ikt
(701)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Zárt
 • Az iktatókönyv részei A nyilvántartás egyik eszköze az iktatókönyv. Az iktatókönyv a hivatal rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) ügyviteli iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) ...
 • Iktatás Az iktatás az ügyiratkezelés egyik legfontosabb része, ugyanis ezzel biztosítható a küldeményeknyilvántartásba vétele. Az iratnyilvántartás, az iktatás az iratazonosítására szolgáló adatok rávezetése az iratra, az iktatókönyvben történő ...
 • Az iktatóbélyegző Az iratok nyilvántartásba vétele céljából jól és hatékonyan működő iratkezelési rendszer kialakítására van szükség. Az iratkezelési tevékenység alapja az áttekinthetőség, az iratok rendszerbe foglalása. Ezt szabályzatok készítésével ...
 • Az iktatókönyv tartalma A hagyományos iktatásnál szabályos esetben egy előre nyomott, bekötött, sorszámozott, nyilvántartásba vett, hitelesített iktatókönyvet használhatunk. A szabályszerűen vezetett iktatókönyv közhiteles okirat lehet, ezért benne ...
 • Iktatórendszer és iktatószám - útmutatás a megoldáshoz Az iratkezelési rend kialakítása során vegye figyelembe a szervezet nagyságát, a funkcionális területeket! A szervezet felépítéséből lehet következtetni arra, hogy milyen tevékenységi területen ...
 • Az egyes rendszerek használata A leggyakrabban használt iktatási rendszerek a mai gyakorlatban: alszámos iktatás, folyó sorszámos vagy kronologikus iktatás, elektronikus iktatás. Alszámos iktatási rendszer Sorszámos-alszámos rendszernek is szokták ...
 • Az iktatási módok A hivatali intézmények, szervezetek az iratok nyilvántartására többféle rendszert is alkalmazhatnak. Arra kell törekedniük, hogy a helyi sajátosságaikhoz mérten, a szervezet tevékenységéhez legjobban igazodót válasszák ki. A ...
 • Iktatás eszközei Egyre több olyan szoftvert találhatunk a piacon, mely a szervezetek iratnyilvántartását segítik, végzik. A forgalmazócégek demo verziókat bocsátanak a potenciálisvásárlók rendelkezésére, hogy megismerjék ajánlataikat, a programok ...
 • Egyéb kiegészítések Az iktatóprogramok adatkapcsolatban vannak az Ügyvitelirendszerekkel, alkalmazásokkal, Integrált Vállalatirányítási Rendszerekkel, elektronikus mérleggel. Az iktatóprogramok kiegészülhetnek más az irodai, adminisztratív munkát segítő ...
 • Összekapcsolódás A fizikai iratkezelés mértéke az elektronikus iratkezeléssel szemben elsősorban a törvényi feltételektől függ. Jelenleg a jogiszabályozás teljes körűen még nem ad lehetőséget arra, hogy a digitalizált dokumentum papír alapú eredetijét ...
 • IKT az iskolákban
  ... és mechanizmusokat, melyek optimalizálják az IKT alapú tanítás és tanulás fejlődését ... dolgozók pedagógia- és probléma alapú IKT használat fejlesztésének a támogatására. Témakörök ... Hogyan differenciál az IKT? Elérhető pedagógiai változások az IKT használatával Technológiai megoldások ...
  2014. április 10.
 • IKT Pedagógusoknak
  ... nonprofit tudományos egyesületként kidolgozta az IKT Pedagógusoknak modult: korszerű kompetenciát ad ... meglévő ismeretekről bizonyságot adni – az IKT Pedagógusoknak modullal, mellyel egyébként a meglévő ECDL-bizonyítvány is kiegészíthető. Az IKT Pedagógusoknak modult október 15-én vezeti ...
  2016. október 12.
 • Az IKT
  ... , szegénység, analfabetizmus stb.) kívül. Az IKT tehát tovább növelheti a már ... saját kirekesztettségüket. Integráló elem-e az IKT? Másfelől viszont az új technológiákban ... oktatásukba. E vélemény alapján az IKT egyfajta "újraelosztó" funkciót tölthet be ... . Ez annak köszönhető, hogy az IKT két alapvető fontosságú ponton befolyásolja ...
  2004. augusztus 30.
 • IKT és web2 a tanórákon
  ... IPOO minimum tanulási modell alapján IKT eszközök kreatív felhasználásával Az előadásban ... , egyéni, páros- és csoportmunka keretében, IKT eszközök segítségével dolgozzák fel József ...
  2015. október 21.
 • IKT képességek
  ... legtöbbet ki lehessen hozni az IKT által kínált lehetőségekből, szükséges némi technikai tudás. Ezek a kiegészítő IKT képességek a későbbi oktatás során ... és etikai képességek Az IKT felelősségteljes használata Az IKT integrációjának van egy ... meg kell érteniük, hogy az IKT milyen lehetőségeket rejt, de azzal ...
  2004. október 12.
 • IKT eszközök az oktatásban - pályázat
  ... létre a Digitális Módszertárat, az IKT eszközök kreatív használatát bemutató módszertani ... jó gyakorlatok megosztásának összekapcsolása az IKT eszközeivel új tanulási formák és ... ) bemutatásával lehet, amely elsődlegesen az IKT (kiemelten a web2-es) eszközök kreatív ...
  2014. február 4.
 • Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök
  ... területeire is adaptálható pedagógiai-módszertani és IKT módszertani ismereteket is biztosítanak a ... a portálokon túl, több hasznos IKT eszközzel megismerkedhetnek és ki is ... találnak: Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program ...
  2015. szeptember 21.
 • IKT eszközök alkalmazása
  ... területeire is adaptálható pedagógiai-módszertani és IKT módszertani ismereteket is biztosítanak a ... a portálokon túl, több hasznos IKT eszközzel megismerkedhetnek és ki is ... találják: Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program ...
  2012. június 7.
 • Korszerű pedagógiai módszerek
  ... területeire is adaptálható pedagógiai-módszertani és IKT módszertani ismereteket is biztosítanak a ... a portálokon túl, több hasznos IKT eszközzel megismerkedhetnek és ki is ... találnak: Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program ...
  2016. június 3.
 • Az IKT eszközök
  ... közhellyé váló kijelentés, hogy az IKT iskolai alkalmazásának kulcsa a tanárok ... valóban ez a kulcskérdés az IKT alapú módszerek bevezetésében és elterjesztésében ... tevékenykedő pedagógusok továbbképzése, felkészítése az IKT használatának kihívásaira, az új pedagógiai ...
  2004. szeptember 14.