hagyom
(4793)

 • A hagyományos szervezetek előnyei és hátrányai A hagyományos szervezetek előnyei: • a szervezet közel van a termeléshez, könnyebben koncentrál rá • az információáramlás gyors a gyártás, gyártásirányítás és a minőségszabályozás között • kis létszámigény • ...
 • Hagyományos oktatási környezet Digitális oktatási környezet A tanítási módszerek jellemzői a hagyományos és digitális oktatási környezetekben az alábbiak: „A hagyományos oktatás zárt, lexikális, gyorsan avuló ismerettömb átadása a frontális oktatás ...
 • Népköltészet és hagyomány A népköltészet jellegzetes sajátossága (a műköltészethez hasonlóan és a közköltészettel szemben) a hagyományozódás és egyfajta konvenciórendszer. A népköltészetben jól elkülöníthető, s viszonylag egységes műfajok alakultak ki ...
 • A hagyományos gazdálkodás A hagyományos gazdálkodásra az önellátás és a nagy élőmunkaerő-ráfordítás jellemző. A hagyományos gazdálkodást nem gépekkel művelik, kis parcellákon dolgoznak az emberek, és jellemzően a falusi közösségekre jellemző, a ...
 • A hagyományos médiumok informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségei Néhány évvel ezelőtt a különböző médiumokkal csak sajátos közegükben találkozhattunk, azaz ha filmet akartunk nézni, akkor moziba mentünk, zenehallgatáshoz bekapcsoltuk a lemezjátszót és ...
 • A kitágult világ a tudásszerzés tere már nem csak az iskola A kitágult tudástér következtében a tanulók már nem csak az iskolában tanulnak. „A digitális taneszközök gyakran hatékonyabbak a hagyományosaknál. Napjaink pedagógiáját a tudáskoncepció változása ...
 • Az egyén életében jelentős szerepet játszó szokások és hagyományok bemutatása. Az egyén életében jelentős szerepet játszó szokások és hagyományok bemutatása.Az egyén életében jelentős szerepet játszó szokások és hagyományok ismertetésére vonatkozó ...
 • Herder hatása Ez az 1826-ban írt tanulmány a magyar irodalom történetének rövid eszmetörténeti, fejlődéstörténeti foglalata és a kor kulturális, irodalmi problémáinak megoldására tett javaslat. Szemléletét és vitaalapját Herder gondolatai határozzák meg. ...
 • Jelképek, hagyományápolás és katonai rendezvények Katonai jelképek és jelzések Katonai jelképek: a csapatzászló, a zászlószalag, a hadilobogó, az árbocszalag, a történelmi zászlósor és a felségjel. A személyi állomány, a csapatok és a járművek ...
 • Hagyományos értékesítés A hagyományos értékesítéshez a vendéglátásban régóta jelenlévő értékesítési formákat soroljuk, amelyek egy hosszabb folyamat során jöttek létre. A hagyományos értékesítés az eladó személyzet közvetlen közreműködését igényli, a ...
 • A hagyományos kultúra ápolása
  A szlovén politikai és kulturális szervezetek tízéves működése valószínűleg hatással volt arra, hogy a Rábavidéken kívül többen újra a szlovénség mellett döntöttek. Az egyik új népszámlálási kritérium - „a szlovén nyelv használata a családban és a barátok ...
  2015. október 28.
 • A szó elszáll
  Szónokok A történelem fontos forrásai közé tartoznak azok, amelyeknek alapja a szóbeliség és amelyek gyűjtőneve: íratlan szellemi hagyomány. A népmese, a népköltészet, a népzene, a szóbeli visszaemlékezések, az elhangzott beszédek a történelem kutatója ...
  2013. május 5.
 • Húsvéti hagyományaink
  A húsvét előtti böjt utolsó hete, a nagyhét virágvasárnappal kezdődik; ezen a napon az emberek - Jézus jeruzsálemi bevonulását idézve - pálmaágakkal, hidegebb éghajlatú vidékeken barkaágakkal mennek a templomba. Nagycsütörtökön Jézus búcsúvacsorájára ...
  2003. április 18.
 • A mosonmagyaróvári szlovének kultúrája
  Mosonmagyaróváron (és a szomszédos Hegyeshalomban) a szlovének csak passzív résztvevői illetve szemlélői a különféle programoknak. Farsangi báljukra minden évben rábavidéki zenekari és farsangi maskarákat hívnak meg. A hagyományos kultúra néhány elemét ...
  2015. október 22.
 • Advent és hagyományai
  Az advent elnevezés a latin adventus (eljövetel jelentésű) szóból származik. Az advent a katolikus liturgiában az egyházi év első része, a – kereszténység egyik legnagyobb ünnepét – karácsonyt megelőző és előkészítő időszak. Advent hagyományosan a ...
  2013. november 28.
 • A budapesti szlovének kultúrájának ápolása
  Egyesületükben hagyományos szlovén ételeket bemutató rendezvényt szerveztek, melyre az ételeket a tagok otthon készítették el, és a találkozón együtt fogyasztották el. Találkozóikon és rendezvényeiken - különösen, ha rábavidéki vagy szlovéniai csoportot ...
  2015. október 19.
 • A rovásjel
  A hun eredet kérdése Attila "táblája" rovásjelekkel A középkori történeti hagyomány szerint a székelyek hunok voltak, a magyarok pedig a hunok rokon népe, így a székelyek közvetítették a magyarok számára a szkíta-hun ábécét. Abban a ...
  2007. december 4.
 • Tímár
  A tímár szó eredete ismeretlen, bár találgatások azért vannak. Úgy tartják, hogy a mesterség elnevezése a timsó főnévvel állhat összefüggésben. S mi köze a timsónak a tímárhoz? A tímárok a cserzővargákhoz hasonlóan a bőrök kikészítésével foglalkoztak. A ...
  2007. október 23.
 • Takács
  A takács ősi magyar mesterségnév. Ovis korunkból ismerős "Sző, fon, nem takács. Mi az?" találós kérdés segítségével arra magunktól is rájöhettünk már, hogy szövéssel, fonással, a ruháknak való anyagok előállításával kapcsolatos e foglalkozás. Bár ...
  2007. október 2.
 • Hagyományos mesterségek - Papírkészítők II.
  Idehaza a XIV. században jelent meg először a papír, mégpedig az Anjou uralkodóink udvarában, akik Itáliából hozták magukkal. Papírra készültek az oklevelek, rendeletek a kancellárián, s a kezdeti idegenkedést a bőrnél kevésbé tartós anyagtól felváltotta ...
  2007. december 16.