felelősség
(1195)

 • Csoport típus: Moderált
 • Korlátlan felelősség és kockázat A korlátlan felelősségű ... van korlátolt felelősséget viselni). Korlátolt felelősség és kockázat Korlátolt felelősségű társaságoknál ... is sikeresnek mondható (profilbővítés). Korlátlan felelősség és kockázat A korlátlan felelősségű ...
 • A fenyítési nemek rendszerének bemutatása. Oldja meg a hivatásos állományúak fegyelmi felelősségének kérdésköréhez kapcsolódó tesztfeladatokat, majd értelmezze az ábrán megjelenített egyes fenyítési nemeket és alkosson véleményt a statisztikai adatok ...
 • ... társas vállalkozási formáknál A korlátlan felelősség (közkereseti társaság esetében) azt jelenti ... korlátlan és egyetemleges. A korlátolt felelősség (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság ... korlátlan és egyetemleges. A korlátolt felelősség (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság ...
 • Az egyéni felelősség a közlekedésben A közlekedésben azzal ... vigyáznunk kell. Ez esetben a felelősség tehát azt jelenti, hogy döntéseinket ... üthetsz el senkit! Az egyéni felelősség a közlekedésben A közlekedésben azzal ... vigyáznunk kell. Ez esetben a felelősség tehát azt jelenti, hogy döntéseinket ...
 • A kártérítési felelősség Olvassa el a megadott szituációt ... felvételeit rendelkezésükre bocsátja.” A kártérítési felelősség Olvassa el a megadott szituációt ...
 • ... a résztermék gyártója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a ... mentesülése A gyártó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a ...
 • ... keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése. Gyártói felelősség A termék előállítója felelős a ... költségeihez való hozzájárulást. Megosztott felelősség A gyártói felelősség alapján fennálló kötelezettségek teljesítésében ... szerinti önkéntes visszavételt a megosztott felelősség elve alapján külön jogszabályban meghatározott ...
 • ... készletek tényleges értékére kell helyesbíteni. Felelősség A leltárfelelősség a kereskedelmi egység ... . A leltárhiány megtérítésének módját, a felelősség mértékét rendszerint a munkaszerződésben rögzítik ...
 • Munkahelyi szerepek, felelősségek A munkaszerződésben meghatározott feladatoknak eleget kell tennie a munkavállalónak. Amennyiben kötelességeit megszegi, az számára hátrányos következményekkel jár. Aki szorgalmas, segítőkész, azt általában megbecsülik, ...
 • Az egyén lehetőségei és a vezető felelőssége A szervezeten belüli, destruktív konfliktusok visszaszorítása a szervezet minden tagjának feladata. Természetesen különböző a mozgástere egy végrehajtó szintű dolgozónak és a különböző szintű vezetőknek. ...
 • Felel-ősség
  Honnan is ered a felelősség? A felelősség leginkább akkor tudatosul, amikor nagyobb ... azonban általánosságban vizsgáljuk meg a felelősség kérdését, felismerjük, hogy a felelősségvállalásnak ... , erény és lelemény: Az erkölcsi felelősség kérdése egykor és ma, Magyar ...
  2014. február 7.
 • Felelősségtudat
  Mit gondol Szelényi Zsuzsanna és Kertesi Gábor a felelősségtudatról? Ha további összefüggésekre is kíváncsi, érdemes megnéznie a Kertesi Gáborral készített teljes interjúnkat!
  2010. augusztus 18.
 • Arcos felelősség
  ... , ezért szoros összefüggésben áll a felelősség kérdésével is: hiszen cselekedeteim egyfajta ...
  2013. december 11.
 • Csak nyugodtan és felelősségteljesen!
  A sztoa üzenete: az én békéje A sztoicizmus a hellenisztikus kor három filozófiai irányzatának egyike (az epikureizmus és a szkepticizmus mellett), s bár mindháromnak voltak etikai vonatkozásai, a sztoa gyakorolta etikai szempontból a legnagyobb hatást. ...
  2014. március 28.
 • Felhívás – fiatal felnőtt tehetségek támogatására
  A pályázat célja A  fiatal  felnőtt  tehetségek  társadalmi  felelősségvállalását  elősegítő  programok támogatása. Pályázat benyújtására jogosultak Jelen Pályázati Kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  szervezetek nyújthatnak be ...
  2015. augusztus 13.
 • Ki a felelős? II.
  ... világháború kirobbantásáért és lefolyásáért viselt felelősség terhét, de nyomatékosan vitatjuk és ... átalakulása is hatott a háborús felelősség kérdésének megítélésére, amennyiben jelentős szemléleti ... érvben – máig hatóan – relativizálható a felelősség kérdése. A győztesek fölfogása még ...
  2014. augusztus 4.
 • Te kit választanál?
  ... is. A családra háruló nagyobb felelősség E jelenséget a gyermekvállalás iránti ...
  2014. április 7.
 • Demokráciára nevelés
  A jelentés arra tett javaslatokat az angol oktatási és munkaügyi miniszter számára, hogy miként lehet a kötelezően tanítandó társadalomismeret tananyagát olyan interdiszciplináris ismeretek tárházává tenni, amelyek pozitívan alakítják a társadalmi ...
  2003. május 4.
 • A közoktatás irányítása
  ... oktatásirányítás országos szintjén belül horizontális felelősség megosztás van az ágazati főhatóság ... számára.  A támogatási programokkal kapcsolatos felelősség magában foglalja a társadalom mozgósításának ... a különböző kormányzati szintek közötti felelősség- és feladatmegosztás újragondolása. A decentralizáció ...
  2007. november 27.
 • Táborszervezés I.
  ... meg kell értenie, hogy a felelősség közös! Ennek érvényesítésében nagyon fontos ...
  2003. november 10.