erk
(1410)

 • A hatósági erkölcsi bizonyítvány A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával és kiadásával kapcsolatos szabályokat az 1999. évi LXXXXV. törvény tartalmazza. Közokiratnak minősülő olyan bizonyítvány, amely a kiállítástól számított három hónapig ...
 • Emlék Megnevezés: Vár Anyaga: Típusa: Vár Stílusa: Gótikus Kora: 15. század Rövid leírás: A nagyterem erkélysora Település Típusa: Vár Ország: Románia Település: Vajdahunyad Részletek Leírás, jellegzetességek: ...
 • Emlék Megnevezés: Vár Anyaga: Típusa: Vár Stílusa: Gótikus Kora: 15. század Rövid leírás: Az egyik erkély boltozata Település Típusa: Vár Ország: Románia Település: Vajdahunyad Részletek Leírás, jellegzetességek: ...
 • Emlék Megnevezés: Vár Anyaga: Típusa: Vár Stílusa: Gótikus Kora: 15. század Rövid leírás: A nagyterem erkélysorának egyik konzola Település Típusa: Vár Ország: Románia Település: Vajdahunyad Részletek Leírás, ...
 • Emlék Megnevezés: Vár Anyaga: Típusa: Vár Stílusa: Gótikus Kora: 15. század Rövid leírás: Az erkélysor belseje Település Típusa: Vár Ország: Románia Település: Vajdahunyad Részletek Leírás, jellegzetességek: ...
 • Emlék Megnevezés: Vár Anyaga: Típusa: Vár Stílusa: Gótikus Kora: 15. század Rövid leírás: A nagyterem erkélysorának egyik konzola Település Típusa: Vár Ország: Románia Település: Vajdahunyad Részletek Leírás, ...
 • A vérfertőzés tilalma Szabályozás alá esik a szexuális élet is. A legismertebb, legszigorúbb és a tudomány számára legtalányosabb szabály a vérfertőzés (incestus) tilalma. Szülők gyermekeikkel, illetve testvérek egymás között a társadalmak túlnyomó ...
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány A tulajdon és a fogyasztók érdekének fokozottabb védelme érdekében a belkereskedelmi ágazathoz tartozó tevékenységet folytató gazdálkodó szerveknél bizonyos munkakörökben csak büntetlen előéletű személy alkalmazható. A ...
 • HumanizmusaNoha a költő nem volt politikus alkat, a forradalmi megmozdulások, az első világháború és az azt követő események mégis befolyásolták költészetének alakulását. A humánum nevében költészete erkölcsi állásfoglalás volt az embertelenséggel szemben ...
 • Emlék Megnevezés: Püspökvár Anyaga: Típusa: Vár Stílusa: Gótikus Kora: 15. század Rövid leírás: Palotaszárny zárterkélye Település Típusa: Város Ország: Magyarország Település: Győr Részletek Leírás, ...
 • Erkölcs? Mivégre?
  Erkölcs és etika Az erkölcs és az etika vizsgálata mindig is foglalkoztatta az embert, hiszen cselekedeteihez minden korban minden generáció igyekezett valamiféle objektív iránytűt találni. Jelen írásunkban azt vizsgáljuk meg, miként definiálták az ...
  2013. május 31.
 • A naturalizmus
  Aquinói Szent Tamás munkában Morális arkhimédészi pont Amikor erkölcsi dilemma elé kerülünk és döntenünk kell, akkor egy olyan korrekt etikai vonatkoztatási pontot keresünk, amelyre támaszkodva helyes morális ítéletet alkothatunk. A naturalista etika ...
  2013. szeptember 12.
 • Lila erkölcse
  Kettős történet Maga a regény voltaképpen „kettő az egyben”, mivel a mű cselekménye – ha ilyesmiről érdemben egyáltalán beszélhetünk – egy vitorláson tett utazás története, amelynek során többféle kultúrát és változatos emberi sorsot ismerhetünk meg, ...
  2013. szeptember 19.
 • Erkel Ferenc
  A Gyulán született Erkel Ferenc gyerekkorától kezdve zeneközelben élt, hiszen tanító édesapja egyházi karnagy is volt. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után alig múlt tizenhét éves, amikor házi zenetanárnak szegődött Kolozsvárra. Zenei pályája ...
  2004. június 16.
 • Hit-és erkölcstan újdonságok
  Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) adatai szerint az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan megszervezésének feltételei régóta ismertek, ami korábban a Magyar Közlönyben is megjelent. Az erkölcstan oktatása az állam feladata, amit alsó ...
  2013. június 18.
 • Lélek és erkölcs?
  Az id és az ego Freud és követői alapvetően három összetevőre vezetik vissza az emberi személyiséget, nevezetesen az id-re, az egora és a szuperegora. Az id (magyar fordításban az ősvalami; az ösztönén) az emberi személyiség veleszületett, biológiailag ...
  2014. október 7.
 • Erkölcstanórán jártunk
  Központban az emberi kapcsolatok A 2013/14-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerül az erkölcs és etika óra az általános iskolák első osztályában. Az új Nemzeti alaptantervben meghatározott elemekre épülő tantárgy az embert és az emberi ...
  2013. június 7.
 • Az erkölcstan alapfogalmai
  Az alapok Ahhoz, hogy már etikai stúdiumaink elején nagy biztonsággal eligazodjunk és termékeny vitákat generálhassunk, illetve részesei lehessünk eredményes és izgalmas disputáknak, megfelelő eszközként tisztázzunk néhány alapvető etikai terminust. Ezek ...
  2013. június 7.
 • Benjamin Constant
  A dolgozatom témája Benjamin Constant francia gondolkodó politikai filozófiája, azonban célom volt az is, hogy ezt a politikai filozófust elhelyezzem a politikai gondolkodás történetén belül. Ezen elgondolás miatt kezdem dolgozatomat a liberalizmus rövid ...
  2005. április 27.
 • Hogy lehetsz Superman?
  A Superman nyomában A Superman kifejezés Nietzsche írásainak első angol nyelvű fordításaiból ered, és George Bernard Shaw vitte be a köztudatba, ahonnan azután egyenes út vezetett a népszerű képregényfigura megszületéséig. Azonban aligha kétséges, hogy ...
  2014. február 27.