bioetika
(6)

 • A környezethez való jog- a betegjogok, illetve a bioetikai és biomedicinális jogok- a fogyatékosok jogai. Gazdasági, szociális és kulturális jogok: a tulajdonhoz való jog, a tulajdonképpeni szociális jogok: az egészséghez és a szociális biztonsághoz való ...
 • A kényszertől a bioetikáig
  ... különbség az is, hogy a bioetika a filozófia eszközeit jobban számításba ... nem tartásának súlyos következményeire. A bioetika tárgya, feladatai Az élettel, annak ... ) és szaketikai magatartásként definiálható a bioetika. Eszerint tekintettel kell lennie az ...
  2014. június 5.
 • Az élet gondozása
  ... mi az élet? Mivel a bioetika legfőbb vizsgálódási területe az élet ... vizsgálatát. Talán éppen emiatt a bioetika feladata lesz a korrekt választ ... aktuális filozófiai kérdésként rehabilitálni. A bioetika nem egyszerűen leltárba veszi az ... el.” Ez alapján Schweitzer a bioetika egyik korai előfutáraként tartható számon ...
  2014. június 3.
 • A globalizáció etikája
  ... eleget tenni az emberiség a bioetika aktuális kihívásainak, és mennyiben tudja ... – Kolozsvár, 2007 • Ferencz Antal: A bioetika alapjai Szent István Társulat, Bp ...
  2014. december 16.
 • Jövőnk a természet!
  ... ., 1994 Dr. Gaizler Gyula: A bioetika alapkérdései, Magyar Bioetikai Alapítvány, Bp ...
  2014. szeptember 2.
 • Az állatok fájdalmáról
  ... való értelmes alkalmazkodás képessége). A bioetika az utóbbi két évtizedben ezen ... érdekes oldalak: Ferencz Antal: A bioetika alapjai, Szent István Társulat, Bp ...
  2014. augusztus 6.