filozófia
(510)

 • ... azt is képes elhitetni, hogy filozófia és költészet egy és ugyanaz ...
 • ... századnyi kora éppen az eleai filozófia kialakulásának és hatásának az ideje ... vázolt nehézségein megpróbált segíteni a filozófia és a matematika is. Az ... , azaz az ideák tartományába. A filozófia tehát még akkor is, ha ... végtelen halmazokra is. Az eleai filozófia bizonyítási módszereit a geométerek is ...
 • ... egyetemes hatásúvá válik a marxista filozófia is, amelynek megalapítói Karl Marx ... egyetemes hatásúvá válik a marxista filozófia is, amelynek megalapítói Karl Marx ...
 • Jelentős 20. századi filozófiai irányzat a fenomenológia. Legismertebb képviselője, a németEdmund Husserl(husszerl; 1859—1938) az általános tudományelmélet megalkotására törekedve foglalkozott a megismerő tudat és a megismerendő tárgy viszonyával. A tudat ...
 • A filozófia szavunk két görög kifejezés - philosz ... megmagyarázniuk, természetesen a mítoszokból. A filozófia szavunk két görög kifejezés - philosz ...
 • ... felében keletkezett eszmeáramlat, a polgári filozófia egyik legelterjedtebb irányzata, amely a ...
 • ... csődjére. Fő művében, A pozitív filozófia tanfolyamában azt állítja, hogy az ...
 • A humanizmus, mint filozófiai mozgalom A reneszánsz művészet gondolati alapja, embereszménye. A humanisták hirdették, hogy az antikvitás után a barbár középkorban a művészet lehanyatlott, így újra kell teremteni. Az antik műveltség megismerésével a ...
 • A klasszikus görög filozófia fogalma A klasszikus görög filozófia három óriása Szókratész ... filozófia tudományát, Arisztotelész pedig megalkotta e tudomány rendszerét. A klasszikus görög filozófia fogalma A klasszikus görög filozófia három óriása Szókratész ...
 • Az angol empirista filozófia térhódítása Az angol empirista filozófia: Locke (1632-1704), Hume ... . Az angol empirista filozófia térhódítása Az angol empirista filozófia: Locke (1632-1704), Hume ...
 • Herder és a történelem
  ... úgy vélte, hogy a kanti filozófia veszélyezteti a herderi világtörténet felfogást ... törvények. Ezzel a klasszikus német filozófia egyik központi problémáját igyekezett megoldani ...
  2006. február 28.
 • A sors (ellen)szere?
  ... , figyelme az irodalom és a filozófia felé fordult, csakhogy nehezen tudta ... pedig csakis a filozófia tud elkalauzolni bennünket, mivel „… a filozófia művészet, mely ... racionális és irracionális dialektikájára épülő filozófia kutatásra ösztönöz és annak felismerésére ...
  2014. január 6.
 • A. Smith és Hegel
  ... voltak hagyományai a gazdaságfilozófiának. A filozófia élő, de inkább a teológiával ... műveltség A. Smith A hegeli filozófia munkafogalmának gyökereztetése vitatott, általában vagy ... is: a társadalom fejlődésével a filozófia és az elmélkedés önálló foglalkozássá ...
  2005. április 27.
 • Benjamin Constant
  ... et is. A Constant-i politikai filozófia elemzésekor szólok a gondolkodó véleményéről ... felvilágosult despotizmust utilitárius argumentációval védő filozófia volt (Voltaire, Helvetius), a másik ... fontosabb, mint maga a politikai filozófia ( gondoljunk csak Friedmanra vagy Hayekra ...
  2005. április 27.
 • A nemtörődömség ára
  ... mártírrá avatta. Miért nem élhetünk filozófia és morál nélkül? Seneca már ... kifejezetten gyűlölte a filozófiát.) „A filozófia nem népszerű mesterség, s nem ... eközben gyakran folytat dialógust a filozófia nagyjaival is. Olyan alapkérdéseket tárgyal ...
  2014. március 31.
 • A váratlan igazság
  ... a középkori szemléletet, miszerint a filozófia feladata a teológia igazságainak értelmezése ... ., 1986 Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete Helikon K., 1997 Görföl ... : A középkori és az újkori filozófia története Török József: A keresztség ...
  2007. november 24.
 • Ideológiák - marxizmus
  ... , Fourier, Owen), a klasszikus német filozófia (főként Hegel, illetve később Feuerbach ... és a társadalomtudományok és a filozófia és a útja szétvált, a ... (vö. szociológia, Comte) folyt tovább.filozófia és a útja szétvált, a ...
  2007. december 12.
 • Az etikai hedonizmus
  ... Luciano De Crescenzo: A görög filozófia rendhagyó története 2. Tericum K ...
  2013. szeptember 16.
 • Erkölcs? Mivégre?
  Erkölcs és etika Az erkölcs és az etika vizsgálata mindig is foglalkoztatta az embert, hiszen cselekedeteihez minden korban minden generáció igyekezett valamiféle objektív iránytűt találni. Jelen írásunkban azt vizsgáljuk meg, miként definiálták az ...
  2013. május 31.
 • Szóbeli érettségi tételek
  ... iskolában tanított más, társadalomtudományi tárgy (filozófia, társadalomismeret stb.) ismeretanyagára épülő, ám ... választható témakör Érettségi tételek, vázlatok Filozófia tételek Felvételi témakörök
  2004. május 12.