bűn
(1428)

 • A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésének formái A 2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szabályozza a magyar bűnüldöző szerveknek a bűnmegelőzés és a bűnüldözés során külföldi hatóságokkal folytatott ...
 • A büntető törvény hatálya A Btk. időbeli hatálya A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy ...
 • Az erőszakos és közterületi bűnözés Magyarországon az elmúlt két évtizedben az erőszakos bűncselekmények arányának emelkedése elmaradt ugyan a vagyon elleni bűnözés növekedésétől, de a százezer lakosra jutó erőszakos bűncselekmények száma 47 százalékkal ...
 • A közélet tisztasága elleni bűncselekményeka Btk.-ban A közélet tisztasága elleni bűncselekmények közé tartozik többek között a vesztegetés és a befolyással való üzérkedés. Vesztegetés 250. § (1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban ...
 • A bűnmegelőzés alkotmányos követelményei A bűnmegelőzés a bűnözés és a bűnözéstől való félelem elleni állami és nem állami beavatkozások összessége. A társadalmi bűnmegelőzés komplexumának valamennyi (emberi) jogi vonatkozását lehetetlen lenne felsorolni ...
 • A szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűncselekmények A szervezett bűnözéshez számos bűncselekmény típus tartozik, ilyen például a kábítószer-kereskedelem, a fegyverkereskedelem, az emberkereskedelem, a pénzmosás, a prostitúció, a zsarolás, az emberrablás, ...
 • A hazai bűnözés számszerű növekedése az elmúlt évtizedekben Magyarországon az ismertté vált bűncselekmények száma a rendszerváltás után kissé megnőtt, azóta - egy 1998-as kiugrástól eltekintve - lényegében stagnál. A növekedés hátterében az áll, hogy a ...
 • A bűnüldöző és büntető igazságszolgáltatási szervek feladatai A bűnözés megelőzésével és az elkövetők kezelésével foglalkozó ENSZ- kongresszusokon többször kinyilvánították, hogy a bűnözést és a bűnelkövető magatartást nem lehet kizárólag büntetőpolitikai ...
 • A szervezett bűnözés morfológiája A szervezett bűnözés legfontosabb ismérvei: 1) a specializáció, ami azt jelenti, hogy minden egyes részfeladatot az arra legalkalmasabbnak tartott személy végez el, és minél kevesebb feladat jut egy személyre, annál ...
 • A szervezett bűnözés elleni fellépés közösségi eszközei Mivel a szervezett bűnözés egyik legfőbb jellemzője, hogy határokon át ível, csak akkor lehet hatékonyan fellépni ellene, ha a szomszédos országok rendvédelmi szervei együttműködnek, sőt, közös ...
 • Bűncselekmények áldozatainak napja
  Bárkivel megtörténhet Bűncselekmény bárkivel megeshet, az áldozatok legnagyobb része nem hibáztatható a történtekért, ezért megérdemlik az együttérzést és a tiszteletet. Az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára az Európa Tanács  február 22-ét ...
  2012. február 16.
 • Hírhedt magyarországi bűncselekmények - Tiszazugi gyilkosságok
  1929-ben egy névtelen levél érkezett a szolnoki ügyészségre, ami arról tájékoztatott, hogy valakik légypapírból kiáztatott arzénnel mérgezik rokonaikat. A csendőrök szinte azonnal nyomozásba kezdtek, amely jó iramban haladt, miután az ekövetők hamar ...
  2012. február 20.
 • Szókincsfejlesztés (angol)
  Kifejezértár - Bűn Meanwhile, local police are clamping ... crime against humanity. (emberiség elleni bűn) They're as guilty as ...
  2003. március 10.
 • Feladatlap (angol)
  ... , hogy ez emberiség ellen elkövetett bűn volt. Meggyőző bizonyíték van a ...
  2003. március 10.
 • Naponta 4,5 ezer új kártevő jelenik meg Androidra
  Az Android egyértelműen a világ legnépszerűbb okostelefonos operációs rendszere, az IDC piacelemző cég szerint részesedése megközelíti a 80 százalékot. Népszerűsége azonban vonzóvá teszi a Google platformját a bűnözők számára is. „Az okostelefonokat és a ...
  2015. március 27.
 • Könyv-Film-Kultusz: Agatha Christie
  A rejtélyek királynője "...Érdeklődésem a detektív személye felé fordult. Ki legyen a detektívem? Végiggondoltam azokat, akiket megismertem és csodáltam az addig olvasott könyvekben. Ott volt Sherlock Holmes, az egyedülálló. Soha nem tudnám felülmúlni. ...
  2000. szeptember 11.
 • Istenítéletek a középkorban
  A bűnös Isten ítélőszéke elé kerül Az istenítélet nem a középkor találmánya, hanem az ősi hitvilág mitológiájában gyökerező intézmény, melyet a keresztény egyház is elismert, s megfosztva azt a pogány vonásaitól, beillesztette saját korának bizonyítási ...
  2003. február 10.
 • Színszimbolika - Fekete
  ... színe, úgy a fekete a bűn, a gonoszság szimbóluma is egyben ... . A fekete a gonoszság, a bűn, a romlottság színe is egyben ... sátáni szín.A fekete a bűn színe. Az éjszaka jótékony takarásában ... a bűnöst. Az éjszakába burkolózó bűn azonban többnyire megtorlást nyer: gyakran ...
  2007. október 23.
 • Az étkezés öröme
  ... örök életet, ellenben bekebelezésével a bűn szerves részükké válik. Vannak, akik ...
  2007. szeptember 29.
 • Mary Shelley szörnye
  ... , mint az olvasásellenőrzőre kapott osztályzat). Bűn és bűnhődés A Frankenstein, avagy ... ezért az életével fizet: a bűn és bűnhődés motívuma szintén szerves ... , mert lelke tiszta, az eredendő bűn őt nem mocskolja, ráadásul bivalyerős ...
  2013. augusztus 30.