beszéd
(2334)

 • ... , szakkezelést igényel. Dadogás A folyamatos beszéd zavara, mely többnyire 3 éves ... feltétlenül szakvizsgálatot indokol. A késleltetett beszéd kialakulásának a gyermektársaság hiánya, tartós ... beszédszervek elváltozásai is zavarhatják a beszéd kialakulását. Bizonyos családi, alkati tényezők ...
 • Beszédhangokon az emberek nyelvi érintkezésében használatos hangjelenségeket értjük, amelyek nagy mértékben egyéniek és egyszeriek. A hangok keletkezésének feltétele a hangképző szerveink működése. Egy-egy beszédhang kimondásakor a hangképző szervek ...
 • ... ). Leghíresebb költői alkotása a Halotti beszéd(1950), amelyben az emigráns lét ... megmaradt A költő Márai - Halotti beszéd utalás: allúzió; a szerző szándékos ... ). Leghíresebb költői alkotása a Halotti beszéd(1950), amelyben az emigráns lét ... megmaradt A költő Márai - Halotti beszéd utalás: allúzió; a szerző szándékos ...
 • ... jellemző teljesítményeket tesznek lehetővé. A beszéd képessége, a nyelv az emberi ... fogadó ugyanazt érti rajta. A beszéd teszi lehetővé az elvont gondolkodás ... nem egyforma. A beszédértés, a beszéd, az olvasás, az írás, a ...
 • A beszédaktus elmélet A beszéd tehát nemcsak az ismeretek átadását ... és pragmatika Mint láttuk a beszéd elsődleges információtartalmán kívül az értelmes ... meg, ha kijelentésünk illeszkedik a beszéd folyamába (lásd a madarak énekének ... elemeit. A beszédaktus elmélet A beszéd tehát nemcsak az ismeretek átadását ...
 • ... gyerek számára megpróbálják megkönnyíteni a beszéd tanulását. A kisded tehát úgy ... vezeti rá a gyereket a beszéd közlő szerepére; így ösztönzi arra ... állnak. Ebben a korban a beszéd a cselekvések kísérője. Ezekben a ... van a gyermekek között a beszéd alakulásánál is. Vannak, akik csak ...
 • ... szerzők a mondatot mint a beszéd egységétmegnyilatkozásnak, nyilatkozatnak nevezik. Ebben a ... mondat. A mondatok csoportosítása a beszéd szempontjából kiterjedhet a hosszúságukra (rövid ... szerzők a mondatot mint a beszéd egységétmegnyilatkozásnak, nyilatkozatnak nevezik. Ebben a ...
 • ... nyelvről való beszéd) és az esztétikai vagy poétikai funkció. beszéd A beszélés ... gondolati hozzáfűzés. felelet Válaszadás. A beszéd az egyénnek társadalmi érvényű eszközökkel ... funkció (magáról a nyelvről való beszéd) és az esztétikai vagy poétikai ...
 • Olvasd el Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című művének részletét! Mit tudtál meg a nyelvről? Foglald össze! Elemezd saját mai beszédprodukcióid egyikét a beszédjellemzőkkel! Elemezd egyik osztálytársad/ testvéred/ismerősöd beszédét! ...
 • ... alkotása az 1933-ban született Halotti beszéd. A cím kettős jelentésű. Egyrészt ... alkotása az 1933-ban született Halotti beszéd. A cím kettős jelentésű. Egyrészt ...
 • Beszédmester
  A Beszédmester szoftver beszédjavítás-terápiára és olvasásfejlesztésre alkalmas eszköz, amely az Oktatási Minisztérium támogatásával egy IKTA-projekt keretében készült el. A Beszédmester a siketek, hallássérültek beszédjavítás-terápiáját, illetve az ...
  2007. november 29.
 • A hadarásról
  ... típusai megtalálhatók. A hadarás a beszéd veleszületett zavara, melynek különböző súlyossági ... hangképzés, illetve sokszor szembeötlő a beszéd monotóniája, amely a beszédzavar organikus ... a végtagok nagymozgásainak beiktatásával kísért beszéd. Jó hatású különböző memoriterek megtanultatása ...
  2007. november 28.
 • A beszédfejlődés
  Van olyan gyerek, aki sokáig egy szót sem szól, majd hirtelen hosszú mondatokban kezd beszélni, a másik még menni sem tud, de már mindenféle szavakat ismétel. Van olyan baba, aki folyamatosan egyre többet és bonyolultabban beszél, másoknál a fejlődés ...
  2004. augusztus 12.
 • Ingyenes beszédszűrés
  ... , akik úgy érzik, gondjaik vannak beszéd- és nyelvhasználatukkal, gyermekük nyelvfejlődésével kapcsolatban ...
  2012. november 13.
 • Érettségi tételek - A Halotti beszéd és Könyörgés nyelvi jellemzői
  Bevezető gondolatok A Halotti beszéd és Könyörgés (HB) az egyik ... az ima sablonszövege mellett a beszéd a szöveg alkotójának kreativitásáról is ... tétel összegző leírása A Halotti beszéd és Könyörgés nevű első szövegemlékünknek ...
  2014. június 9.
 • 1946: Churchill beszédei
  Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1847-1965) Nagy Britannia miniszterelnöke 1940-1945 illetve 1951-1955 között 1946. március. 05.-én, Fultonban elhangzott beszédében felvázolta a brit külpolitikát, melyet a három kör elmélete tett ismertté. Ennek ...
  2001. április 10.
 • Halotti beszéd
  ... , a 13. századból származó Halotti beszéd és Könyörgés szállóigévé vált soraival ...
  2007. november 3.
 • A beszédes csönd
  A hazai táj A korábbi elemzésben (itt link a Magyar táj, magyar ecsettel anyaghoz) már megállapíthattuk, hogy Juhász Gyula költészetében emblematikusan fellelhető a szeged környéki táj, a Tisza. A bemutatott táj azonban minden konkrét földrajzi eleme ...
  2004. április 5.
 • Számítógépes fejlesztő program beszédhibás és nagyothalló gyermekek részére
  ... területek: pösze beszéd korrekciójában hallássérültek beszédfejlesztése esetén megkésett beszéd terápiája során implantált betegek rehabilitációjára és egyéb beszéd sérülések ... utóbbi megközelítés használják. Az előállított beszéd akusztikai tulajdonságai alapján, akusztikai visszacsatolással ...
  2001. augusztus 28.
 • Iskolaérett?
  ... jól az iskola továbbá a beszéd fejlettsége, annak a képessége nélkül ... korának megfelelő szinten áll. A beszéd egyfajta fejletlenségét jelentik a beszédhibák ...
  2003. szeptember 1.