mainz
(26)

 • ... idő alatt fellendült. Gutenberg városa, Mainz Johannes Gutenberg (Gensfleisch) mainzi patrícius ...
 • ... az is, hogy Nassaui Adolfnak Mainz városa ellen intézett támadása alkalmával ... az is, hogy Nassaui Adolfnak Mainz városa ellen intézett támadása alkalmával ...
 • Történelmi háttér A könyvnyomtatás feltalálása az írás megszületése óta a legjelentősebb esemény a gondolat rögzítésének és terjesztésének útján. Az írást merőben új, gépi műveletté tette s teljesítményét határtalanul megsokszorozta; ebben a formában ...
 • A német császári hatalom nagyhatalmi szerepe az ekkor kezdődő zűrzavaros időkben ért véget. Németország jövőjét ezekben az évtizedekben döntően befolyásolta a Welf és a Stauf családok trónküzdelme. E polgárháborúban a német királyok úgy próbáltak híveket ...
 • A Majna német folyó, mely legnagyobb jelentőségét elsősorban a Duna-Majna-Rajna csatorna megépítésével érte el. A csatorna a folyó partján lévő Bamberg nevű kisvárosból indul. A Majna Mainz-nál találkozik a Rajnával. A világ belvízi hajózási ...
 • ... , s itt is a bölcső-város, Mainz. Schöffer folytatja Gutenberg művét; hivatott ... , s itt is a bölcső-város, Mainz. Schöffer folytatja Gutenberg művét; hivatott ...
 • A középkori ember alapvető gondja volt, hogy hogyan lehet üdvözülni. A jézusi elvek betartása túlságosan is nehéz volt. Az egyház már az ókortól fogva igyekezett ezen segíteni. Ezt a célt is szolgálták például a kialakuló szertartások, szentségek (pl. ...
 • Kirívóan kedvezőtlenek a Budapest feletti magyar, ill. magyar–szlovák Duna-szakasz hajóúti jellemzői. Jelenleg ezen a szakaszon az év egyharmadában lehetséges csak a 2,3–2,5 méteres hajómerülés. Az év nagyobb hányadában a 2,0–2,1 méter merülés sem ...
 • Papírrestaurálás A papír, mint nyomathordozó az igényeket nagyon jól kielégíti, nagyon időtálló termék. Különösen igaz ez az első papírokra, amelyeket rongyból készítettek. Nem időálló papírok a nagyüzemi papírgyártással, a facsiszolat alkalmazásával ...
 • A könyvnyomtatás hatása Európára Conrad Sweynheym és Arnold Pannartz német könyvnyomtatók, a Fust és Schöffer nyomda tanítványai, Benedek-rendi szerzetesek meghívására az olaszországi Subiacóba mentek, ahol 1464-ben felállították az első nyomdát. Velence ...
 • Történelmi városok
  ... a Rajnába torkollik, ott fekszik Mainz. A középkorban a mainzi érsek ...
  2003. május 27.
 • Matöri VIII. - Gottfried Wilhelm von Leibniz
  Gottfried Wilhelm von Leibniz Lipcsében született jogász családban. Apja, a Lipcsei Egyetem erkölcstanprofesszora nagy gonddal és szeretettel nevelte fiát, de 1652-ben bekövetkező halála miatt szellemi hagyatékként fiára már csak óriási könyvtárát ...
  2002. április 17.
 • Keresztény és szocialista
  Az alapok Olyan politikai irányzat, mozgalom, mely a társadalmi igazságosság megteremtésére törekszik, mégpedig a keresztény hit alapján, egyúttal elismeri a szocializmus némely tanítását is. A korai polgári társadalmakban a kapitalista gazdaság keretei ...
  2007. december 30.
 • A keresztény politikai tradíció és az európai integrációs folyamatok kezdetei II.
  A kultúrharctól az integráció megalapozásáig A keresztény politika németországi megjelenése a kultúrharc időszakához köthető. A – protestáns – porosz hegemóniával megvalósuló német egység vaskancellárja, az evangélikus Otto von Bismarck (1815–1898) nem ...
  2014. augusztus 8.
 • A Mensa Pythagoreana
  A korabeli számvetők találmánya az volt, hogy a rekeszekbe helyezendő kavicsokat számfelirattal ellátott korongokkal, vagy kis táblácskákkal helyettesítették. Az egyszerűbb használat viszont a számok nehezebb kirakását eredményezte, hiszen a táblácskákon ...
  2013. október 3.
 • Lázadás és idegenség
  Déry Tibor 1894. október 18-án született Budapesten. Apja, Déry Károly, ügyvéd, anyja a német anyanyelvű Rosenberg Ernesztina. Családja jellegzetesen zsidó nagypolgári család, melynek tagjai nagykereskedők (mint szeretett nagybátyja, a sokat emlegetett ...
  2003. július 2.
 • Városok és emberek
  Törzsanyag "Új város" - Novgorod, Észak városköztársasága Novgorod fontos kereskedelmi és stratégiai pont Oroszország / a Kijevi Rusz északi részén. Ez a nagy múltú és jelentős kultúrával rendelkező város a XV. századra elvesztette jelentőségét. ...
  2002. október 29.