csoportmunka
(92)

 • ... az adott probléma kezelésére. A csoportmunka előnyei főként abból a tényből ... konkrét célja jelentősen befolyásolhatja a csoportmunka egészének hatékonyságát. Általában kedvező, ha ... "kreatív" tagokból álló csoport. A csoportmunka A csoportos (team jellegű) munkavégzés ...
 • Hol van csoportmunka? Hol van csoportmunka? építkezés építkezés autógyártás autógyártás olvasás olvasás evés evés
 • A papírgyártás csoportmunka. A papírgyártás csoportmunka. Igaz
 • ... sokszínű A team összetétele A csoportmunka eredményességét erőteljesen befolyásolja a team ... is gondolkodjon el A csoportmunka jelentősége A csoportmunka alapvető célja, hogy az ... kivitelezése Az ötletroham (brainstorming) a csoportmunka egyik tipikus alkalmazási területe. Lényege ...
 • A csoportmunka megszervezésénél algoritmizálunk, vagyis algoritmusokat használunk ... szalag mellett úgy történik a csoportmunka, hogy ugyanazon a tárgyon minden ... lehet ráadni a kalapot. A csoportmunka megszervezésénél algoritmizálunk, vagyis algoritmusokat használunk ...
 • ... egyáltalán nem tud megoldani. A csoportmunka pszichológiai, szervezéstechnikai szempontból rengeteg új ... igényét. Mindezen nehézségekkel együtt a csoportmunka akár az Internet által biztosított ... a műszaki munkának. Számítógéppel támogatott csoportmunka Elektronikus tárolás esetén használhatjuk a ...
 • Számítógéppel támogatott csoportmunka
  Egy számítógépes csoportmunka-kezelő program jellemző képernyőképe
 • Csoportos munkavégzés módszerének megválasztása Egy középiskolában azt a gyakorlatot alakították ki, hogy a tanulók tudását , tantárgyanként eltérő alkalommal folyamatos számonkérésekkel, dolgozatokkal, egy adott napon (félnapon) minden osztályban egy ...
 • Vannak munkák, amelyeket egyedül is el lehet végezni. Vannak munkák, amelyeket egyedül is el lehet végezni. Igaz
 • Hányféle a csoportmunka?
  ... szociális készségeket. Pozitív egymásrautaltság A csoportmunka egyik jellemzője ideális esetben a ... tanulók már rendelkeznek tapasztalatokkal a csoportmunka terén. Tanulság a kollaboratív tanulás ...
  2017. augusztus 24.
 • Több mint csoportmunka
  A napokban megjelent "Több, mint csoportmunka" című könyv bemutatja az új ...
  2012. július 12.
 • Alternativitás
  ... mint szocializációs hatásegyüttesek. Páros munka - csoportmunka Páros munka: az osztály együttműködésre ... oldanak meg valamely tanulmányi feladatot. Csoportmunka az osztály együttműködésre képes tagjainak ... a valódi csoportmunka összetévesztése jelentős mértékben van jelen. (...) A valódi csoportmunka nélkülözése ...
  2003. november 19.
 • Padok a teremben
  ... rend alternatívája. A tanár a csoportmunka során körbesétál, és azt tapasztalja ... : tanári előadás, közös megbeszélés, majd csoportmunka. A tanári előadás során a ... közben, de végül elérkezik a csoportmunka fázisa, és mindenki belefog a ... , vagy csak háttérbe szorítandó a csoportmunka javára. Azonban ha eleve frontálisan ...
  2014. február 24.
 • Együtt = működés
  ... csoportokban dolgozhatnak. A pedagógus a csoportmunka ürügyén nem csak egy asztalhoz ... között egy feladat megoldásakor. A csoportmunka nem csupán az együttműködési készség ...
  2010. augusztus 18.
 • Csoportmunka I.
  Egy-egy nagyobb, összehangolt munkát végző intézményben (nohát, egy iskola is ilyesmi...) gyakran mutatkozik igény valamilyen közös munkát lehetővé tévő szoftver alkalmazására. Tény, hogy a Linux/Unix felhasználók jelentős része ezt felesleges ...
  2005. június 2.
 • Hátránykompenzáló iskolai program
  ... teszi számukra a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a ... szerep átruházása a diákokra; a csoportmunka eredményeire támaszkodó, de egyéni képességeket ... beavatkozása, direkt irányító szerepe a csoportmunka során, annál inkább nőtt a ...
  2005. január 31.
 • Irányítani kell a gyermek figyelmét
  ... páros munka és a kooperatív csoportmunka az, amiben hatékonyan használni lehet ...
  2010. április 28.
 • Kisfilmek a jó iskoláért
  ... is kezelheti a diákokat, a csoportmunka révén pedig fejlődhet a gyerekek ... között egy feladat megoldásakor. A csoportmunka nem csupán az együttműködési készség ...
  2010. március 3.
 • Kisfilmek a jó iskoláért
  ... is kezelheti a diákokat, a csoportmunka révén pedig fejlődhet a gyerekek ... között egy feladat megoldásakor. A csoportmunka nem csupán az együttműködési készség ...
  2010. szeptember 15.