információelmélet
(24)

 • Információelméleti-kibernetikai értelmezés "A kommunikáció egészét az alábbi részekre bonthatjuk. 1. Kommunikáció információelméleti-kibernetikai értelemben (vagyis információátadás mindenféle rendszerben). 2. Kommunikáció technikai rendszerekben. 3. ...
 • A digitális technika kialakulása Az impulzustechnika gyors fejlődése alapozta meg egy új tudományág, a digitális technika kialakulását. A félvezető alapú technológiák gyors fejlesztése és ezen belül az integrált áramkörök megjelenése nagy lendületet ...
 • ... az elküldött információ felé! Az információelmélet az elektromos hírtovábbítás kutatása során ... , adatot, üzenetet, tájékoztatást jelent. Az információelmélet szerint azonban az üzenet nem ... az elküldött információ felé! Az információelmélet az elektromos hírtovábbítás kutatása során ...
 • A kommunikáció I. A kommunikáció fogalmának meghatározását illetően nincs egyetértés a szakemberek között. Kommunikációnak kell-e tartanunk minden rendszerek közötti információcserét - s akkor a fogalom köre kiterjed a sejten belüli folyamatoktól a ...
 • Analóg és digitális mennyiségek, számrendszerek használata, információ kódolása, a digitális adatok ellenőrzése és javítása
 • Milyen részekre bonthatjuk a kommunikáció egészét? Milyen részekre bonthatjuk a kommunikáció egészét? Kommunikáció információelméleti - kibernetikai értelemben Kommunikáció információelméleti - kibernetikai értelemben Kommunikáció technikai értelemben ...
 • ... , melyek akadályozhatják a pontos megértést." Információelmélet "A kommunikáció, amely eredetileg kizárólag ... atomok szintjétől a galaktikáig. Az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben ...
 • Az információelmélet az elektromos hírtovábbítás kutatása során ... alapítóit az alábbi felsorolásból! Az információelmélet az elektromos hírtovábbítás kutatása során ...
 • ... is igaz a kommunikációsrendszerekre, az információelmélet célja természetesen a hatékonyság maximalizálása ... is igaz a kommunikációsrendszerekre, az információelmélet célja természetesen a hatékonyság maximalizálása.
 • Az információ átvitelének változatai Az információszerzés során valamilyen külső energia-, ill. állapotváltozásról szerzünk jeleket. Az információtovábbítás során a megszerzett információt – a csatorna számára megfelelő (rendszerint elektromos jelek) ...
 • Lovász László, a matematikus
  ... a módszernek mellékeredményeként 1979-ben az információelmélet egyik legnevezetesebb problémáját, a Shannon-problémát ...
  2002. szeptember 2.
 • A hologram atyja
  Gábor Dénes A fizika már egészen kisgyermek korában elbűvölte, hatása alól később sem sikerült szabadulnia. Eyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem elektromérnöki fakultásán kezdte meg, de diplomáját már a berlin-charlottenburgi Technische ...
  2004. június 5.
 • A kvantuminformáció
  ... számítások megértéséhez. A fizika és információelmélet kapcsolatának jobb megértése érdekében elmesélek ... '90-es években megszülettek a klasszikus információelmélet központi eredményeinek kvantum információelméleti analógiái ...
  2004. február 2.
 • Márciusban született nagy, magyar matematikusok
  ... született Budapesten. A valószínűségszámítás és információelmélet mellett elsősorban a számelmélet problémái ...
  2000. március 1.
 • Áprilisban születtek ők is
  ... , akadémikus. Az ötvenes években az információelmélet továbbfejlesztésével foglalkozott. Kolmogorovról is szólnak ...
  2002. április 8.
 • Információfeldolgozás
  (...) A kognitív "forradalom" Egy évszázaddal ezelőtt a pszichológiában az introspekciós szemléletmód uralkodott: az ember mentális folyamatait úgy vizsgálták, hogy a kísérletvezető külső ingereket (pl. színek, fények vagy feladatok) adott a ...
  2003. június 24.
 • Kalmár László (1905 - 1976)
  Életútja Kalmár László 1905. március 27-én született a Somogy megyei Edde községhez tartozó Alsó-Bogátpusztán. Apja ott volt uradalmi intéző. A Kalmár gyerekek között ő volt a legkisebb, legfiatalabb testvére is 11 évvel volt idősebb nála. Rövid ...
  2003. december 1.
 • Informatikai értelmező szótár I. (1-C)
  Előszó A cikksorozatban hálózati fogalmak mellett a számítógépekkel, perifériákkal és operációs rendszerekkel kapcsolatos fogalmak is megtalálhatóak. A cikksorozat alapjául a magyar elektronikus könyvtár szabadon felhasználható anyagai szolgáltak. ...
  2004. december 5.
 • Két q-bites kvantumkapuk
  ... CNOT kapu segítségével a kvantum - információelmélet egy nagyon fontos alaptételét lehet ...
  2004. június 4.