Típusok
  Kategóriák

irodalom
(1186)

 • ... fokozatosan vált önálló művészetté az irodalom. Az irodalom kezdeteit nem tudjuk rekonstruálni ... irodalomtudomány jelenlegi álláspontja szerint az irodalom kezdete az epika születésével esik ... fokozatosan vált önálló művészetté az irodalom. Az irodalom kezdeteit nem tudjuk rekonstruálni ...
 • ... érezte magát. AZ IRODALOM SZEREPÉNEK MEGVÁLTOZÁSA Az irodalom szerepe is megváltozott. Amíg ... az irodalom társadalmi szerepét, addig a XIX. század második felében az irodalom ... érezte magát. AZ IRODALOM SZEREPÉNEK MEGVÁLTOZÁSA Az irodalom szerepe is megváltozott. Amíg ...
 • ... nemzeti irodalom ebből következően szintén összetettebb kategória, s az irodalom társadalmi, politikai szerepét nyomatékosítja. Ugyanakkor az irodalom nemzeti jellege ... , s az irodalom társadalmi, politikai szerepét nyomatékosítja. Ugyanakkor az irodalom nemzeti jellege ...
 • ... nyilvánvaló, a táltos a mesevilág (irodalom) szereplője, nem a valóságé (mitológia ... nép, a kultúra alaposabb megismeréséhez. Irodalom és vallás A szépirodalmat létrehozó ... nyilvánvaló, a táltos a mesevilág (irodalom) szereplője, nem a valóságé (mitológia ...
 • ... hagyományaihoz lassan csatlakozott a magyar irodalom. Az írásbeliség az államalapítást követően ... . A magyar irodalom első emlékei között találjuk az egyházi irodalom emlékeit, a ... hagyományaihoz lassan csatlakozott a magyar irodalom. Az írásbeliség az államalapítást követően ...
 • ... ) tartó évszázadokban keletkezett. Ez az irodalom több nép egybeolvadásával és kölcsönhatásával ... az irodalmi műformákat. A római irodalom tárgyalásakor megkerülhetetlen kérdés az eredetiség ... ) tartó évszázadokban keletkezett. Ez az irodalom több nép egybeolvadásával és kölcsönhatásával ...
 • ... irodalommal kapcsolatban Az antik görög irodalom története a hősi epikával veszi ... irodalmat hozott létre, megteremtette az irodalom elméletét is. A filozófus Arisztotelész ... irodalmat hozott létre, megteremtette az irodalom elméletét is. A filozófus Arisztotelész ...
 • ... művészetére is hatással volt. Az irodalom és művészetek változási folyamatai elsősorban ... , bibliamagyarázatokat, liturgikus szövegeket. Az ókeresztény irodalom első nagy epikusai közé tartozik ... művészetére is hatással volt. Az irodalom és művészetek változási folyamatai elsősorban ...
 • ... sokarcúság megszűnik, s a szocialista irodalom primátusa válik meghatározóvá. Központosítják az ... „ötéves terv” határozza meg az irodalom feladatait is. Igen sok kiemelkedő ... a nyolcvanas évekre szétzilálódott. Az irodalom- és általában a művelődéspolitika alapelve ...
 • ... népköltészetet találták meg. A lovagi irodalom részeként említhetők a nem elsősorban ...