gyógypedagógia
(53)

 • Az alkalmazott tudományok A pszichológia alkalmazott területei: egy vagy több alaptudományra támaszkodnak, például: pedagógiai pszichológia, munkalélektan, pályaválasztás, gyógypedagógiai pszichológia, reklámpszichológia, sportpszichológia, katonai ...
 • Válassza ki az igaz állításokat! Válassza ki az igaz állításokat! A pszichológia alkalmazott területei egy vagy több tudomány eredményeire támaszkodnak. A pszichológia alkalmazott területei egy vagy több tudomány eredményeire támaszkodnak. A ...
 • A gondolkodásnak azok a fogyatékosságai, amelyek mögött az idegrendszer enyhébb vagy súlyosabb sérülései állnak – s eredetük genetikai vagy méhen belüli károsodás – olyan állapotokat hoznak létre, amelyek korlátokat szabnak az érintettek képezhetőségének ...
 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
  ... tanári és terapeuta szakágakon) a gyógypedagógia valamennyi szakterületére képez szakembereket, főiskolai ... .  A többciklusú képzés rendszerében a gyógypedagógia mesterszakot akkreditációja után terapeuta és ... több tudományos közlést publikálnak a gyógypedagógia és a határtudományok pl. közgazdaságtan ...
  2008. június 9.
 • Helyzetjelentés
  ... . A kétnapos konferencián a magyarországi gyógypedagógia jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni ... és ismeretek speciális alkalmazása, a gyógypedagógia kompetenciakörébe tartozó személyek életminőségének javítása ... . A résztvevők információt kaphattak a gyógypedagógia területén érvényesülő aktuális törekvésekről és ...
  2003. december 3.
 • Ha gond van a gyerekkel
  Fotó: Pintér MártaAz egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (továbbiakban EGYMI) szolgáltatásait bemutató "EGYMI térkép" az egyesület honlapján található. Az újszerű kezdeményezés - az egyesület célkitűzéseivel összhangban - hozzájárul: az ...
  2011. április 26.
 • Az iskola mindenkié
  A sajátos nevelési igényű gyerek is teljes értékű ember, joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő környezetben éljen. Képes megteremteni ezt a környezetet egy jó iskola? Az iskola mindenkié? Feltétlenül. A MINDENKIT itt nagyon fontos ...
  2010. április 9.
 • Az iskolakészültségről
  Tankötelezettség:  Legkorábban abban a naptári évben, amikor a 6. életévét, legkésőbb akkor, amikor a 8. életévét betöltötte.  Máj. 31-ig kell betölteni a 6-ot  A szülő kérésére (és bizottság döntése alapján) mehet akkor is, ha dec. 31-ig tölti be a 6-ot ...
  2008. május 28.
 • Az integráció szükséges feltételei
  „A pedagógiai munka egyik legnehezebb, a pedagógus elé a legnagyobb kihívásokat állító feladata a sajátos nevelési igényű vagy sérült gyermekek oktatása. Manapság – az integrált oktatás szükségszerű és régen várt térnyerésével párhuzamosan – egyre ...
  2016. március 30.
 • Sajátos nevelési igényű gyerekek tanítása
  A Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek definíciója a jelenleg hatályos, 2011. évi köznevelési törvény szerint: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye ...
  2014. december 4.
 • Jó gyakorlatok iskoláknak
  A rendezvényen tíz általános iskola mutatta be jó gyakorlatait: Budapesti Városvédő Egyesület (Budapest) Waldorf Általános Iskolák (Budapest) Deák Diák Általános Iskola (Budapest) ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium ( ...
  2010. május 10.
 • A fejlesztő pedagógus
  A szerző saját tanítói és tízéves fejlesztő pedagógusi munkájának tapasztalatai alapján összegzi a tanulók teljesítményének és az intézményrendszerek működésének hiányosságai közötti kapcsolatot. Részletesen összegzi azokat a lehetséges tanulásszervezési ...
  2004. február 9.
 • Kihagyott lépcsőfok?
  (...) Az együttnevelés kérdésköre Az akadályozott, szakmai terminológiával speciális nevelési igényű és az ép gyermekek együttnevelésének szakmai és társadalmi szükséglete viszonylag új keletű. A magyar megközelítésben napjainkig, történelmi és szakmai ...
  2004. november 8.