integr
(1303)

 • Az integráló áramkör Az integráló áramkörök a folytonos (PID) szabályozók alapvető áramkörei közé sorolhatóak. A PID szabályozóban az integráló hatást fejti ki, ami azt jelenti, hogy amíg van szabályozási eltérés – a beállított alapjel és az érzékelt, ...
 • A regionális gazdasági integrációk kialakulásához vezető okok A világgazdaságban való részvétel rengeteg kihívás elé állítja a különböző országokat. A kisebb méretű országok nem rendelkeznek akkora piaccal és befolyással, mint a nagyobbak, és bizonyos ...
 • Integráló áramkör jelalakjaival kapcsolatos 2. kísérlet Méréssel mutatjuk be az integráló áramkör működését. A mérés előkészítése, szükséges eszközök A mérés elvégzéséhez szükségünk van: • egy oszcilloszkópra, • az oszcilloszkóp váltakozó feszültségű ...
 • Közvetlen csatolású tranzisztor logika (DCTL) A közvetlen csatolású tranzisztor logika (DCTL) áramköreiben a bemeneti tranzisztorok egymással közvetlen kapcsolatban állnak, ezért a kapu működése lényegesen függ a tranzisztorok bázis-emitter ...
 • Az ideális integrátor amplitúdó karakterisztikájának a felvétele Az ideális integrátor amplitúdó karakterisztikája Látható, hogy a tag – 20 dB/dekád vágást mutat. Az ideális integrátor fázis karakterisztikájának a felvétele Az ideális integrátor ...
 • Integráció Az integráció a gazdaság egyes részeinek, egységeinek együttműködése, egyesülése, összeolvadása, amely a résztvevő vállalkozások céljainak elérését szolgálják. A turizmusban tevékenységet végző vállalkozások közötti együttműködésben egyre ...
 • Az integráció fogalma, célja Az integráció a különálló részek összeolvadását, egységgé válását jelenti. Ezt a szállodaiparban úgy kell értelmeznünk, hogy különböző vállalatok egymással valamilyen mélységben és céllal összefognak. Azt remélik az ...
 • Az integráló négypólus Az integráló négypólus is egy sorosan kapcsolt ellenállásból és kondenzátorból álló feszültségosztó, de a kimeneti feszültséget itt a kondenzátorról kell levenni. Vizsgáljuk meg az integráló négypólus viselkedését négyszögimpulzus ...
 • Bevezető A világgazdaság kihívásai és a közös gazdasági és kulturális gyökerek indokolta összefogás több mint fél évszázados múltra tekinthet vissza, az 1951-ben létrehozott Európai Szén- és Acélközösségig, illetve az 1957-ben aláírt Római Szerződésig. ...
 • Integrált fejlesztői környezet Az integrált fejlesztői környezet (IDE: Integrated Development Environment) olyan programfejlesztő eszköz, ahol minden dolog egy helyről érhető el, ami egy program fejlesztéséhez szükséges: tervezés, futtatás, hibakeresés). ...
 • Az integrált nevelés
  Jelenleg az integrált nevelés-oktatásnak több típusa, szintje létezik a magyar közoktatás rendszerében.  Spontán integráció: Főként a kistelepülések iskoláiban előforduló integráció típus. A szülő gyermekét kézenfekvő módon a többségi oktatási-nevelési ...
  2007. november 30.
 • A határozott integrál
  A Derive által készített ábra Hangsúlyozzuk, hogy amit itt leírunk, azt csak egy módszertani ötletnek kell tekinteni. Ezt a kísérletezős előkészítést egyetlen alakalommal próbáltuk ki egy emelt szintű, 12. osztályos csoportban, ott bevált. Természetesen ...
  2007. szeptember 26.
 • Fiatal bevándorlók integrációja
  Németország ma a bevándorlók országa. A lakosság 9 %-a nem német, egyes városi vonzáskörzetekben azonban az általános iskolai tanulók nem ritkán 60-80 %-a külföldi származású. Bár a külföldiek közül sokan a második-harmadik generációhoz tartoznak, az ...
  2004. április 28.
 • Az integráció létrejötte
  Ekkor értették meg először a hangadó politikai erők Európában, hogy a békés egymás mellett élés és a gazdasági prosperitás hosszú távú biztosítéka egyedül egy a közös érdekekre épített, szupranacionális alapon működő intézményrendszer lehet. A második ...
  2003. március 10.
 • Integrálás a felsőoktatásba
  E fórum szerepe az lenne, hogy gyakorlati megoldásokat keressen és ajánljon a fizikailag hátrányos helyzetben lévő személyek integrálására a flamand közösség oktatási rendszerébe. Egyes oktatási intézményekben ugyanis már most is nagyszerű megoldások ...
  2003. január 17.
 • Esélyteremtés
  Bevezető (...) Iskolai gyakorlatunkban és magánéletünkben is folyamatosan növekszik az információ szerepe, munkaerő-piaci szinten pedig felértékelődik az informálódás képessége. A baktakéki iskola pedagógusai már 1996 óta figyelemmel kísérik az ...
  2004. május 4.
 • Szociális integráció az iskolákban
  De vajon jó e, ha nem igazán keverednek a különböző társadalmi rétegű gyerekek az iskolákban? Jó e, ha az intézményeknek megvan az íratlan erősorrendje, amelyből az erősebbekbe nem igazán férnek be nehezebben tanuló gyerekek? És jót teszünk e a ...
  2014. december 4.
 • A keresztény politikai tradíció és az európai integrációs folyamatok kezdetei I.
  Az olasz kormányfő Alcide De Gasperi mint „az európai demokrácia és szabadság elhivatott szószólója”, a német szövetségi kancellár Konrad Adenauer mint „ízig-vérig demokrata, az európai egység fáradhatatlan híve”, a francia külügyminiszter Robert Schuman ...
  2014. augusztus 3.
 • A keresztény politikai tradíció és az európai integrációs folyamatok kezdetei II.
  A kultúrharctól az integráció megalapozásáig A keresztény politika németországi megjelenése a kultúrharc időszakához köthető. A – protestáns – porosz hegemóniával megvalósuló német egység vaskancellárja, az evangélikus Otto von Bismarck (1815–1898) nem ...
  2014. augusztus 8.
 • Integrált oktatás
  "Ne azt keressük, ami elválaszt egymástól, hanem ami mindannyiunkat összeköt."- hangzott el a teremben. A sajtótájékozatón bemutatták azt a kampányfilmet, amely május 5.-ével, az Esélyegyenlőség Napjával vette kezdetét és a sajtótájékoztató színhelyén, az ...
  2003. május 13.