matematika feladatok
(260)

 • ... fogjuk a későbbiekben, a matematikai feladatok megoldása során egyre inkább használunk ... fogjuk a későbbiekben, a matematikai feladatok megoldása során egyre inkább használunk ...
 • ... a papiruszokban nem találkozunk. A feladatok közt szerepel: egyenes vonalú síkidomok ...
 • Segíti gondolkodásunkat, s javítja feladatmegoldó képességünket, ha időnként megvizsgáljuk a dolgokat a másik oldalról is, vagyis megpróbálunk fordított módon gondolkodni, visszafelé okoskodni, illetőleg viszályára fordítani a feladatot. Eddig a szöveges ...
 • Szöveges feladatok megoldása során először a szövegből ... kapott értékek valóban megfelelőek-e. Szöveges feladatok megoldása során először a szövegből ...
 • ... SZÖGHARMADOLÁS A HÍRES ÓKORI GÖRÖG FELADATOK Régtől fogva felbukkannak a matematikában ... ébren tartja az érdeklődést. A feladatok eredete az őshomályba vész. Lehetséges ... emberek ne hanyagolják el a matematika művelését. Platón válaszában még jól ...
 • ... alkalmazására sok példát találhatunk a matematika egyes részterületein belül (algebra, számelmélet ... vezető, gyakorlati problémával. A gyakorlati feladatok megoldása során hangsúlyozott a matematikai ... alkalmazására sok példát találhatunk a matematika egyes részterületein belül (algebra, számelmélet ...
 • Szöveges feladatok a középiskolai matematika tananyaghoz kapcsolódóan. A részletes megoldással segítik a gyakorlást.
 • ... optimálási lépéseket hajtunk végre. Optimálási feladatok megoldási módszerei kényszer nélküli feladatoknál ... tagig Taylor sorba fejtik. Optimálási feladatok megoldási módszerei kényszerek esetén Az ... szélsőértéket lehet meghatározni. Az optimálási feladatok nagyobbik része inkább egyenlőtlenségi kényszerekkel ...
 • ... inkább csak ürügyképpen az egyenletmegoldási feladatok kapcsán. 1936-ban azonban kiderült, hogy ... oldaluk négyzete között. A babiloni matematika értékelésénél a legreálisabb szempont az ... jellegű matematika azonban biztos lehetőséget nyitott a mai értelemben vett matematika kifejlődéséhez ...
 • ... számításnak is nevezni. Azok a feladatok, amelyeknél felmerült az infinitezimálisokkal való ...
 • Algoritmus a matekhoz
  ... gondolkodás iskolája című munkája a matematika új módszereit helyezi újszerű megvilágításba ... . A fenti eljárás nem csak matematika feladat, hanem egy feladvány, egy ...
  2014. március 18.
 • A számolásról
  ... jól használható számfogalma, az a matematika bonyolultabb algoritmusait sem tudja megtanulni ... megváltozott. A bizonyítás kikerült a matematika elefántcsonttornyából. A bizonyításokkal jó pénzeket ... nevelési feladatok rendelhetők hozzá, amelyek összhangban vannak a matematika természetével, a matematika tudományának ...
  2004. március 24.
 • Matematikatörténet
  ... , kongruencia-rendszerek, szöveges feladatok, euklidészi algoritmus, negatív számok, közelítések pi-re, térfogatszámítási feladatok. Pythagoreusok ... , a "barmok problémája". Középkori arab matematika Másod- és harmadfokú egyenletek megoldása ...
  2003. május 16.
 • Válogatott matematikafeladatok
  ... , azok igenis az alsósoknak oktatott matematika alapját képezik, és fontos őket ... kell ébreszteniük a kisgyerekekben a matematika iránt, és kedvet kell adniuk ... témakörök tekintetében, és elsősorban a feladatok nehézségének megválasztása, sokszínűsége tekintetében. Dicséretre ...
  2007. november 26.
 • Érettségi 2014 - Hamarosan jön a matematika érettségi!
  ... szinten Energetikai mérnöki- matematika vagy fizika emelt szinten Építészmérnöki- matematika vagy fizika ... tenni. Részletes érettségi vizsgakövetelmények A matematika érettségi vizsga részletes leírása  A ... , egyszerű összefüggések ismerete szükséges. A feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges, és a ...
  2014. március 31.
 • Matematika érettségi - 2004
  Az írásbeli matematika érettségi vizsgán a jeles eléréséhez ... kell szerezniük a diákoknak. A feladatok megoldására három óra áll a ... az értük járó pontszámot közöljük. Feladatok 1179 (9 pont) Egy tört ...
  2004. május 11.
 • Sakkozva tanítani
  ... az egyben megfeleltethető volt egy matematika óra tudásanyagának, csak mindez a ... is. Rejtvények, bűvös négyzet, igaz-hamis feladatok, a magyar estében szógyűjtés, mondatalkotás ... gyerekek oktatására és személyiségfejlesztésére. A feladatok kitalálását „tesztelés” követi, hiszen a ...
  2012. november 16.
 • Matematika oktatóprogram
  Bevezető gondolatok A matematika oktatása minden korban fontos feladat ... program következő része: Matematika országútján Elkalandozhatunk a matematika országútján időszámítás előtt 1800-tól ... is lehet majd készíteni a feladatok megoldása közben. Szöveg megtekintése, módosítása ...
  2013. június 27.
 • Százéves Matematika Mindentudó az Írisz/Sulineten
  ... , akik megpróbálkoznak a havonta megjelenő feladatok megoldásával, továbbra sem kell nevezési ... között megjelent valamennyi számának teljes matematika és fizika anyaga. Az archívumban ... követve bármelyik középiskolás, főiskolás diák, matematika- vagy fizikatanár új módon kapcsolódhat ...
  2001. szeptember 18.
 • Matematikatanulás
  ... kutatócsoportja.  A másik a szöveges feladatok és a történetek kapcsolata. Ha ... , vagyis azzal, hogy mi a matematika, honnan szerzik az emberek, ezen ... nagy politikai kérdéseken túl a matematika órák száma és a szakkörök ...
  2007. szeptember 18.