hajózás
(446)

 • ... 3000 hajója volt. A tengeri hajózás fejlődésében az 1450-től 1530-ig terjedő ... árbócon latin vitorlával. A tengeri hajózás jelentőségét legjobban a régi latin ... révén felváltotta a nyílt tengeri hajózás. A 16. század elején már ...
 • ... Kft. bonyolítja le. A magyar hajózás felügyeletét a Gazdasági és Közlekedési ...
 • ... ilyen hajója üzemelt. A folyam-tenger hajózás kialakulását az idézte elő, hogy ... a mérnököknek, ezért a folyam-tenger hajózás meglehetősen lassan és nehézkesen fejlődött ... újraéledését is jelentette. A Duna-tengeri hajózás évtizedeken keresztül nagy szerepet játszott ...
 • ... ezredfordulóra a Dunán – az önjáró hajózás mellett – egyeduralkodóvá válik. A tolóhajózás ... farkiképzésük ezért szögletes. Átkelő (komp-) hajózás. A belvizeken egymással szemben elhelyezett ...
 • A balatoni személyhajózás 1846. szeptember 21-én indult meg. Ezen a napon bocsátották vízre az első gőzhajót, a Kisfaludyt. Az elmúlt több, mint 150 év alatt a cég a balatoni turizmus meghatározó részévé vált. A Balatoni Hajózási Rt. a legnagyobb hajózási ...
 • A turisztikai hajózás az idegenforgalmi célú hajózással azonos ... érintve idényjelleggel közlekednek. A turisztikai hajózás az idegenforgalmi célú hajózással azonos ...
 • A folyami hajózás jelentősége világviszonylatba messze alulmarad a ... folyásiránnyal megegyező haladása. A folyami hajózás jelentősége világviszonylatba messze alulmarad a ...
 • Olyan hajózási forma, amikor a hajók idényszerűen közlekednek nem menetrend szerint. Ilyen hajózási forma pl. a Balatonon közlekedő különjárati hajók. A MAHART-SZABADKIKÖTŐ RT. az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: kikötőhasználat, telelés parthasználat ...
 • A menetrend szerinti hajózás olyan hajózási forma, melynél a ... időpontokban közlekednek. A menetrend szerinti hajózás olyan hajózási forma, melynél a ...
 • ... való előkészítését is. A balatoni hajózás idegenforgalmi szempontból nagy jelentőségű tevékenységét ...
 • Hajózás 1945 után
  ... és működése 1948-ban a nemzetközi hajózás szempontjából jelentős fordulat történt, hiszen ... dunai állam megkötötte a dunai hajózás rendjére vonatkozó belgrádi egyezményt. Az ... szállítása iránti igény növekedése a hajózás javára történő elmozdulást valószínűsíti a ...
  2014. január 15.
 • Hajózás a reformkorig
  ... dunai hajózás a török kiűzéséig A magyar államalapítást követően a kereskedelmi hajózás ... - elsősorban a vízi szállítás, a hajózás révén kínálkozott lehetőség. A gabonaszállító ... időtartamát 20 nappal csökkentette. A hajózás fejlődéséhez áttételesen köthető a Károlyvárostól ...
  2013. szeptember 17.
 • A bödönhajótól a katamaránokig
  ... , de – továbbra is működött. A hajózás fellendülése a XVIII. században A ... kereskedelem felélénkült, és ez a hajózás fejlődésére is ösztönzőleg hatott. Az ... támogatott. A balatoni hajózás jelene Kisebb-nagyobb megingásokkal a hajózás azóta is folyik ...
  2014. január 7.
 • A Horthy-korszak hajózása
  ... években a forgalmat és a hajózás feltételeit. Az Osztrák-Magyar Monarchia (OMM ... folyami partok hossza, a nemzeti hajózás gazdasági háttere, forgalmának bázisa összezsugorodott ... 1930-as évek közepétől a dunai hajózás újra fellendült. A közép- és ...
  2014. január 3.
 • Gőzhajózás a 19. században
  ... , így a vasútfejlesztés mellett a hajózás szempontjából is kedvező változásokat hozott ...
  2013. november 14.
 • A magyar tengerhajózás
  ... került előtérbe. A magyar állami hajózás átszervezésével a tengerhajózás is a ...
  2014. március 19.
 • A Duna szabályozása
  Miért kellett szabályozni? A Duna vízjárása eltér a többi magyarországi területen található folyóétól. Az Alpok hegyeiből és gleccsereiből származó vizek is táplálják, ezért a téli kisvizek utáni olvadás és a tavaszi esők csak viszonylag kisebb áradást ...
  2002. szeptember 24.
 • A Duna megmentéséért
  ... ellen, hogy a Dunát a hajózás miatt csatornává silányítsák. Erre az ... az élővilág megmentése fontosabb a hajózás feltételeinek javításánál. Az erre szánt ...
  2003. december 1.
 • A türoszi telepesek kalandjai
  Tartésszosszal való kereskedés állandóságának fenntartása érdekében a hispániai tengerparton már igen korán, valószínűleg Kr.e. XI. században föníciai kereskedelmi és hajózási támaszpontokat építettek ki. Ebben az időben még viszonylag kis hajókat ...
  2014. július 24.
 • Gőzhajózás hazánkban
  Az első dunai gőzhajó A hajózás korszerűsítését a bécsi udvar is ... folyók szabályozása elengedhetetlen feltétele a hajózás fejlődésének, ezért hozzákezdtek a zuhatagok ...
  2013. október 3.