hivatalnok
(179)

 • A kínai társadalmat bürokratikusnak nevezzük, mert a széles paraszti alapon nyugvó társadalmi piramist, amelynek közbenső emeletein a kisszámú, függő helyzetű, alárendelt és lenézett kereskedő és kézműves réteg helyezkedik el, a csúcsot jelentő ...
 • ... ügyosztályon szolgált egy hivatalnok. Nem mondhatnánk, hogy nagyon kiváló hivatalnok: alacsony, kissé ... éjszaka született. Megboldogult anyja – egy hivatalnok felesége, nagyon jóságos asszony – intézkedett ... ügyosztályon szolgált egy hivatalnok. Nem mondhatnánk, hogy nagyon kiváló hivatalnok: alacsony, kissé ...
 • Az államszervezet az ókorban A trón alá tartozó államszervezet sokféle lehet. A kezdetlegesebb királyságokban a király törzseket, nemzetségfőket fog össze, rendeletei rokoni és álrokoni csatornákon keresztül jutnak el az egyes emberekhez. Háború esetén a ...
 • ... munkamódszer, nagyobb létszámú team. 2. "hivatalnok" típusú, homogén, a problémához szűkebben ... . Delphi: az értékelő csoport tagjai: "hivatalnok" típusú, homogén, a problémához szűkebben ... munkamódszer, nagyobb létszámú team. 2. "hivatalnok" típusú, homogén, a problémához szűkebben ...
 • Az újévi ünnep Mezopotámiában A legnagyobb mezopotámiai ünnep, melyet minden nagyvárosban a helyi főisten tiszteletére rendeztek, az újév ünnepe volt. Különösen ünnepélyes volt az a szertartás, amelyet Babilonban tartottak Marduk isten tiszteletére a mi ...
 • ... állású személyek annak tekintenek.” Eszményi hivatalnok, igazi volt, ezért is emelkedhetett ... állású személyek annak tekintenek.” Eszményi hivatalnok, igazi volt, ezért is emelkedhetett ...
 • ... a gyűjteménybe? - Tessék! - szólt a hivatalnok, és még szaporábban pislogott. - Hogyne ... megfordult. Akkor látta, hogy a hivatalnok még mindig áll, és szolgálati ... , és világosan érezte, hogy a hivatalnok, akit nyugtalanított ez a látogatás ...
 • Fürdés Fehéren sütött a nap. Mint amikor éjjel fényképeznek és villanóport gyújtanak, úgy izzott a balatoni fürdőhely a verőfényben. A meszelt kunyhók, a kukoricagórék, a homok keretében minden fehérnek látszott. Még az ég is. Az akácfák poros lombja ...
 • A török államszervezet Egyszer a szultán hadjáratra vonult seregével, amikor egy öreg parasztasszonyt és egy janicsárt vezettek eléje. Az asszony azzal vádolta a katonát, hogy fizetség nélkül elvette és megitta egy csöbör tejét. A katona tagadott, erre a ...
 • ... . intendánsok álltak. A félszázezernyi királyi hivatalnok figyelme és irányítása az ország ...
 • Tudós, nevelő
  Tudós. hivatalnok, nevelő Hoffman Rózsa cikke alapján ... is várja tőlünk a társadalom. (...) Hivatalnok- vagy bürokrataszerepünket nem szoktuk szeretni ...
  2002. október 10.
 • Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
  ... sosem tudhatja meg, maradjon csak hivatalnok, ne támogassa senki, küzdje fel ... mindig kihúzta a bajból. Végül hivatalnok lett, itt talált rá Alfonsine ...
  2002. május 11.
 • Eichmann, 40 évvel később
  ... , aki szerint Eichmann nem egyszerű hivatalnok volt, hanem meggyőződéses náci, ezért ...
  2002. május 31.
 • Habemus papam - a pápaválasztásról
  Császárok árnyékában A római előkelők azonban egyre nagyobb befolyást igyekeztek maguk számára szerezni az idők folyamán e tisztség betöltése kapcsán, majd a Nyugat-római Birodalom bukása után a világi uralkodók és a Kelet-római Birodalom - még később a ...
  2014. szeptember 24.
 • Meghalt Janet Leigh
  A legendás jelenet Janet Leigh szörnyű filmbeli meggyilkolása Alfred Hitchcock Psycho című mozijában, ma is gondolkodóba ejti a nézőt, hogy belépjen-e egy motelszoba zuhanyzójába. A sikkasztó hivatalnoknőt alakító művésznő természetesen túlélte az akkor ...
  2004. október 5.
 • Erősen központosított
  A szultán és a vezír Nagyvezír A Török Birodalom államigazgatásának a feje a szultán, akinek hatalmát Allahtól származtatták, s evvel indokolták a teokratikus alapokon nyugvó állam életét irányító korlátlan befolyásának eredetét. A szultánok a Bizáncot ...
  2003. november 26.
 • Okok, előzmények
  ... sokkal több adó, katona és hivatalnok állott a rendelkezésére, de ez ...
  2003. március 2.
 • Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
  ... is jogot tanult szülővárosában. 1796-tól hivatalnok lett, de mert egyszer rajtakapták ... , de 1814-től újra állami porosz hivatalnok lett. A rajzolgatás mellett szívesen ...
  2004. december 8.
 • Stendhal
  Henry Beyle Henry Beyle néven látta meg a napvilágot 1783. január 13-án, s a Stendhal név valójában egy német város neve, melyet az író 171 álneve közül egyikként használt. Királyhű, jómódú polgárcsaládba született. Rajongásig szerette édesanyját, kit hét ...
  2004. március 24.
 • Napváros
  Bevezetés T. Campanella Tommaso Campanella életét, sorsát talán az határozta meg leginkább, hogy a XVI. század végére, a XVII. század elejére az itáliai reneszánsz már a véget jelentõ végsõ válságba jutott. A kor két legfõbb jellemzõi - a gazdaság ...
  2005. április 25.