Típusok
  Kategóriák

karak
(1080)

 • Karakterek összefűzése Karakterek között is értelmezve van az ’+’ operátor, jelentése: összefűzés. Azonban két karakter összefűzve már nem karakter, hanem sztring. Ennek következtében a karakterek között értelmezett ’+’ operátor eredménye nem egy újabb ...
 • Karakterek kódolása A karakterek ábrázolására készítették el az ASCII kódtáblázatot. Ebben minden, az angol nyelvben szereplő karakterhez egy bináris kódsorozat tartozik. Természetesen külön kell beszélni a kis- és a nagybetűkről. Az ASCII táblában ...
 • Vezérlő karakterek Az ANSI szabvány minden ASCII karaktert részletesen meghatároz. A vezérlőkarakterek értelmezése és jelentése általánosan nem közismert, ezért a következőkben ezeket ismertetjük, így jobban megértjük egy adott készüléknél, berendezésnél ...
 • Szinkronizálás alapfogalmai Adat: tények, fogalmak, utasítások olyan egyezményesen ábrázolt alakja, mely alkalmas arra, hogy emberek vagy automatikus eszközök továbbítsák, értelmezés vagy feldolgozzák. Információ: az ember által az adatokhoz konvenciók ...
 • Karakterek kijelölésének módjai A legismertebb kijelölés a szöveg egérrel történő „átfestése”, megszüntetni a kijelölést a munkaterületre kattintással lehet. Az egérrel gyakran jelölünk ki sorokat is, amit a munkaterület bal szélén, a laptükör előtt, a ...
 • Dokumentum formázási egységei A dokumentumok háromféle formázási egységből épülnek fel. A legkisebb formázási egység a karakter. Ez azt jelenti, hogy a karakterformázási műveletek bármelyikét akár egyetlen karakterre is alkalmazhatjuk. Entertől enterig ...
 • Pozíció A pozíció beállítása a karakterformázás része. Ebben beállíthatjuk a betűk helyét, azaz normál vagy index helyen legyen a karakter, továbbá beállíthatjuk még a térközt és betűk forgatását is. Háttér A háttér beállítása is a karakterformázás ...
 • A karakterek formázási lehetőségei Az Excel táblázatok minden cellája külön formázható. A cellában lévő karakterek formázását többféleképpen végezhetjük: a "Formátum" menü "Cellák" menüpontjában található panelon lévő beállítási lehetőségek segítségével, ...
 • Formátumsor használata Win XP: A karakterformázást menüből és eszköztárból is elvégezhetjük. A WordPad programablaka a tetején levő szokásos címsor, alatta bizonyos műveletek elvégzését segítő menüsor, majd a néhány gombot (például az egyik nyomtatót ...
 • Félvezető diódák teljes karakterisztikája A fent megrajzolt áramkörök segítségével vegyünk fel egy Si és egy Ge-dióda teljes karakterisztikát. A jelleggörbékből meghatározható a diódák ellenállása. Két jellegzetes ellenállást különböztethetünk meg: ...