irodalom
(1804)

 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Publikus
 • ... fokozatosan vált önálló művészetté az irodalom. Az irodalom kezdeteit nem tudjuk rekonstruálni ... irodalomtudomány jelenlegi álláspontja szerint az irodalom kezdete az epika születésével esik ... fokozatosan vált önálló művészetté az irodalom. Az irodalom kezdeteit nem tudjuk rekonstruálni ...
 • ... érezte magát. AZ IRODALOM SZEREPÉNEK MEGVÁLTOZÁSA Az irodalom szerepe is megváltozott. Amíg ... az irodalom társadalmi szerepét, addig a XIX. század második felében az irodalom ... érezte magát. AZ IRODALOM SZEREPÉNEK MEGVÁLTOZÁSA Az irodalom szerepe is megváltozott. Amíg ...
 • ... nemzeti irodalom ebből következően szintén összetettebb kategória, s az irodalom társadalmi, politikai szerepét nyomatékosítja. Ugyanakkor az irodalom nemzeti jellege ... , s az irodalom társadalmi, politikai szerepét nyomatékosítja. Ugyanakkor az irodalom nemzeti jellege ...
 • ... nyilvánvaló, a táltos a mesevilág (irodalom) szereplője, nem a valóságé (mitológia ... nép, a kultúra alaposabb megismeréséhez. Irodalom és vallás A szépirodalmat létrehozó ... nyilvánvaló, a táltos a mesevilág (irodalom) szereplője, nem a valóságé (mitológia ...
 • ... hagyományaihoz lassan csatlakozott a magyar irodalom. Az írásbeliség az államalapítást követően ... . A magyar irodalom első emlékei között találjuk az egyházi irodalom emlékeit, a ... hagyományaihoz lassan csatlakozott a magyar irodalom. Az írásbeliség az államalapítást követően ...
 • ... ) tartó évszázadokban keletkezett. Ez az irodalom több nép egybeolvadásával és kölcsönhatásával ... az irodalmi műformákat. A római irodalom tárgyalásakor megkerülhetetlen kérdés az eredetiség ... ) tartó évszázadokban keletkezett. Ez az irodalom több nép egybeolvadásával és kölcsönhatásával ...
 • ... irodalommal kapcsolatban Az antik görög irodalom története a hősi epikával veszi ... irodalmat hozott létre, megteremtette az irodalom elméletét is. A filozófus Arisztotelész ... irodalmat hozott létre, megteremtette az irodalom elméletét is. A filozófus Arisztotelész ...
 • ... művészetére is hatással volt. Az irodalom és művészetek változási folyamatai elsősorban ... , bibliamagyarázatokat, liturgikus szövegeket. Az ókeresztény irodalom első nagy epikusai közé tartozik ... művészetére is hatással volt. Az irodalom és művészetek változási folyamatai elsősorban ...
 • ... sokarcúság megszűnik, s a szocialista irodalom primátusa válik meghatározóvá. Központosítják az ... „ötéves terv” határozza meg az irodalom feladatait is. Igen sok kiemelkedő ... a nyolcvanas évekre szétzilálódott. Az irodalom- és általában a művelődéspolitika alapelve ...
 • ... népköltészetet találták meg. A lovagi irodalom részeként említhetők a nem elsősorban ...
 • Eleven Költők Társasága
  ... és észrevétlenül keltett érdeklődést az irodalom problémái iránt, s közönyösök helyett ... teremtsen a világ- és magyar irodalom regényes történetében; másrészről pszichológiai pontossággal ... tudományos problémánál fontosabbnak tartottuk. Az irodalom nagy értékeinek muzeálissá válásában nagy ...
  2003. október 25.
 • T a köbön
  ... mutatható be. "Az irodalom - maga történet, az irodalom a történés, az emberek ... "három T". Megközelítések a hivatalos (irodalom)politika - az írótábor tanácskozásai merev ... ellentétpárokat kaphatunk. Mennyire kezelhető az irodalom? Mennyire teljesítenek megrendelést az írók ...
  2003. július 9.
 • Magyar nyelv/irodalom
  ... nevén: a magyar nyelv és irodalom óra. Egy tantárgy, ami valójában ... pedig a magyar nyelv és irodalom tanítás-módszertani képzése élesen elválik egymástól ... lenne, ha magyar nyelv és irodalom tantárgy valóban összeolvasztaná a két ... nemcsak a magyar nyelv és irodalom tantárgyak, hanem általában az általános ...
  2013. szeptember 18.
 • A diák, mint irodalomtörténész
  ... mindenképpen nagyon közel álló jelenkori irodalom, és vannak olyan mellékesebb művek ...
  2010. augusztus 27.
 • Mind map az irodalomórán
  Miért nehéz vázlatot írni? Az irodalomórák tipikus kérdése: "Elég az, ami a vázlatban van?" Tényleg, mennyi az "elég" az összefüggő szövegből, a "lényeges", kiemelésre érdemesnek tartott információkból? Ami irodalomtanárként fontossá teszi ennek a ...
  2003. december 1.
 • Magyar nyelv és irodalom írásbeli
  ... ) A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga megoldása. Feladatok emelt ... elemzése.  Reflektálás egy jelenségre: Az irodalom és a természettudomány kapcsolata. Gyakorlati ... .  A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga megoldása. Hibák A ...
  2012. május 7.
 • Versszínház
  Egyszemélyes, komplex színházi előadásban idézi meg Faludy György, József Attila, Radnóti Miklós és Petőfi Sándor életét és költészetét Turek Miklós, fiatal színész. Az előadások – minimális kellékkel és díszlettel – nem csupán a nagy költők verseit ...
  2010. május 6.
 • Irodalom tételvázlatok V.
  ... egy tételvázlatot! SDT-segéd Hasznos SDT-oldalak: Irodalom » 11. osztály » Epika » A XX ...
  2005. január 26.
 • Digitális segédeszközök
  ... összes művei (CD-ROM) A magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségének és költőjének ...
  2004. április 17.
 • Irodalom tételvázlatok II.
  ... a lapon... SDT-segéd Hasznos SDT-oldalak Irodalom » 10. osztály » Líra » Magyar költészet ...
  2005. január 24.