Kategóriák

európa
(1533)

 • Európai egységgondolat
  ... alapokra épülő egységgondolat megvalósítására mégsem Európa, hanem az Amerikai Egyesült Államok ... hozzájárulhattak, illetve megalapozhatták azt! e) Európa térképén mely két országcsoportot jelölték ... ismertesd az európai egységgondolat történetét! Európa, Arisztotelész politikai filozófiája, Római birodalom ...
  2003. január 2.
 • Újabb fordulat előtt 3.
  ... korábbi részeiben ( Európa elvesztett vezető szerepe; Az "Egyesült Európa" eszméjének kialakulása) utaltunk ... Marshall-terv atyjaA második világháború után Európa sajátos helyzetbe került. A kontinensen ... Szerződése Legalább ennyit... - Európai Unió Európa szerver Európai Bizottság Európai Parlament ...
  2003. május 6.
 • Európai dimenzió
  ... oktatásban, amelynek tartalma egyensúlyt képezne Európa instrumentális és társadalmi funkció között ... mutatni egy új, alakulóban lévő Európa iránt úgy, hogy rendkívül fontosnak ... megkérdezett diákok elgondolkoztak Európa helyéről a világban, és ismerik Európa feladatait. Semmi ...
  2004. július 13.
 • A nevelés európaisága
  ... . Többen vallási alapon közelítenek: vallják, Európa egységének történeti kialakulásában a keresztény ... Erasmus-pályázatok, sorra jöttek létre az Európa Tanulmányok központjai, új kiadványok születtek ...
  2005. december 13.
 • Európai Nyelvi Díj 2013-ban is
  ... az. e) ...rendelkezzen európai dimenzióval Európa valóságából és nyelvi sokszínűségéből kell ...
  2013. január 3.
 • Az EU intézményei
  ... egyértelműen előnyösebb, mint egy nemzetállami Európa, mely teljesen elveszíteni pozícióját További ...
  2014. június 4.
 • Európai határváltozások
  ... határok szerepének megváltozása egy egységesülő Európa képét vetíti előre. Mi lehetett ... fejlődési lehetőségeket megnyitva teljesen megváltozott Európa térszerkezete. A létrejött új államok ... közelebb kerülünk a határok nélküli Európa megteremtéséhez, de a térképészeknek mégsem ...
  2003. január 18.
 • Az Európai Bíróság
  Az Európai Bíróság Az Európai Bíróság létrejötte egyidős az 1950-ben létrehozott három közösséggel, az Európai Szén- és Acélközösséggel, az Európai Atomenergia Közösséggel és az Európai Gazdasági Közösséggel. Jelenleg a szervnek 15, a tagállamok ...
  2003. március 10.
 • Az Európai Unió Tanácsa
  Az EU öt fő szerve közül a Tanács egy olyan fórum, ahol a tagországok véleményeiket és érdekeiket közvetlen módon kifejezhetik, mindamellett hogy szem előtt tartják az Unió közös céljainak megvalósítását. Így aztán egyszerre tárgyalási színtér és ...
  2003. március 10.
 • A keresztény politikai tradíció és az európai integrációs folyamatok kezdetei II.
  ... – nyugat-európai integráció folyamata. Lamennais abbétól „Európa atyjáig” A keresztény politika Franciaországban ... MRP sorsaiban politizált Robert Schuman, „Európa atyja”, aki lotharingiai németek és ... második világháború után a kereszténydemokrácia Európa számos államában jelentős politikai erőként ...
  2014. augusztus 8.