fizika
(3574)

 • Csoport típus: Moderált
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Fizikai (erőnléti) felmérés A szolgálati törvény előírja, hogy a hivatásos állomány 50 év alatti tagjainak meg kell felelni – az egészségi és pszichikai alkalmassági feltételeken túl – a miniszter által meghatározott fizikai követelményeknek, melyet ...
 • Fizikai jellemzők Mikor szakmát választasz, fontos megvizsgálnod, hogy megfelelsz-e a választott szakma által támasztott egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek. Ritka, de előfordul, hogy bizonyos adottságok, allergiás megbetegedések, ...
 • A fizikai réteg A fizikai réteg foglalkozik az átviteli közegen keresztül a jelek fizikai átvitelével. Meghatározza a különböző típusú kábeleket, csatlakozódugókat és aljzatokat. Az IEEE 802-es három olyan fizikai közeget szabványosított, amelyeket a ...
 • A fizikai mennyiség fogalma Egy fizikai törvény általában matematikai összefüggést állapít meg különböző fizikai mennyiségek között. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy minden fizikai mennyiség mérhető legyen. Megfordítva a gondolatot: csak az a ...
 • Az anyagok különböző sajátosságai Az anyagi jellemzők egy részét érzékszerveinkkel (pl. a szemünkkel, kezünkkel) észleljük, mások (pl. az olvadáspont, a sűrűség) meghatározásához valamilyen mérőeszközt kell használni. A tulajdonságok összefüggnek az anyag ...
 • A talajok legfontosabb fizikai tulajdonságai A talajok fizikai tulajdonságainak többsége könnyen vizsgálható már a terepi vizsgálatok során, és sokat elárulnak a talaj tulajdonságairól: - szín (a talaj színéből következtethetünk a szerves anyag közelítő ...
 • A fizikai vizsgálat eredményének értelmezése Építőanyagok esetén a legfontosabb fizikai tulajdonságok: tömegeloszlással kapcsolatos tulajdonságok (sűrűség, tömörség, porozitás, hézagosság) szemcseméret eloszlás, fajlagos felület hidrotechnikai ...
 • Fizikai féleség meghatározása terepen A fizikai féleség terepi meghatározásához csippentsen két ujja közé egy kis darab talajt, és enyhén nedvesítse meg azt.Amennyiben durva felszín keletkezik a két ujj között történő dörzsölés közben, és egyáltalán nem ...
 • Fizikai átviteli jellemzők és módszerek Az átviteli közeg feladata, hogy bitfolyamokat szállítson egyik géptől a másikhoz. A számítógépeket hálózattá összekötő közeg igen sokféle lehet. Ebben a fejezetben ezeket a megvalósítási lehetőségeket szeretném ...
 • A zokat az ingákat, amelyek nem tesznek eleget a matematikai inga feltételeinek, fizikai ingáknak nevezzük. A fizikai ingák lengésideje bonyolultabb a matematikai ingákéhoz képest, bár formailag hasonlít hozzá. T=2*Pi*Sqrt[\[CapitalTheta]/(m**g**s)], ...
 • A fizika színre lép
  ... fizika törvényeivel magyarázta meg a vérnyomás ingadozását. Előadása jól tükrözte a fizika ... a természetben bekövetkezett jelenségeket a fizika törvényeivel jól megérthetjük és megmagyarázhatjuk ... és érdekfeszítő kísérleteit követhettük figyelemmel. Fizika a szemetesből A konferencián elhangzott ...
  2003. szeptember 30.
 • Fizika a Földön
  ... , de látni fogjuk, hogy a fizika számára is tartogat érdekességeket. a ... részletgazdag látvány tárul elé. A fizika olyan kísérletek nélkül, mint a ... sokan, sokféleképpen kutatták. A magyar "fizika fejedelme" Eötvös Loránd is közéjük ... a város koncerttermében. Bikini A fizika talán legnagyobb projektje mind a ...
  2007. szeptember 26.
 • The Physics Classroom
  ... közösség az iskolája honlapján kezdett fizika témájú írásokat, tanári segédanyagokat közölni ... a közérthetően, hétköznapi nyelven megfogalmazott fizika témájú tananyagokat. A weblap tartalmaz ... " téma besorolás szerinti, a teljes fizika tananyagot felölelő elméleti összefoglalót. Néhol ...
  2014. október 2.
 • Fizikai Nobel-díj 2005
  ... tudjuk magyarázni. Mára a modern fizika az anyag kettős természetének felismerésével ... kezdődött, majd sorra megszülettek a fizika különböző ágainak kvantumleírásai, ezek sorába ... fantasztikus pontosságára alapozva tanulmányozzák a fizika egyik megválaszolatlan alapkérdését: a természet ...
  2005. október 5.
 • SDT a fizikaórán
  Az elkövetkező hetekben a fizikatananyag is birtokba vehető. Hogy miben is fog ez különbözni az eddig megszokottaktól? Ami talán nem szokatlan, az az elektronikus forma, de az, hogy egy tankönyvet a monitoron olvasunk, nem jelent semmi többletet, ráadásul ...
  2004. augusztus 31.
 • Híres tárgyak a fizika történetében - a távcső születése
  ... folyó tanítás elé helyezte! A fizika törvényeinek keresését ott folytatta, ahol ... voltak előítéletei, mert számára a fizika törvényeinek felfedezése során nagyon fontos ... , hanem az arisztotelészi fizika tarthatatlanságát is. Az arisztotelészi fizika egyik sarkalatos pontja ...
  2001. augusztus 28.
 • Fizikai Nobel-Díj 2003
  Az idei Nobel-díjasok nevét 2003. október 7-én 11.45 perckor (svéd idő szerint) jelentették be. A szupravezetők területén kifejtett munkásságért legutóbb 1957-ben Bardeen, Cooper és Schrieffer nyerte el a magas elismerést. Ők a a szupravezetők minden ...
  2003. október 7.
 • Fizika az SDT-ben
  fogalom definíciója Akár a fizika tantárgy fő tananyagában, akár más, ... a hőmérséklet fogalma szerepel a fizika, a meteorológia, a kémia és ... között érdekes kapcsolatok vannak. A fizika tanítása, megértése során igen hasznos ...
  2007. november 17.
 • Fizikaérettségi 2013
  ... : túl sok benne a modern fizika. Ha a teszt feladatait megpróbáljuk ... az látszik, hogy a modern fizika és a csillagászat közösen kapta ... . : )” Kinek van igaza? Az egyik fizika tankönyvben a következő olvasható:” Különböző ...
  2013. május 29.
 • Integrálás a felsőoktatásba
  E fórum szerepe az lenne, hogy gyakorlati megoldásokat keressen és ajánljon a fizikailag hátrányos helyzetben lévő személyek integrálására a flamand közösség oktatási rendszerébe. Egyes oktatási intézményekben ugyanis már most is nagyszerű megoldások ...
  2003. január 17.