geometria
(1061)

 • Geometriai transzformáció fogalma, néhány tulajdonsága Az előző években már találkoztunk geometriai transzformációkkal (transzformáció = átalakítás, átalakulás). Ezek egybevágósági transzformációk voltak (tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont ...
 • Az ábrázoló geometria Az ábrázoló geometria a rajzi síkban nyújt megoldást ... geometria ős atyjának tekinthető Gaspard Monge (1746-1818) szervezte önálló tudománnyá a geometria ... értelmezett tengelyből. Az ábrázoló geometria Az ábrázoló geometria a rajzi síkban nyújt ...
 • ... . Még közelebb jutott a nemeuklideszi geometria felfedezéséhez Johann Heinrich Lambert német ... ;2R feltevés tarthatatlan. A nemeuklideszi geometria gondolatával Gauss is foglalkozott. Levelezéseiből ... tisztában voltak az általuk alkotott geometria valóságtartamával is, azaz tudták, hogy ...
 • Az ábrázoló geometria Az ábrázoló geometria a műszaki szakemberek számára nélkülözhetetlen ... térelemekből származtatjuk. Az ábrázoló geometria Az ábrázoló geometria a műszaki szakemberek számára ...
 • Geometriai utasítások Számjegyes vezérléssel ellátott szerszámgépek irányító programjaiban fontos szerepet játszanak a geometriai utasítások. A CNC vezérlés az elvégzendő feladatokat, így a geometriai utasítások által meghatározott elmozdulásokat is az ...
 • Transzformációk szorzata, tulajdonságai Két (vagy több) geometriai transzformációnak az egymás utáni elvégzését a két (vagy több) transzformáció szorzatának nevezzük. A transzformációk szorzásának a felírásánál lényeges a sorrend feltüntetése. A g[f(P)] ...
 • Automatikus geometriai számítások jellegzetessége Számos esetben a műhelyrajzon szereplő – programozni kívánt – alkatrész egyes kontúrelem-végpontjai nem olvashatóak le közvetlenül a rajzról, azonban a többi megadott méret alapján meghatározhatóak. A ...
 • Menetek geometriai jellemzői, tűrésezése A gyártmány ellenőrzés egyik jellegzetes és nehéz területe a menetek mérése. A munkadarabok cserélhetősége érdekében a meneteket, meghatározó méreteket is tűrésekkel látjuk el, a minősítés célja, hogy ...
 • Milyen típusú utasítások alkalmasak az elmozdulások meghatározására? Milyen típusú utasítások alkalmasak az elmozdulások meghatározására? geometriai geometriai technológiai technológiai kapcsolási kapcsolási
 • A köpenyméretet a hőcserélőben párhuzamosan futó csövek száma, a csövek egymástól való távolsága és az osztás típusa határozza meg. Például, ha az óránként 10 tonna 70 °C hőmérsékletű benzolt 50 darab 20 mm átmérőjű, 2 mm falvastagságú 50 darab csőből ...
 • Geometria 2.
  Törzsanyag A geometriai transzformációkról A közotatásban szereplő geometriai taranszformációk vázlatos áttekintése olvasható ezen az oldalon. Egy érdekes geometriai transzformáció geometriai inverzió (körre vonatkozó tükrözés) Egy olyan ...
  2002. november 14.
 • Mi a geometria?
  ... ez uralkodik ma is. A geometria legelső alapfogalma a pont. Bizonyos ... geometriához jutunk. Ez az a geometria, amelyet a közoktatásban szinte elsöprő ... újabb geometriákat kaptunk ( hiperbolikus geometria, projektív geometria, inverzív geometria). Látható tehát az, hogy ...
  2002. november 4.
 • Számítógépes módszerek
  Bevezető Ebben a sorozatban az általános és középiskolák matematikaóráin, matematika-szakkörein tárgyalható problémákat adunk közre. Minden feladathoz egy Euklides-fájl kapcsolódik, ami az oldalunkról letölthető. Ahhoz, hogy ezek a fájlokat meg tudjuk ...
  2003. január 27.
 • A geometria Legoja
  ... középiskolai geometria tananyagának jó részét megtalálhatjuk  Eukleidész Elemek című művében. A geometria ... túl azonban ókori görögök a geometria tanításának esztétikai fontosságot is tulajdonítottak ... szerint egyre bonyolultabb tételeket. A geometria Lego-kockái Ez az analógia érvényes ...
  2014. július 8.
 • Érettségi - mire kell figyelni a geometriafeladatok megoldása során?
  ... kijavítani. Mire kell figyelni a geometria feladatok megoldása során? Értsd meg ... is olvasd el a kérdést! Geometria feladatoknál kezd a megfelelő ábra ...
  2014. április 29.
 • Dinamikus geometria II.
  ... Rátz László Vándorgyűlésen, a dinamikus geometria alkalmazási területeit bemutató előadás bemutatójának ...
  2004. augusztus 21.
 • Geometriai inverzió
  Szerkesztési feladatok Adott a síkban két kör és egy pont. Szerkesszünk olyan kört, ami átmegy az adott ponton, és érinti az adott köröket. Szerkesszünk három adott kört érintő kört. Adott egy pont, egy kör és egy egyenes. Szerkesszünk olyan kört, ami ...
  2002. augusztus 30.
 • Dinamikus geometria
  Dinamikus geometriai módszerek alkalmazása a tengelyes tükrözés tanításában Ebben a feladatsorban a tengelyes tükrözés alkalmazásával megoldható feladatokat tűzünk ki. A feladatsor feladatai egymásra épülnek. A feladatokat dinamikus geometriai eszközökkel ...
  2003. március 8.
 • Geometria 3.
  Törzsanyag 1. Doleszák Anita: A TALPPONTI HÁROMSZÖG ÉS A FEUERBACH-KÖR Egy néhány évvel ezelőtt végzett tanár dolgozata, amely összekepcsol két nevezetes matematikai obijektumot. 2. A Feuerbach körtől egy Kürschák verseny feladatig Egy nevezetes ...
  2002. december 3.
 • Geometria 1.
  ... a gömbi geometria csaknem olyan régi, mint az euklideszi geometria? Problémák, feladatok ... .: Projektív geometria Gondolat, 1986. Szenthe János - Juhász Rozália: A geometria alapjai Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. Linkek Véges geometria (?) A nem-euklideszi ...
  2002. november 5.