habilitáció
(9)

 • Neumann János életrajza Neumann János matematikus, fizikus 1903-ban született és mindössze 1957-ig élt. Apja bankár volt, aki családjának jómódú életet biztosított. 1921-ben, a fasori főgimnáziumban érettségizett, majd beiratkozott a budapesti ...
 • Az SNI gyermekek oktatása
  1. Általános elvek  1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében  Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos ...
  2008. május 29.
 • Az SNI tanulók oktatása
  1.1. Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában   A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési ...
  2008. május 26.
 • A hét eseménye.
  A kétévente kiadott kitüntetésben az a magyar állampolgárságú, illetve magyar származású személy részesülhet, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt produkált a tudományos kutatás, fejlesztés, az utánpótlás nevelése és az eredmények társadalmi, ...
  2004. október 11.
 • A nevelési tanácsadó
  Mi is az a Nevelési Tanácsadó? Hosszú múltra tekint vissza a Nevelési Tanácsadó, mint oktatási-terápiás intézmény. 1960 elején már 11 fővárosi kerületben működött, majd 1968 januárjától valamennyi fővárosi kerületben engedélyezte nevelési tanácsadók ...
  2014. december 2.
 • Az SNI gyermekek óvodai nevelése
  2.1. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek  A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, ...
  2008. május 26.
 • Alternatív referencia-intézmények
  ... környezet, eltérő tananyag-elrendezés, egyéni megsegítés, habilitáció/rehabilitáció). A pedagógiai módszerek személyre ...
  2010. június 7.
 • Mindenki másképp egyforma
  Készítette: Pintér Márta A 2004–2008 közötti időszakban pedagógusképzési tananyagok fejlesztésére került sor a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelésének-oktatásának, inklúziójának elősegítésére. Mindez a Nemzeti Fejlesztési Terv ...
  2010. február 16.
 • A testi fogyatékos tanulók
  2.1. A mozgáskorlátozott tanuló   Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a ...
  2008. május 25.