hegel
(27)

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) történelem-központú filozófiai rendszerének ...
 • ... Attila világszemléletének gondolati-filozófiai előzményeit leginkább Hegel, Marx, Bergson és Freud munkásságában ... oldaláról, összetevőjéről van szó. Már Hegel kifejtette, hogy „a tartalom nem ...
 • ... megmagyarázására törekedett, hanem megváltoztatására is. Hegel dialektikaelméletéből, az utópista szocialistákból és ... megmagyarázására törekedett, hanem megváltoztatására is. Hegel dialektikaelméletéből, az utópista szocialistákból és ...
 • ... tekinthető. Goethe stílusfokait fejlesztette tovább Hegel. Esztétikájában a modor a művész ... a műfajnak megfelelően jelennek meg. Hegel stílusfogalmában az elvont eszme és ...
 • Kitől származik az alábbi idézet? "Nádszál az ember, de gondolkodó nádszál." Kitől származik az alábbi idézet? "Nádszál az ember, de gondolkodó nádszál." Pascal Pascal Horatius Horatius Herder Herder Goethe Goethe Hegel Hegel
 • Kitől szátmazik az alábbi idézet? "A költészet az emberi nem anyanyelve." Kitől szátmazik az alábbi idézet? "A költészet az emberi nem anyanyelve." Montesquieu Montesquieu Herder Herder Hegel Hegel Pascal Pascal Goethe Goethe
 • Ki nem a felvilágosodás idején élt? Ki nem a felvilágosodás idején élt? Petrarca Petrarca Schiller Schiller Hegel Hegel
 • ... Diderot, Rousseau, Voltaire, Goethe, Schiller, Hegel, Schlegel filozófiaelméleti munkái. A XX ...
 • 1922 szeptemberében jelentek meg először nyomtatásban versei a szegedi Színház és Társaságcímű folyóiratban. Ez év elején ismerkedett meg Juhász Gyulával, aki támogatta őt. 1922 decemberében megjelenhetett első verseskönyve, a Szépség koldusa, ugyancsak ...
 • TÖBBSZINTŰ SZERKEZET A Tragédia egy szisztematikusan megalkotott kompozíció, szerkezetetöbbszintű. Az első három és az utolsó úgynevezett bibliai szín keretbe foglalja a történelmi színeket. A bibliai színekben Madách részben a Biblia szövegére ...
 • A. Smith és Hegel
  ... többször Hegel, bár a legfontosabb mindenképpen Smith. A dolgozat főleg Hegel jénai ... Jogfilozófiában viszont Hegel határozottan a második állásponton marad. A Hegel által felvázolt ... György: A fiatal Hegel, Bp. 1976. Rózsa Erzsébet: Hegel gazdaságfilozófiája, Bp. 1993 ...
  2005. április 27.
 • Hegel és a történelem
  ... Hegel (1770-1831) Hegel Tübingeni egyetemi évei alatt a "kolostori internátusban" formálódott ki Hegel ... között, hogy Hegel Kant, Fichte és Jacobi mellett Hegel igen korán elmélyült ... hegeli gondolatrendszer értelmezésében. Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról Hegel, a filozófus A ...
  2006. október 15.
 • A XXI. századi eklektika
  ... időszakot egyébként már Hegel is "kijelölte". (lent: Félig Hegel, félig Fukuyama) Nem ...
  2004. szeptember 23.
 • Ideológiák - marxizmus
  ... ), a klasszikus német filozófia (főként Hegel, illetve később Feuerbach), és az ... a korabeli idealista történetszemléletet (pl. Hegel), azt Marx a „feje tetejéről ...
  2007. december 12.
 • A Tragédia filozófiája
  ... ) is felmerül a dialaktika kérdése. Hegel egy olyan törvényszerűséget lát ebben ...
  2003. január 15.
 • Történelmi városok
  ... Schiller, Fichte, Schelling, Schlegel és Hegel. Jéna a német idealista filozófia ...
  2003. május 27.
 • Madách Imre
  ... Montesquieu értekezéseit; a német Kant, Hegel és Büchner filozófiai írásait; de ... A tudományok hatása a Tragédiában: - Hegel dialektikája és idealizmusa - Feuerbach materializmusa ... , ezért nem bántja az Úr - Hegel dialektikája (az ellentétek feltételezik egymás ...
  2005. február 16.
 • Kant a történelemről
  ... emberi nemnek, s viszályt akar. Hegel Az ember kényelmesen és elégedetten ... . (Ezt a megkülönböztetést többek között Hegel is alkalmazza.) Az itt vázolt ...
  2006. március 19.
 • Ortega történetszemlélete
  ... akart belevinni a történelembe, mint Hegel, vagy mint Buckle11, az előbbi ...
  2007. november 6.
 • Regény-vázlat
  1. fejezet - A regény hajnala Hegel a polgári világ epopeiája, azaz ...
  2004. január 3.