luther
(111)

 • ... , nem érti Luther érvelését, de ítéletével előre készen áll: Luther tévelygő eretnek ... tekintette, hogy egyetemének oktatóját megvédelmezze. Luther wartburgi rejtőzködése alatt fordította le ... Luther is kilép és megházasodik. A birodalmi gyűlés már kimondja, hogy Luther ...
 • ... lobbantsa". 1517. október 31-én Luther Márton (Martin Luther 1483-1546) ágoston-rendi szerzetes 95 ... , mely vallásháborúkhoz és egyházszakadáshoz vezet. Luther állításából ugyanis az következett, hogy ... megszabadult alattvalóktól. De visszhangra találtak Luther nézetei az egyszerű német polgárok ...
 • ... szólt Luther tanainak támogatása mellett? Milyen fontos anyagi szempont szólt Luther tanainak ... igaza van. Luther egyháza anyagilag támogatta a szegényeket. Luther egyháza anyagilag támogatta ...
 • Luther Márton végrendelete
  Budapest, 1964. február 6. A fotón Luther Márton 1542. január 6-án írt végrendeletének utolsó oldala látható. Az okiratot három tanú: Philippus Melanthon wittenbergi professzor, Caspar Creuciger és Johannes Bugenhagen városi lelkész hitelesítette. Az 1542-ben Luther által írt autográfot egy németországi, helmstedti aukción vásárolta meg és adományozta 1815-ben a Magyarországi Evangélikus Egyháznak Jankovich Miklós műgyűjtő mecénás. Az okmányt az Evangélikus Országos Levéltár 1959-ben konzerválta és nemrég újra ellenőrizte állapotát. MTI Fotó: Bojár Sándor
 • Luther és a svájci diákok találkozása
  Otto Schwerdtgeburth festménye Luther és a svájci diákok találkozásáról.Luther svájci diákokkal beszélget egy Wittenberghez közeli fogadóban. A legenda szerint a diákok azért utaztak ennyit, hogy vele találkozzanak, de a fogadóban még nem tudták, kivel beszélnek.
 • ... nem jutott Luther máglyára, mint Husz János? Miért nem jutott Luther máglyára ...
 • ... tanításokat vallotta Luther? Az alábbiak közül mely tanításokat vallotta Luther? A bűnt ...
 • Martin Luther King élete képekben és szövegben
 • Reformációs irányzatok
  ... eltérő nézetek és szemlélet alapján, Luther elvei szerint épült ki az ... tekintik szentségnek. A kálvinista egyházszervezet Luther és az egyház reformjának hívei ...
  2003. október 2.
 • Anekdoták
  ... ://www.luther.de/en/blitz.html Németül  http://www.luther.de/legenden ... módszerekkel lehetett kordában tartani. Amikor Luther Wartburg várában tartózkodott, a Gonosz ... ://www.luther.de/en/tintenfass.html A történet németül  http://www.luther ... ://www.luther.de/e/baeume.html A történet németül -  http://www.luther ...
  2002. november 18.
 • Könyvajánló
  ... mindvégig óvatos kétkedéssel nézi mind Luther Szent Mártonnak a világi fejedelmekkel ... választófejedelem vette ily módon védelmébe Luther Mártont. Az így teremtett "fogság ... István Uchroniában? Úgy, hogy végiggondolta Luther Márton ama nevezetes októberi napjának ...
  2003. október 30.
 • Mindenünk mestere
  ... ifjúkor és a tanulmányok ideje Luther Márton 1530 körül született Nagykárolyban ... és egyes svájci egyetemeken is. Luther 1517-es fellépése nyomán hírnévre szert ... tekinthető. Ezen írása még inkább Luther és Melanchton hatását tükrözi, nincs ...
  2007. november 6.
 • Karácsonyi oratórium
  Az oratórium a lutheránus liturgiában A lutheránus liturgiában az oratórium helye azonos a kantátáéval, s mindössze önálló "cselekménye" különbözteti meg a kantátától. Ebből a szempontból Bach a szokástól eltérő módon használja az elnevezést. A ...
  2003. december 8.
 • Történelmi városok
  ... itt egyetemet, ahol Luther Márton teológiát oktatott. Luther 1517 október 31-én szegezte ...
  2003. május 27.
 • A változó kereszt
  ... eszünkbe. Ez a csodák világa. Luther Márton átértelmezi a kereszthalált, áldozatvállalásnak ... belső bajokkal küszködött. A reformáció Luther Márton tanainak kihirdetésével kezdődött. Az ...
  2002. április 3.
 • Karácsony szimbolikája
  ... . Karácsonyfa Luther Márton Az első gyertyafényes karácsonyfa története állítólag Luther Márton nevéhez ...
  2005. december 19.
 • Az erdélyi szászok
  ... királyi udvar is megrendelője volt. Luther reformációs tanai is a szászok ...
  2012. május 17.
 • Vallási türelem
  Történelmi feltételrendszer 1526-ban a mohácsi csatával Magyarország elindult azon az úton, amely a Hódoltság létrejöttéhez vezetett, és a szakaszos hódítás elvét figyelembe véve már csak idő kérdése volt, hogy mikor épül ki a török közigazgatási ...
  2007. november 24.