francia
(2818)

 • ... nemzetek ételkülönlegességeit átalakította a francia ízlésvilágnak megfelelően. A francia konyha ízvilága tájegységenként ... alkalmazása jellemző a francia ízvilágra. A francia étkezési szokások A francia étkezési szokásaikban ... . A francia ebéd állandó kísérője a jó minőségű francia bor. A francia étkezésben ...
 • ... kastély utánozza kicsiben Versailles-t.) A francia abszolutizmus A 17. századi Franciaország ... Fülöp, XIV. Lajos francia király unokája. A francia hegemónia további terjeszkedése egyetlen ... osztrák-habsburgoknak jutottak. Anglia a kanadai francia gyarmatokból szerzett részeket, Spanyolországtól a ...
 • ... . A francia királyok 1614-től 175 éven keresztül, egészen a francia forradalomig, nem ... torkolatánál létrehozott kereskedelmi telep a francia afrikai gyarmatbirodalom első állomása), emellett ... . A francia királyok 1614-től 175 éven keresztül, egészen a francia forradalomig, nem ...
 • ... király bejelentette igényét a francia koronára. A francia rendek azonban a trónt ... bevették Konstantinápoly falait. 1429-ben a francia seregekhez csatlakozott egy 17 éves ... király bejelentette igényét a francia koronára. A francia rendek azonban a trónt ...
 • A francia forradalom Franciaország népessége a 18. ... nem volt érvényben a régi francia szabály, mely szerint nemes nem ... létrejött a Törvényhozó Nemzetgyűlés. A francia forradalom Franciaország népessége a 18 ... nem volt érvényben a régi francia szabály, mely szerint nemes nem ...
 • ... Ardennek. A központ nyugati ága francia területen Normandia, illetve Bretagne vidéke ... említett három vízfolyásét. Európai Uniós francia területek Európán kívül Franciaország javarészt ... külbirtoka van, és számos hely francia protektorátus alatt áll. Több sziget ...
 • ... is megteremtette. Franciaország ásványkincsei A francia klasszikus nehézipar Lotaringia vasércére illetve ... zömét tápláló atomerőműveket táplálják. A francia energiagazdaság A villamos energia csaknem ... repülőgépgyártás (Párizs, Toulouse). Bevezető A francia gazdaság alapjait a természeti adottságok ...
 • ... reformok pedig egyensúlyban tartották a francia nemzetgazdaságot. A polgárság lassabban talált ... „taláros nemesség” előkelő tagjaivá. A francia polgár saját értékrend helyett az ... . Gyergyai Albert: A francia felvilágosodás, Bp., 1954. A francia gazdasági fejlődés lényegesen ...
 • A francia romantika költészete A francia romantika nyitányaként Victor Hugo(e. ... az irodalomtörténet. Valójában azonban a francia költészetben a romantika valamivel korábban ... című verseskötete. A francia romantika költészete A francia romantika nyitányaként Victor Hugo ...
 • ... kereskedelem és idegenforgalom fejlettségének. A francia vasút- és úthálózat Franciaország közút- ... az ország földközi-tengeri partvidéke, a Francia Riviéra méregdrága városai és szállodái ... , elhagyatott vidékeit is. Bevezető A francia közlekedésre jellemző a magas fejlettség ...
 • Oktatási körkép
  ... mondjuk Londonban vagy Rómában. A francia oktatási rendszernek azonban mély gyökerei ... állomáshoz érkezünk, 1986-hoz, amikor a francia felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés kapcsán ... is keresgéljünk tovább, mert a francia középiskolák első évében két nyelv ...
  2007. október 18.
 • A barokk Franciaországban
  ... a francia festészetben IV. Henrik uralkodása idején a politikailag, gazdaságilag újjászerveződő francia ... életkép új irányai Franciaországban A francia festészetben bekövetkezett változást semmi sem ... Kiadóvállalata, Budapest, 1977 Duby-Mandrou: A francia civilizáció ezer éve. Gondolat Kiadó ...
  2004. június 20.
 • Alkotmányt a francia népnek!
  ... jelentőségű volt Franciaország, illetve a francia forradalom történetében, mivel ez volt ... nagy francia forradalom kisenciklopédiája Minerva Bp., 1989 Francois Furet: A francia forradalom története Osiris, K., Bp., 1999 John Haycraft: A francia forradalom ...
  2007. november 19.
 • Szegregáció Franciaországban
  ... oktatásról és az esélyegyenlőtlenségről a francia oktatásban.  Sokan egyetértenek ezzel a ...
  2008. május 29.
 • Lehet élmény a franciatanulás
  ... természetes. Így nem csak a francia nyelvű kommunikációjuk és szókincsük fejlődik ... vannak a tematikus műhelyek. A francia nyelvi táborokban évente 180-200 diák ...
  2016. január 26.
 • Anekdoták
  ... Rindfleisch und werden kein Ochse."    Francia tájegységek legendái Il y a ... és laikus dolgozott rajta. Aki francia nyelvet tanul, és szeretne a ...
  2002. november 18.
 • Sophie Marceau
  A 38 éves gyönyörű francia hölgy 1966. november 17-én született ... , amelyhez filmszerződés kötötte. Szerződésbontása egymillió francia frankba került, de Sophie számára ... , majd a Police és a francia filmek sora - amelyek által Sophie ...
  2004. november 16.
 • Vulcania - Tudományos park Franciaországban
  ... Unió finanszírozta, 4 százalékát a francia állam, a többit a régió ...
  2002. március 19.
 • Az 1791. évi francia alkotmány
  ... kantonokra oszlik. II. Francia polgárok: Azok, akik francia apától Franciaországban születtek; Azok ... bármilyen fokon is olyan francia féfitó1 vagy francia nőtó1 származnak, akik vallási ... után lesznek francia állampolgárokká, ha itt ingatlant szereztek vagy francia nőt vettek ...
  2006. november 28.
 • Logaritmus francia módra
  Magyarországon a logaritmus fogalmának kiépítését a tizenegyedik évfolyamon a hatványozás egészről racionális racionális (érdeklődőbb vagy emelt szintű osztályokban valós) kitevőre való általánosítása és az exponenciá1ís függvény vizsgálata előzi meg. A ...
  2007. november 17.