egyházi művészet
(124)

 • ... ideológiája érvényesül, a vallásos barokk művészet a templomokban gyakran szélsőséges formákat ... polgároknak és parasztoknak kedvez. Az egyházi festészet elveszti jelentőségét, hallatlan virágzásnak ... a klasszikus görög és római művészet szépségeszményének és formavilágának felelevenítését tűzte ...
 • ... , ide tartozott az egyházi naptár összeállítása, az egyházi ünnepek kiszámításának módja is ... . musica) a zenei képzést tökéletesítette, egyházi zenét, fúvós és húros hangszerek ...
 • ... . század művészete felborította a középkori művészet hierarchikus szemléletét, megingott az egyensúly ... e bomlás megáll, a pápaság egyházi és világi hatalma megerősödik, ekkor ... . század művészete felborította a középkori művészet hierarchikus szemléletét, megingott az egyensúly ...
 • ... barokk művészet hangsúlyozottan udvari – tehát a hatalomhoz közel álló – művészet. A művészet eszköze ... , a hatalom mecenatúrájára s az egyházi cenzúra elleni védelemre. (Lásd Molière ... barokk művészet hangsúlyozottan udvari – tehát a hatalomhoz közel álló – művészet. A művészet eszköze ...
 • ... a legendagyűjtemények, a legendáriumok. Az egyházi irodalom legnagyobb teljesítményei teológiai,vallásfilozófiai ... . szerk. Jutta Seibert: A keresztény művészet lexikona, Corvina, Bp., 1994 A ...
 • Gesta Hungarorum - Anonymus Mesternek mondott P, a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyarország királyának jegyzője, N-nek, az ő legkedvesebb barátjának, a tisztelendő és az írástudás művészetében avatott férfiúnak üdvözletét meg kérése teljesedését ...
 • ... kapcsolatos ügyek intézése és a művészet támogatása elsősorban az állam feladata ... elsősorban jellemző uralkodói-, magán- és egyházi mecenatúra a művészek számának megnövekedéséhez ... felkarolásában egyaránt nagy volt. A művészet támogatásának egyéb formái
 • ... (kvátrocsentó) vagyonos kereskedő polgárai, művészetpártoló egyházi személyiségei, fejedelmei is. (Lásd a ... , prospettiva), mely az egész reneszánsz művészet egyik kulcsszava, a tudományos alapon ... reneszánsz Magyarországon Az itáliai reneszánsz művészet vívmányai az Alpoktól északra először ...
 • ... . A század elejétől kezdve a művészet pártolásában és szervezeti kereteinek kialakításában ... osztrák mesterek kaptak megbízást kisebb egyházi vagy világi szobrokra, portrékra és ... tett a helyi művészek és művészet támogatásáért. Nem csupán maga adott ...
 • ... alkotta meg pompás, hosszanti elrendezésű egyházi épületeit. A festészet, a mozaikművészet ... eseményeit örökítették meg, a római művészet nyelvén és technikájával. Az antikvitás ... keleti hatások, így gazdag ábrázoló művészet alakult ki.Ezen művészeti kölcsönhatások ...
 • Barokk Magyarországon
  ... Fellner Jakab. Építészet A barokk művészet az egyházi építészetben – ahogy Európa más ... be, hogy Magyarországon a protestáns egyházi művészet a XVI-XVII. században a késő ... sárgának is nevezni. A barokk művészet tehát néhány évtized alatt átalakította ...
  2014. július 22.
 • A gótikus stílus Magyarországon (XIII-XVI. század)
  ... ég felé fordulást fejezték ki. Egyházi művészet A korszak legjellegzetesebb épülettípusa Magyarországon ... öntött bronz Szent György-szobor. Világi művészet Gótikus váraink közül a legjelentősebbek ...
  2014. július 7.
 • A belső fény világa
  ... oktatás előtérbe kerülése. Az udvari egyházi iskolák már Nagy Károly korában ... és Ottó-kori művészet  T udásbázis - Témák és formák: kereszténység és művészet T ...  - Románkori művészet Itáliában és az Ibériai-félszigeten  T udásbázis - Románkori művészet a német ...
  2014. január 2.
 • Szabadegyetem
  ... 7.: A sárospataki római katolikus egyházi gyűjtemény, Kuklai Antal művészettörténész november ...
  2012. október 24.
 • A romantika művészete
  ... megváltozik a szobrászat szerepe. Az egyházi szobrászat háttérbe szorul, a világi ...
  2014. június 17.
 • Zománcművészet
  ... vidéke és a késő antik művészet. A beágyzott zománcból származó technikák ... művészetben. A rokokóba forduló barokk egyházi művészet kitűnő mestere volt a lőcsei ...
  2003. július 30.
 • Virágzó középkor
  ... hegyes szögű ívzáradék jellemez. Inkvizíció Egyházi bíróság, melynek az a feladata ... , a lateráni zsinat (1215-ben) hivatalos egyházi intézménnyé is nyilvánította. Boldoggá, szentté ... fél elégedetlen volt a fennálló (egyházi) renddel szemben. Egy későbbi meghatározás ...
  2002. augusztus 31.
 • A román stílus Magyarországon (X-XIII. sz.)
  ... logikus következménye, hogy a magyarországi művészet fejlődése a XI. századtól a ... háborús pusztítások maradandó nyomot hagytak. Egyházi építészet Szent István és Szent ... oldalak: Sulinet Tudásbázis - Magyarországi Árpád-kori művészet Sulinet Tudásbázis - Virtuális utazás Magyarországon ...
  2014. július 3.
 • Ónművesség
  ... reimsi egyházi konzílium megengedi, hogy ónból is készítsenek bizonyos egyházi felszerelési tárgyakat ... díszedények megteremtője, viszont a barokk művészet kora a széleskörű elterjedés és ... további sokasodásának időszaka. A barokk művészet kora Európában számos új edényformát ...
  2004. február 12.
 • Történetfilozófia
  ... . saeculum = evilág (nem egyházi szféra); saecularisatio = világiasítás) Az egyházi javaknak és jogoknak ... , kisajátítása, gyakran kompenzáció nélkül. Az egyházi javaknak és jogoknak állam általi ...
  2005. december 19.