barokk
(581)

 • ... magyar barokk korszakai A magyar művelődéstörténetben is létezik a reneszánsz és barokk ... korszak a késő barokk, a rokokó irodalom korszaka. A barokk korszakolásának alapját ... korszak a késő barokk, a rokokó irodalom korszaka. A barokk korszakolásának alapját ...
 • ... a maguk dicsőségére. A barokk építészet A barokk reprezentáció mindenekelőtt az építészeti ... tervével a barokk építészet példaképét alkotta meg. Az osztrák barokk virágkora idején ... komponált, plasztikus dekorációkkal. A barokk bútorművészet A barokk bútorművészetet mozgalmas formák, dús ...
 • ... lázadása az értelemmel szemben. A barokk műalkotás egyik lényege a dinamizmus ... , a mozgalmasság, a lendület. A barokk mű lenyűgözi, elkápráztatja a befogadót ... és szóló énekhangra. A barokk zene A barokk fogalmát használja a zeneművészet ... kötődik Bach művészetéhez. Az irodalmi barokk Az irodalomban a képzőművészet és ...
 • ... egy évszázadig uralkodó stílusáramlat a barokk. Eleinte a manierizmussal párhuzamosan jelentkezik ... tavasz harmatja." BALASSI BÁLINT A barokk próza stiláris jegyeinek szemléltetésére kiváló ... , hogy egyszer minnyájan meghallyunk." A barokk költészet jellegzetességeit hordozza a következő ...
 • ... , hanyatló életérzés, hangulat; kiábrándultság, életuntság. Barokk: barocco = „nyakatekert okoskodás” vagy „szabálytalan ... , színgazdagság és ünnepélyes pompa. A barokk művészet jellegzetességeit az ellenreformáció ideológiája ... keresztény szellemiség eszmeiségének igazolása. A barokk– időbeliség szempontjából – sokkal nehezebben meghatározható ...
 • ... . század Magyarországában adottak voltak a barokk stílus kialakulásának feltételei. Az uralkodó ... félalakos ábrázolás terjedt el. A barokk portréfestészet kimagasló tehetségű magyar mestere ... . század Magyarországában adottak voltak a barokk stílus kialakulásának feltételei. Az uralkodó ...
 • ... a barokk kezdetének, illetve önálló – bár átmeneti – stílusnak. A barokk irodalom egyik ... , mely – más művészetekhez hasonlóan – a barokk kor irodalmát szembeállítja a reneszánsszal ... : Műfajok reneszánsz és barokk között, Universitas, Bp., 2002 A barokk kialakulása, megjelenése ...
 • A barokk Európában a XVII. századra már ... ) vált a barokk központjává. A francia művészetben a barokk kevésbé jelentős, helyette ... barokk művészetről. Kelet-Európa művészetében a XVI. század végén jelent meg a barokk ... , szemben áll a modernséggel A barokk Európában a XVII. századra már ...
 • A barokk fogalma A barokk Európa művészetének a 17. és ... , mértéket nem ismerőnek mutatkozik. A „barokk” kifejezést stílustörténeti szempontból a 19 ... felfokozásával „elvadult dialektussá” torzítja. A barokk önállóságának elismerése, a reneszánsztól lényegileg ...
 • A korai barokk A barokk stílus Magyarországon az 1620-as évek ... vallási gyakorlathoz kapcsolódott inkább. A barokk meghonosodásának első szakaszában a festészet ... a barokk rezidenciák építésébe immár bekapcsolódott a középnemesség is. A korai barokk
 • Barokk Magyarországon
  A barokk megjelenése Az ellenreformáció és az abszolutizmus korstílusának is tartott barokk ...   Sulinet Tudásbázis - Barokk szobrászat Magyarországon  Sulinet Tudásbázis - A magyar barokk festészet műfajai I.  Sulinet Tudásbázis - A magyar barokk festészet műfajai ...
  2014. július 22.
 • A barokk művészete
  ... a túlbonyolított motívumrendszerre, ami bizonyos barokk irányzatok legfőbb jellemzője. A másik ... kifejezve elzárkózását a barokk művészet eszközeitől, legfőbb stílusjegyeitől. Barokk korszakai illetve irányzatai ... léptékű keresztény hősök a barokk ideáljai. A protestáns barokk viszont – a vallási ...
  2014. február 26.
 • A barokkról
  ... értelmetlennek, szabálytalanságát bizarrnak tartották. A barokk kifejezés eredete máig vitatott; vannak ... , nyakatekert következtetés kifejezésből származik. A barokk ideje a XVII-XVIII. század. Európában ... jeleníti meg a művészetekben a barokk. Ugyanolyan ellentmondásokkal, feszültségekkel, kétségekkel és ...
  2004. június 20.
 • A barokk festészet nyomában
  ... helyzet bemutatása részletesebben A korábbi barokk szobrászattal foglalkozó összeállításunkhoz hasonlóan nem ... a tanulóknak kiosztja a felsorolt barokk festmények és alkotók valamelyikét. /Megadtuk ...
  2004. május 12.
 • A barokk
  A barokkról készült diasort itt található!
  2005. szeptember 19.
 • Regény-vázlat IV.
  ... . Conceptismo és cultismo - a spanyol barokk két kulcsszava. A conceptismo egyfajta ... , aki lépten-nyomon elképeszti hallgatóit. A barokk vonzódik a különöshöz, szokatlanhoz, emberfölötti ... középkori lovagregények kései leszármazottja a barokk Amadis-regény is. Az ismeretlen szerzőtől ...
  2003. november 22.
 • Barokk
  ... 3. Kit tartanak az itáliai barokk legkiemelkedőbb szobrászának? 1. Giovanni Lorenzo ... síremlékével alkotta meg Bernini a barokk síremlék prototípusát? 1. VII. Sándor ... dolgozott az egyik legjelentősebb spanyol barokk szobrász...: 1. Alfonso Martinez 2 ...
  2004. április 30.
 • Barokk
  ... X Francesco Solimena 4. Melyik barokk festőt szokás az impresszionisták előfutáraként ... . Ki nem lehetett a velencei barokk előfutára? 1. Tintoretto 2. Veronese ... . Ki nem tartozik a velencei barokk fénykorának mesteri közé? 1. Giovanni ...
  2004. május 12.
 • Barokk
  ... ki képviseli a párizsi udvari barokk szobrászatot? 1. François Girardon 2 ... 7. Hol található a német barokk szobrászat korai mesterének, Leonhard Kernnek ... volt az egyik legjelentősebb bajor barokk szobrász? 1. Georg Rafael Donner ...
  2004. április 30.
 • Építészet
  ... magyarországi épületet építette a bécsi barokk építészet egyik legjelentősebb alakja, Johann ... +1 A rokokó ... 1 a barokk korai, itáliai változata 2 a ... kései, francia vátozata X a barokk kései, francia változata
  2004. április 28.