elte
(4344)

 • Csoport típus: Publikus
 • A sokszorosított grafika elterjedése és a könyvnyomtatás Az európai késő-középkor és a reneszánsz művészi fejlődésének egyik kiemelkedő eredménye volt a sokszorosított grafika születése, amellyel a képzőművészetek új, napjainkban is eleven ága jelent meg ...
 • A romantikus építészet és változatai elterjedése Mind a szakrális, mind a világi építészetben megjelenik ez az alapvető szemléletváltás Európában még akkor is, ha az egyes középkori formák másokkal szemben előtérbe kerülnek. Így például Angliában a ...
 • A 19. század első évtizedeit meghatározó stílus elterjedésének nagy lendületet adott az a József nádor politikai döntésének eredményeképpen létrejött építési szervezet (a pesti Szépítő Bizottmány), mely kijelölte a legfontosabb városrendezési feladatokat ...
 • Firenzei palotaépítészet és a firenzei stílus elterjedés Itáliában A korai reneszánsz építészetnek a centrális templom után talán a legjellegzetesebb épülettípusa a palazzo volt. A középkor súlyos, erődszerű palotái Firenzében a 15. század közepe táján ...
 • A gótika elterjedése Angliában, az angol gótika sajátosságai Az érett romanika angol-normann építészete Európában az egyik legfejlettebb építészeti stílus volt, technikai (bordás keresztboltozat) és formai megoldásai (kéttornyos erődszerű homlokzat, ...
 • Megoldás menete: 60 percből 40 eltelt, azaz: 60 perc – 40 perc= 20 perc. 60 perc : 20 perc=3 Azaz 20 perc az egy harmada a 60 percnek, ugyanis hárommal szorozva a húsz percet, hatvan percet kapunk. Megoldás menete: 60 percből 40 eltelt, azaz: 60 perc – ...
 • Fejlődési tendenciák a magnetofon gyártásában Fejlődési tendenciák a magnetofon gyártásában 1929-ben kísérleteztek már az elektroncsöves mágneses hangrögzítővel, ekkor jelhordozóként acélszalagot használtak. Balesetveszélyes volt az acélszalag, mert ...
 • Megoldás menete: 60 percből 50 eltelt: 60 perc - 50 perc=10 perc. 60 perc : 10 perc= 6 Azaz 10 perc a 60 percnek egy hatoda, mert hatszor 10 perc az pont egy óra. Így egy hatod van még hátra. Megoldás menete: 60 percből 50 eltelt: 60 perc - 50 perc=10 ...
 • A korai gótizálás elterjedése Ezzel párhuzamos a korai gótizálás jelentkezése Angliában. Itt elsősorban Horace Walpole-t kell megemlíteni, aki megalapozta az angol vidéki udvarházak gótikus stílusát. Tipikus példája ennek háza, Strawbery Hill (1750-1770 ...
 • A gótika elterjedése az Ibériai-félszigeten Az új francia stílust az Ibériai-félszigeten a szerkezeti újításokat mindenhová közvetítő ciszterci építészet készítette elő. Elsősorban a közeli dél-francia emlékek gyakoroltak hatást a nagy román építészeti ...
 • ELTE tananyag lett az eTwinning
  Az első előadáson körülbelül 15 ELTE-s hallgató vett részt november 16-án. Megismerhették az eTwinning programban rejlő lehetőségeket, azt, hogy segítségével határokon átnyúló kapcsolatokra tehetnek szert. A projektekben a digitális kompetencia ( ...
  2009. november 24.
 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
  ... . a gyógypedagógia tanár képzés az ELTE tanári mesterszakon belül fog megvalósulni ...
  2008. június 9.
 • Scientix Konferencia Budapesten
  ... .45 Választható múzeumi túrák az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumainak egyedülálló részlegeiben ... Kőzettár Dr. Weiszburg Tamás, az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumának igazgatójának vezetésével ... .45 Választható múzeumi túrák az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumainak egyedülálló részlegeiben ...
  2015. március 3.
 • Az informatika hatása
  A lillafüredi konferencián elhangzott előadás alapján készült tanulmányban Kárpáti Andrea hazai esettanulmányok alapján azt mutatja be, hogy mennyire igazolódtak be Magyarországon a kutatás hipotézisei. 1999 és 2002 között, az OECD pedagógiai ...
  2003. június 12.
 • Egy izgalmas kutatás hasznos következtetései
  Kutatásunk a munkaerő-piaci és a képzési piaccal kapcsolatos információk áramlásának új lehetőségével, az Internet alapú információáramlással illetve az elektronikus kommunikáció feltételrendszerével foglalkozott. Ennek lehetőségeit, tárgyi és személyi ...
  2004. február 11.
 • Egyistenhitű vallások
  A kereszténység Köztudott, hogy az Európán kívüli keresztények legnagyobb számban Latin-Amerikában élnek, de mi a helyzet Ázsiában, Afrikában és más kevésbé ismert régiókban? Az iszlám A közismert mohamedán arab országok mellett elkalandozunk ...
  2003. december 6.
 • Ők a Sulinetwork-díj nyertesei 2019-ben
  ... év nyertesei Dr. Abonyi-Tóth Andor ELTE Informatika Kar, Média- és Oktatásinformatikai ... szakos diplomáját az ELTE TTK-n. Ez év szeptemberétől az ELTE TTK Informatika ... hivatalos oktatói pályáját, jelenleg az ELTE Informatika Kar, Média- és Oktatásinformatikai ... : http://abonyita.inf.elte.hu/ https://mot.inf.elte.hu/ Fári János ...
  2019. február 13.
 • Sulinetwork-díj 2020
  ... : Dr. Misley Helga ELTE PPK, egyetemi adjunktus Az ELTE PPK-n pedagógia szakos ... intézmények online kommunikációja állt. Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének oktatójaként, jelenleg ... ' képzésének képzője. 2019 óta az ELTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási ...
  2020. február 19.
 • Die Familie
  Wie ist deine Familie? Mein Name ist/Ich heiße, ich bin ...Jahre alt. Ich lerne in einem Gymnasium/ in einer Fachmittelschule/ in einer Fachschule. Ich lebe mit meinen Eltern, leider habe ich keine Geschwister. Meine Eltern verstehen sich gut, sie führen ...
  2002. augusztus 30.
 • Móra Ferenc: Aranykoporsó
  Szereplők: Diocletianus; Domina Prisca; Quintipor; Galerius; Valeria; Titanilla; Maximianus; Maxentius; Constantinus, Constantius; Quintus és felesége; Bion; Lactantius; Mnester, Tages, Trulla, Varanes, Hormizda, Nonnus; Pantaleon Helyszín: szíriai ...
  2002. augusztus 12.