művészet
(2977)

 • A művészet szó történetisége Van-e egyáltalán művészet, vagy csak művészetek vannak? Olyanok ... , a díszítő művészet és az építő művészet, az alkalmazott művészet és a színház ... barokk művészet, az olasz művészet és unalomig folytatható tovább a sor. A művészet ...
 • ... alakult ki a "hét szabad művészet" - septem artes liberales - csoportja, de ... alakult ki a "hét szabad művészet" - septem artes liberales - csoportja, de ...
 • ... ideológiája érvényesül, a vallásos barokk művészet a templomokban gyakran szélsőséges formákat ... a klasszikus görög és római művészet szépségeszményének és formavilágának felelevenítését tűzte ... ideológiája érvényesül, a vallásos barokk művészet a templomokban gyakran szélsőséges formákat ...
 • A művészet feladata A művészet támogatásának formái a 19. században ... a Magyar Tudományos Akadémiát. A művészet intézményei Hazánkban a század folyamán ... Ipar, 1885-től; Magyar Iparművészet, 1897-től; Művészet, 1902-től) megjelenő művészetkritika. A negyvenes ...
 • ... az antikvitás után hanyatlásnak indult művészet új életre keltése, újjászületése nem ... , ha helyenként hasonló is a művészet társadalmi környezete, mégis másfajta fejlődéssel ... . Az Európa-szerte általános jelenség a művészet rangemelkedésében, a művész egyéniségének elismerésében ...
 • A konceptualis művészet meghatározásai A konceptuális művészet (conceptual art, idea art, ideenkunst ... fluxusművész meghatározásában a fogalomművészet olyan művészet, amelynek anyagát képezik a fogalmak ... azonban olyan művészet, amelynek célja a fogalom, amely a művészet fogalmával foglalkozik ...
 • ... voltak. Görög és római művészet Görög művészet Az ókori Hellász kultúráját és ... művészet Nehéz meghatározni, hogy körülbelül időszámításunk kezdetéig melyek a római művészet jellemző ... egyúttal az ókeresztény művészet kibontakozási periódusa is. Ókori művészet Az ókori Kelet ...
 • ... . század művészete felborította a középkori művészet hierarchikus szemléletét, megingott az egyensúly ... színfoltok dekorativitásában van. A modern művészet kezdetei Festészet, festők Jelentős magyar ... . század művészete felborította a középkori művészet hierarchikus szemléletét, megingott az egyensúly ...
 • ... galériájában a Néger művészet című kiállítás. A törzsi művészet nemcsak magángyűjteményekbe, hanem ... galériájában a Néger művészet című kiállítás. A törzsi művészet nemcsak magángyűjteményekbe, hanem ...
 • ... összes művészet történetét nevezzük. Bár az irodalom, a zene is művészet, egy-egy ...
 • Művészet a II. vh. után
  ... , technicista irányzatok inkább az absztrakt művészet geometrikus változatát fejlesztették tovább. A ... át a művészet szerepét. Művész és közönsége Megváltozott tudniillik a művészet és ... kérdés, hogy ez valóban a művészet befogadását jelenti-e. Emellett alkalmazkodni kell ...
  2014. szeptember 2.
 • Művészeti múzeumpedagógia
  ... eszmény szolgálatába állítható a kortárs művészet? (...) Mint gyakorló múzeumpedagógus, valamint egy ... tevékenységem legfőbb céljának a kortárs művészet megszerettetését, megértetését, elfogadtatását tekintem, melyhez ... is. (...) Meggyőződésem, hogy a kortárs művészet értékeinek felismerése mellett még igen ...
  2004. július 20.
 • Ókeresztény művészet
  ... Tér és idő Az ókeresztény művészet tér- és időbeli behatárolása a ... képeket. Ezekről részletesebben a bizánci művészet kapcsán esik majd szó. Szobrászat ... szimbolika használatára! Tudásbázis  A középkori művészet keretei    Tudásbázis Témák és formák ...
  2013. október 31.
 • A művészet öröm
  ... , hogy abban harmóniára törekedjünk. A művészet – legyen szó tánc-, képző-, színház- ... matematika, az univerzum szabályaihoz. A művészet olyasfajta rendre tanít, amely közben ...
  2010. augusztus 27.
 • Művészeti képzés
  Az iskola nagy hangsúlyt helyez az általános műveltség kellő szintű elsajátítására, a nyelvi oktatást segíti "Europe at School" nevű program. Kiemelt szerepet kap a szakmai oktatásban a kreatív tervezési rész, megalapozva az elméleti tudással, a ...
  2005. január 2.
 • A belső fény világa
  ... , amitől nyugatra találkozunk a román művészet alkotásaival. A korszak történelmi viszonyait ... és Ottó-kori művészet  T udásbázis - Témák és formák: kereszténység és művészet T ...  - Románkori művészet Itáliában és az Ibériai-félszigeten  T udásbázis - Románkori művészet a német ...
  2014. január 2.
 • Irányított művészet, avagy a szocialista társadalom szobrászati törekvése
  ... törekvéseket kifejezésre juttassa. Mert irányított művészet mindig is létezett. Gondoljunk csak ... . Bár szinte mindegyikben felfedezhetők a művészet korábbi korszakainak törekvései, egyértelműen a ... sorát:...a művészet se nem valóság, se nem utánzat...A művészet nem ...
  2002. február 12.
 • Szabadegyetem
  A felkért előadók a nyolcadik félévben, kéthetenként az értékteremtésről, az értékfeltárásról és az értékközvetítésről beszélnek saját alkotói, kutatói munkásságuk alapján. A következő est témája "Az együttélés értékei" címen lesz látható és ...
  2012. október 24.
 • Élő rendszerek
  ... túli területekről is. Felszámolják a művészet keretrendszereit, miközben a tradíciókat, a ... jellemző grafikai anyagok képével) a művészet világából a városi kommunikáció struktúrájába ...
  2004. április 28.
 • Babits pályázat
  ... számára. A pályázat mottója: "A művészet különös kompromisszum idő és örökkévalóság ...
  2013. december 2.