lovag
(664)

 • ... udvari életben is otthonosan mozgó lovag személye. A harc és a ... udvari életben is otthonosan mozgó lovag személye. A harc és a ...
 • ... az egyetemes keresztény erkölcsiségnek. A lovag feltétlen híve urának, lovagi-hűbéri eskü ... az egyetemes keresztény erkölcsiségnek. A lovag feltétlen híve urának, lovagi-hűbéri eskü ...
 • A középkori lovagi irodalom feltámasztotta és új fénybe öltöztette a korábbi évszázadokból származó hőskölteményeket. A lovageposz virágkora a 12. és a 13. század. Hőse rendszerint távoli országokban harcol a „pogányok”, a törökök, mórok, szaracénok ellen ...
 • Magyarországon is kialakult a lovagság, Árpád-házi uralkodók (pl. II. Endre) is részt vettek keresztes hadjáratokban. A magyarországi lovagok is megalapították rendjeiket (pl. Szent György-rend), s a magyar lovagi hagyományban is megjelent a lovagi ...
 • ... nemes, a földesúr és a lovag szavak ettől fogva nagyjából ugyanazt ... parasztjainak kunyhói vették körül. A lovag háza általában kőből épült és ...
 • ... , jászok, kálizok használtak. A magyar lovag fő fegyvere a zászlós lándzsa ... vágtató magyar lovag és Árpád-kori zászlók (1-4. kép) A középkori lovag lándzsáján ... is viselt. Sisakos, páncélinges magyar lovag lóháton, földre támasztott lándzsáv al ... , jászok, kálizok használtak. A magyar lovag fő fegyvere a zászlós lándzsa ...
 • A kora középkorban a világi főúr és az egyházi főméltóság egyaránt földbirtokosnak, földesúrnak számított. A földbirtokok között azonban különbséget tettek aszerint, hogy kitől származott. Az ősi, öröklött családi birtokot megkülönböztették az ...
 • Lándzsájára támaszkodó láncinges káliz lovag és sisakja A khorezmi birodalom ... tartozik. Lándzsájára támaszkodó láncinges káliz lovag és sisakja A khorezmi birodalom ...
 • A román kor művészete Irodalom Az egyházi irodalom a liturgiában használt himnuszokat és és imádságokat jelentette. A himnuszköltészet kezdetei az ókeresztény időkbe nyúlnak vissza, fénykora egyben a középkor fénykora is. A rímes ritmikus versforma ...
 • A 16-17. századi végeken a nevezetes török és magyar lovastisztek név szerint ismerték egymást és keresték az alkalmat a személyes összecsapásra. Bár békeidőben a párbaj tilos volt, a huszártisztek a haditörvényszéket is kockáztatva szöktek át az ...
 • A lovagrend létrejötte
  ... hét imádság. A regula Teuton lovag harci díszben. Mivel a templomosok ...
  2013. április 11.
 • Lovagrend a Baltikumban
  A poroszok térítése Hermann von SalzaA Német Lovagrend ekkorra már erős lovagrendi államot alakított itt ki, s a központ áthelyeződésével baltikumi nagyhatalommá vált. Amikor Konrád megbízta őket a poroszok megtérítésével, a lovagok ismét a pápához ...
  2003. április 14.
 • Amit egy lovagnak feltétlenül tudni kell
  ... , íjazáson, víváson túl, hozzátartozott a lovag "hivatásához" az is, hogy a ... annyit jelenthet: hogyan unatkozzon egy lovag kreatívan, mondjuk őrség közben. Ha ...
  2000. december 10.
 • Régi idők hobbija - Lovagi torna, avagy a paintball elődje
  ... tompa fegyverekkel vívtak. Az a lovag számított legyőzöttnek, aki leesett lováról ... lovagképhez. Ebben az esetben két lovag rontott egymásnak kopjával. Ha több ... taposták, esetleg a nyergéből kizuhant lovag eltörte gerincét. Még a tompa ... egyetlen kölni lovagi tornán 40 lovag és fegyvernök vesztette életét. Ezek ...
  2002. február 13.
 • Egy lovag nemi élete
  ... a jövőbeni túléléshez. Tehát a lovag elnyeri jutalmát, ami rövid - néhány ...
  2003. augusztus 27.
 • Chaplin megkésett lovagrendje
  Az amerikaiak akadályozták Mindez a napokban került nyilvánosságra a brit kormány titkos archivumának egyik dokumentumából, amely szerint 1956-ban az angolok azt tervezték, hogy Chaplin megkapja a lovagi címet. Az amerikai kormány azonban nem értett ...
  2002. július 29.
 • Regény-vázlat IV.
  ... a lovagot: ő maga lovag. Az utolsó lovag. Bátor, nyílt szívű és ...
  2003. november 22.
 • A Szentföldön és Magyarországon
  A szentföldi harcok A Kardhordozók rendjének tagjai. A szentföldi tevékenység biztosítása sokban függött a pénzjövedelmektől, s mint a többi lovagrendnél, ez a teutonoknál is a földbirtokokból származott. De, ellentétben például a templomosokkal, a ...
  2003. március 5.
 • Nagy filmek
  ... gondolatával foglalkozó, megtört lelkű, megfáradt lovag. Hazafelé tartanak. Talán nem is ... . A feledhetetlen napnyugta során a lovag felismeri az élet folytonosságában rejlő ... itt megjelenő szerepcsere. Ahogy a lovag közli - szinte fenyegetően - a halállal ...
  2004. május 12.
 • Regényes középkor
  ... Jones és az utolsó keresztes lovag) A kelta mondakör mellett igen ... hölgynek teljes odaadással tartozott a lovag, míg hölgyére e szerelem semmiféle ... sem rótt. Ráadásul egy igazi lovag sosem hajadonok ostromán törte fejét ... , testetlen, léleknemesítő érzés. (Némelyik szemfüles lovag persze nem elégedett meg ennyivel ...
  2003. szeptember 23.