költészet
(913)

 • Csoport típus: Publikus
 • ... költészet ismerete. A korai természetleíró és szerelmes versek egyértelműen a petrarkista költészet ... kapott, amelyből igazi líra, nagy költészet születhetett” (Julow Viktor). Csokonai gondolatrendszerét ... költészet ismerete. A korai természetleíró és szerelmes versek egyértelműen a petrarkista költészet ...
 • Kölcsey Ferenc Korai költészetét (1808–1817) Kazinczynak és a felvilágosodás stílusainak (a klasszicizmusnak és a szentimentalizmusnak) hatása jellemzi. Diákkorában, elsősorban Csokonai stílusában írt verseit széttépte. A korai művekre alapvetően a ...
 • ... témájú verseiben a magyar forradalmi költészet hagyományait folytatja, ugyanakkor – elsősorban a ...
 • ... is. A világi jellegű reneszánszistenes költészet már Balassi előtt is létezett ... legfontosabb lírai válfaja, a szerelmi költészet a virágénekekben „találta meg” magyar ... fölváltotta a petrarcai ihletettségű szerelmi költészet új konvenciója, a petrarkizmus. A ...
 • ... romantikus lírával és a lírai költészet konvencionális formáival, stílusaival szakítva egy ... irányzatához kapcsolják, s az „új” költészet képviselőinek a parnasszista költőket, illetve ... írható összetettség kifejezője. Az impresszionista-szimbolista költészet az újszerű nyelvhasználat, a képi ...
 • ... eszközökkel építkeznek. A reneszánsz angol költészet jegyei keverednek fiatalkori verseiben az ... eszközökkel építkeznek. A reneszánsz angol költészet jegyei keverednek fiatalkori verseiben az ...
 • ... új költészet fő téziseit és saját ars poeticáját fogalmazza meg: a költészet ... a művészetek közötti határok, a költészet eszközrendszere kiegészül a zene és ... célokat, elképzeléseket, melyek az impresszionista-szimbolista költészet általános esztétikai törekvései voltak. Ezt ...
 • ... szigorúbban megszerkesztett, kiszámítottabb és tisztább költészet az övénél. Mallarmé költészete a ... fegyelmezett alkotójaként az értelemre ható költészet művelője. Pályája végén ugyanide tér ... , ilyen állhatatosan nem vallotta a költészet elsőrendű fontosságát, amin kívül minden ...
 • ... és ritmusa eltért a korabeli költészet hagyományaitól. Művei rímtelen hosszú sorokból ...
 • ... esetben valós szembeállítás. A kuruc költészet folklorizálódása, stilisztikai és formai sajátosságai ... alapvonásaira. Bizonyos értelemben a kuruc költészet egyfajta misztifikációját hajtották végre, melyre ... költészetét ihlette meg a kuruc költészet. plágium: (lat.); idegen mű saját ...
 • Petőfi Sándor költészete
  Petőfi Sándor népies költészete ösztönös népiesség népiesség: törekvés a népi életformának, népköltészet hagyományainak ápolására => az irodalom tudatos idomulása a népköltészethez ars poetica: Dalaim, A természet vadvirága Műfajok: népies ...
  2005. január 26.
 • Az antik és Radnóti
  Bevezető gondolatok Radnóti Miklós (1909-1944) életét és művét két jellemző ellentét mentén is értelmezhetjük. Míg a Nyugat harmadik nemzedékének lírikusát tragikus sorsa a zsidósághoz kapcsolta, költészetének kibontakozásában egyre inkább tetten érhető a ...
  2014. május 5.
 • A gyermeklét képei József Attila költészetében
  Bevezető gondolatok József Attila (1905-1937) költészetének egyik legjellemzőbb motívuma a gyermek. Különösen kései költészetében, az 1936-1937-ben született művekben válnak jellemzővé a gyermeklét képei. Ezzel természetesen a magyar irodalomban nem ...
  2014. március 28.
 • Versillusztrációs pályázat
  ... költészet világnapja) A pályázat vége: 2013. április 11. (a magyar költészet napja ...
  2013. április 2.
 • Zenés műsor a költészet ünnepére
  ... , egy fergeteges szórakoztató műsorra, a  költészet napja apropóján! A Budapesti Versmondó ... című önálló estjével ünnepli a költészet napját a Kós Károly Művelődési ...
  2016. április 5.
 • Április 11 – a Költészet Napja!
  ... rendhagyó irodalomórát szervez középiskolásoknak. A Költészet Napján, József Attila születésnapján Juhász ...
  2016. április 6.
 • A szobrászok szobrásza és a költészet
  Biztosan mindenki másra gondol, ha ezt hallja: "szobrászok szobrásza". Michelangelo 1475 és 1564 között élt Olaszországban. Sok híres mester keze alatt dolgozott, illetve tanult, de egyikük stílusa sem határozta meg az övét. Igazi autodidakta zseni volt, ...
  2002. június 28.
 • Miért van szükség a költészetre?
  ... a költészet hónapja apropóján. Április 11-e, József Attila születésnapja a magyar költészet napja; ám egész április a költészet nemzetközi hónapja. Aguilar felhívja a figyelmet arra is, hogy a költészet ...
  2014. szeptember 23.
 • Április 11. – A magyar költészet napja
  ... a napon ünnepeljük a magyar költészet napját, mely József Attila (1905-1937 ...
  2019. április 9.
 • Petőfi Sándor költészete
  ... pacsirták, Dalaim, Rongyos vitézek, A költészet, A XIX. század költői Az ... is tette a Bibliába -, a költészet pedig politikai tetté válik. A ...
  2004. május 10.