Kategóriák

ethosz
(1)

  • Erkölcs? Mivégre?
    ... , filozófiai diszciplína neve a görög ethosz szóból származik, ami eredetileg az ... az erkölcs vagy morál az ethosz fogalomköréhez áll közelebb, az erkölcsiség ... azonban többjelentésűek, ugyanis használhatjuk az ethosz és az éthosz értelemben is ...
    2013. május 31.