etika
(315)

 • A reklám etikai szabályozásának indokoltsága Az erkölcsi szabályozást az erkölcs és a jog eltérései indokolják. Az etikai értékelés képes – az erkölcs sajátosságaiból adódóan, s persze sajátos eszköztárával – reklámélet problematikájának legteljesebb ...
 • A Katonai Etikai Kódex magatartási szabályainak bemutatása Oldja meg a Katonai Etikai Kódexben rögzített magatartási szabályok kérdésköréhez kapcsolódó tesztfeladatokat, majd értelmezze az ábra alapján a katonai szolgálat kiemelt erényeit! A katonai ...
 • A fogyasztás etikája A fogyasztófogyasztással kapcsolatos érdekei nem mindig összeegyeztethetők a közösség jóllétével és az azt biztosítani hivatott etikaielőírásokkal. Etikailag megkérdőjelezhető viselkedés a potyázás. Ennek enyhe esete, amikor például ...
 • Egészítse ki a Katonai Etikai Kódex céljára vonatkozó meghatározást! A Katonai Etikai Kódex összefoglalja és rögzíti mindazon társadalmi elvárásokkal összhangban lévő , erkölcsi, normákat, amelyek egységes rendszere útmutatóul szolgál cselekedeteik ...
 • A PR etikai és magatartási kódexét ... fogadták el 1965 májusában. A PR etikai és magatartási kódexét ... fogadták el 1965 májusában. Athénban Athénban Bécsben Bécsben Madridban Madridban
 • A PR munkát végzők értékrendje A Magyar Public Relations Szövetség szintén én az önszabályozás lehetőségével, és viselkedési szabályokat állít fel a PR szakemberek részére, hogy biztosítsák és megőrizzék a szakma elfogadottságát és megbecsülését. Az ...
 • Igaz-e az alábbi állítás? A PR etikai és magatartási kódexét, kiadása óta, soha nem módosították. Igaz-e az alábbi állítás? A PR etikai és magatartási kódexét, kiadása óta, soha nem módosították. Igaz
 • A reklámetika az üzleti etika része, annak alkalmazott ágazata. A reklámetika az üzleti etika része, annak alkalmazott ágazata. Igaz
 • A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) is szükségét érezte egy etikai kódex elfogadásának, ezt ... fogadták el. A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) is szükségét érezte egy etikai kódex elfogadásának, ezt ... fogadták el. 1991-ben 1991-ben ...
 • A valósághű tájékoztatás és a visszaélés tilalma A valósághű tájékoztatás követelménye Az újságíró sem szándékosan, sem gondatlanságból nem közölhet a valóságnak nem megfelelő tényeket, adatokat, információkat, köteles a szerzett információkat kellő ...
 • Az erkölcstan alapfogalmai
  ... megoldás kínálkozik. Kiindulópontul a deskriptív etika elvei szolgálnak, amikor is az ... ösztön is. (Emiatt az autoritatív etika megnevezést is használhatjuk.) Az intuicionizmus ... és utilitarista etikáról. A szubjektivista etika szerint az erkölcsiség célja valamely ...
  2013. június 7.
 • A naturalizmus
  ... morális ítéletet alkothatunk. A naturalista etika egyik jeles képviselője, Aquinói Szent ...
  2013. szeptember 12.
 • Jellem, illem, etika, etikett
  ... (Az etika fogalma) már ejtettünk szót, most inkább az etika és az ... lényegi különbséget szeretnénk kimutatni. Az etika (erkölcsfilozófia) az erkölcsi normák megítélésének ... követ. Összegezve elmondhatjuk, hogy az etika az egyes, jó és rossz ...
  2013. december 5.
 • Erkölcs és genetika
  ... kultúra és ezen belül az etika nem más, mint „…egy illúzió ... technikai fejlődésünkkel a fentiekben megismert etika tartani tudja-e a lépést? Milyen ...
  2013. október 9.
 • Média, etika
  Jó szerencsét! Közhírré tétetik! Az egyik televízió-műsor riportban mutatta be az eddigi legnagyobb hazai lottónyeremény birtokosait, egy kelet-magyarországi középkorú házaspárt. A hírműsor munkatársai két nappal a húzás után találtak rá a nyertesekre, ...
  2003. október 2.
 • A kényszertől a bioetikáig
  ... régmúltba tekintenek vissza. Mint orvosi etika egészen az ókori görög orvosig ... etikán belül (Forrás: Gerencsér Ákos: Etika) Új szituáció, új alapelvek igénye ... alkalmazásba veszi, mint az orvosi etika. De ugyanezt sürgették a környezetszennyezéssel ... orvosi etika alapjai, Medicina K. Rt., Bp., 1997 Gerencsér Ákos: Etika Farkas ...
  2014. június 5.
 • Honnan az értékek?
  ... meg etikai vonatkozású főműve, az Etika, melynek központi gondolata a husserli ... pedig az ókori etika, a keresztény etika és a modern etika által preferált ... K., Bp., 1972 N. Hartmann: Etika Noran Libro K., Bp., 2013 ...
  2014. január 2.
 • Erkölcs? Mivégre?
  Erkölcs és etika Az erkölcs és az etika vizsgálata mindig is foglalkoztatta ... az erkölcs, illetve az etika szó eredetét! Az etika mint tudományág, filozófiai ... cselekedetekre (emberi döntésekre), addig az etika (erkölcsfilozófia) reflektál az erkölcsi cselekedetekre ...
  2013. május 31.
 • Csak nyugodtan és felelősségteljesen!
  ... . Bp., 1983 Alaisdair MacIntyre: Az etika rövid története, Typotex K., 2012 ...
  2014. március 28.
 • A szent kötelesség?
  ... érvekkel támasztható alá. A keresztény etika szerint megkülönböztethető az isten, a ... , megerősítésen kell, hogy nyugodjon. Az etika központi fogalmává Kant által válik ... Zoltán: Etika, Kairosz K. Bp. 2012 Hársing László: Irányzatok az etika történetében ...
  2013. szeptember 18.