az asztalhoz, erős pír ...
 • Pályakezdésének írói kudarcai után két novelláskötet – Tót atyafiak(1881), A jó palócok(1882) – hozta meg Mikszáth számára a régen várt elismerést, a kirobbanó sikert. A jó palócokvalóságos remekmű: az író legegységesebb, legegyenletesebb írásai közé ...
 • ... fáklya tüzéről ha gyujtani mását; Atyafi osztályban láng nem fogy a ... véged. "Örülsz, hogy ez osztály atyafi jóságból Ne hidd! mivel esett ... szélen, S visszakapaszkodni földre-bukó félen. "Atyafi jóságból, puha békességből, Oda ne ...
 • Hol volt, hol nem, volt az országban egy Rátót nevű község. Ebben a Rátótban a csősz egyszer a mezőn egy hatalmas úritököt talált. Tyű, fékomadta-teremtette - csodálkozott -, nahát ez már megint mi? - Mert hosszú, főzni való tököt már látott, de ilyen ...
 • ... , de hasznos, elszaladtam biz én! atyafi, atyafiság Valakinek a rokona, rokonsága ...
 • Mikszáth Kálmán Mikszáth Kálmán: A jó palócok Mikszáth Kálmán (1847—1910) a Nógrád megyei Szklabonyán született paraszti kisbirtokos családban. Bár nem volt igazán jó tanuló, tevékenyen részt vett az iskolai önképzőkör munkájában. Középiskolai ...
 • Gyermekkora: A XIX. század magyar szépprózájának Jókai mellett legnépszerűbb és legolvasottabb írója, Mikszáth Kálmán1847-ben született a Nógrád megyei Szklabonyán (ma Szlovákia területéhez tartozik). Szülei evangélikus kisnemesi származásúak voltak, ...
 • Decameron - Első nap, Első novella Ser Cepparello hamis gyónással becsap egy szent barátot, és meghal; halála után pedig szentnek tisztelik, holott életében igen gonosz ember volt, és Szent Ciappelletónak nevezik Bájosabbnál bájosabb hölgyeim, illendő, ...
 • Jó atyafiak
  Elnevezésük szláv eredetű. Néprajzi sajátossságai; sokszínű viselete, építészete, hagyományai, szokásai különböztetik meg a többi népcsoporttól. Nyelvét az illabiális "a" (ajakkerekítés nélkül képzett) és a hosszú, labiális "á" hang teszi sajátossá. A ...
  2003. április 2.
 • Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth néhány novellája alapján
  Bevezető gondolatok Mikszáth Kálmán (1847-1910) a 19. és a 20. század fordulóján hozta létre életművét, amely a széppróza és a publicisztika számos fontos műfajában (mint például a novella, a kis- és nagyregény, a regényes életrajz, a karcolat) öltött ...
  2014. április 4.
 • Hagyományos mesterségek - Papírkészítők II.
  Idehaza a XIV. században jelent meg először a papír, mégpedig az Anjou uralkodóink udvarában, akik Itáliából hozták magukkal. Papírra készültek az oklevelek, rendeletek a kancellárián, s a kezdeti idegenkedést a bőrnél kevésbé tartós anyagtól felváltotta ...
  2007. december 16.
 • Péter és a magyarok
  ... hogy az Orosz Birodalomban velünk atyafi, az-az kun és magyar származású ...
  2008. január 25.
 • Gallicizmusok
  Gallicizmusok "Jeter son bonnet par dessus les moulins" - Kirúg a hámból A kifejezés eredetileg a hölgyek meglazult öltözékével áll kapcsolatban: biztosan sokan hallottak már arról, hogy tisztességes asszonyoknak egykor nem illett hajadonfőtt, szélfútta ...
  2002. szeptember 22.
 • A barbárokról
  A hunok társadalmi rendje és szokásai Marcellinus Ammianus Marcellinus római történetíró töredékesen fennmaradt művéből. A szerző a 4. században élt, és a birodalom története mellett fontos forrás a limes népeinek életéről is. Önmaga a tárgyilagosság ...
  2004. augusztus 25.
 • Világítás áram nélkül?
  ... miben fáradozik kend? - Fogadj Isten, atyafi! Hát biz én a tavasszal ...
  2013. október 25.
 • Fogyatkozó skót vadmacskák
  Az egy-két száz évvel ezelőtt még gyakran előforduló európai vadmacska napjainkra annyira megfogyatkozott, hogy csak néhány magasabb fekvésű zavartalan erdőségben találkozhatunk velük. Ezen utolsó menedékek egyike volt a zord időjárású Skót-felföld, ...
  2004. július 9.
 • Kazinczy Ferenc I.
  A nemesi értelmiségi pálya vonalai Kazinczy Ferenc, magyar nyelvújítás emblématikus alakja kétszázötven évvel ezelőtt Érsemlyénben született 1759. október 17-én, elsőszülöttként. Apja Kazinczy József, anyja Bossányi Zsuzsanna; a Kazinczyak ősei a ...
  2017. január 6.
 • Napváros
  Bevezetés T. Campanella Tommaso Campanella életét, sorsát talán az határozta meg leginkább, hogy a XVI. század végére, a XVII. század elejére az itáliai reneszánsz már a véget jelentõ végsõ válságba jutott. A kor két legfõbb jellemzõi - a gazdaság ...
  2005. április 25.