kommunikáció
(2812)

 • ... közvetett a kommunikáció. A közvetlen emberi kommunikáció A közvetlen emberi kommunikáció jellemző sajátossága ... a hallás. A kommunikáció résztvevők szerint formája A kommunikáció a résztvevő felek ... : Az emberi kommunikáció formái Az ember mindmáig a kommunikáció etalonjának a multimediális ...
 • ... kommunikáció, amely része - mondhatnánk "alapegysége" a társadalmi kommunikációs rendszernek. A személyközi kommunikáció ... a kommunikáció összes eszközét a szendvicsembertől az égre írásig. Technikai kommunikáció fajtái ... nyilvános kihangosító rendszerek (hangosbemondó). A kommunikáció típusai A kommunikációs folyamatok osztályozása ...
 • ... 4. Biológiai kommunikáció - élő szervezetek különféle rendszereiben zajló információátadás. Kommunikáció az állatvilágban ... személyközi kommunikáció túlnyomóan verbális. Kapcsolódó információ A kommunikáció I. A kommunikáció fogalmának meghatározását ...
 • ... . A nem verbális kommunikáció csatornái A nem verbális kommunikáció csatornáival és ezek ... . További nem verbális kommunikáció formák A közvetlen emberi kommunikáció szempontjából a nyelv ... információk: A nem verbális kommunikáció A nem-verbális kommunikáció fogalmát csak az utóbbi ...
 • ... biológiai kommunikáció – az élő szervezetek különféle rendszereiben lezajló információátadás. A kommunikáció kutatásával ... és vevő között. A kommunikáció jelensége A kommunikáció jelenségeinek közös összetevői vannak ... . Az interperszonális kommunikáció Az emberek közötti kapcsolatteremtés formája a kommunikáció: lényege az ...
 • ... kommunikáció lehetőséget ad jobb döntések VERTIKÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ(4) HORIZONTÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ(5) FÖLFELÉ IRÁNYULÓ KOMMUNIKÁCIÓ(6) LEFELÉ IRÁNYULÓ KOMMUNIKÁCIÓ(7 ...
 • ... Írásbeli kommunikáció "Az írás közelebb áll a közléshez, mint az egyszerű kommunikáció ... közölnek a beszélőről." Torzítás "A kommunikáció bármiféle zavara egyben kapcsolatteremtési zavarként ... . Tesztfeladat Tesztfeladat Egyszeri, megismételhetetlen A kommunikáció irreverzíbilis (visszafordíthatatlan) – önmagunkkal és a ...
 • ... között létrejövő kommunikáció. A társadalmi kommunikáció, a társadalom tagjai között létrejövő kommunikáció. Tömegkommunikáció ... kommunikáció, kultúrák képviselői között létrejövő kommunikáció. Az intraperszonális kommunikáció fogalma a személyen belüli kommunikáció ...
 • ... között. 3) A kommunikáció koorentációt feltételez (A kommunikáció alapfeltétele, hogy két egyén ... 3. Kultivációs elmélet Kommunikáció fogalma "Stevens (1950): A kommunikáció a szervezet megkülönböztető ... között. 3) A kommunikáció koorentációt feltételez (A kommunikáció alapfeltétele, hogy két egyén ...
 • ... elhelyezkedése." A közvetett kommunikáció Biológiai kommunikáció Az emberi kommunikáció az idegrendszer teljesítménye. Az ... . Közvetlen emberi kommunikáció Közvetlen emberi kommunikáció: két személy között zajló kommunikáció. Tesztfeladatok: Tesztfeladat ...
 • Napirenden a kommunikáció
  ... , amelynek az Európáról folytatott hatékony kommunikáció megteremtése lett volna a célja ... véleményformáló egyének és szervek közötti kommunikáció hatékony megvalósítása.  - A közvélemény-kutatás javítása ... hatnak az európai szintű közös kommunikáció megvalósítására. Ez az utolsó javaslat ...
  2007. december 8.
 • A kommunikáció feltételei
  ... társas helyzet, amelyben ne folyna kommunikáció. A kommunikáció lehet akaratlagos, de akaratunktól ... kommunikációs aktusokat, kiderül, hogy a kommunikáció tulajdonképpen helyzetmegoldás. A helyzeteket a ... érdeklődés, az idegen nyelven való kommunikáció komoly gondot okozhat, de konfliktust ...
  2003. február 18.
 • Az informatika hatása
  ... segített tanítás és tanulás és kommunikáció módszereit évtizedek óta használó iskolákban ... interjú, óramegfigyelés, az elektronikus iskolai kommunikáció és egyéb digitális termékek, például ... gazdagodott, a külső és belső kommunikáció jelentősen javult. A megkérdezettek közül ...
  2003. június 12.
 • Kommunikáció az interjún
  Belépés A felvételi interjún való kommunikáció kopogással vagy csengetéssel kezdődik. Ahogy ... például a mellettük levő székre. Kommunikáció az interjú alatt Alapszabály, hogy ...
  2004. június 7.
 • Korai kommunikáció, babajelbeszéddel
  ... jelelés nem más, mint korai kommunikáció, amely megkönnyíti a beszélni még ...
  2012. június 29.
 • IKT az Eu-ban.
  2004. május 1-jén az Európai Unió történetében az eddigi legnagyobb mértékű tagállambővítésre került sor. A csatlakozó tíz ország: Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia ...
  2004. augusztus 3.
 • Bemutatkozik a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda
  A KöNKomP feladata, hogy biztosítsa a minisztériumok együttműködéséhez a szakmai, szakértői és szervezői hátteret; célzott kutatásokkal felmérje a környezeti nevelés helyzetét; az oktatás - nevelés valamennyi csatornájára kiterjedően konkrét programok ...
  2003. június 30.
 • Képi kommunikációs portál
  "Képi kommunikációs" portál Donis A. Dondis A vizuális írástudás című könyvében azt írta, hogy a világon több mint 3000 létező nyelvből csak egy érthető univerzálisan: a képi nyelv. A vizuális intelligencia alapvető tudás a környezetünk fizikai ...
  2005. április 6.
 • Kommunikáció
  ... a kommunikáció meghatározó mozzanatának éppen a közlési szándék jelenlétét tartják. A kommunikáció ... kommunikáció meghatározó mozzanatának éppen a közlési szándék jelenlétét tartják.Az emberi kommunikáció fajtáit többféleképpen csoportosíthatjuk. A közvetlen kommunikáció mindig kétirányú ...
  2004. április 13.
 • Mobil kommunikáció - avagy - Nincs új a WAP alatt ?!
  ... . Az első lépések - a mobil kommunikáció kezdete Az első közhasznú mobilhálózatot ... módosították, hogy az alacsony sávszélességű kommunikáció céljainak is megfeleljenek, így a ... megkapott állományba, így sok „felesleges kommunikáció kiküszöbölhető. Azt is lehetővé teszi ...
  2002. február 25.