matematika történet
(149)

 • A MATEMATIKAI TARTALMÚ EGYIPTOMI PAPIRUSZOK Az elsőnek megismert egyiptomi, matematikai tartalmú, írásos emlék a Rhind-papirusz. Írója Ahmesz (Jahmesz) királyi írnok. A lemásolt irat a Középbirodalom idejéből származik, az i. e. 1878-1840 közötti ...
 • ... ókori és a középkori hindu matematika történetében is. Csillogó eredmények váltakoznak ... hindu műnek csak mintegy harmadrésze matematika, és a Sztoikheiához viszonyított rendszertelensége ... tudott azonban megszabadulni a hindu matematika átkától, ő is keverte a ...
 • Az ókori matematika történetének ismertetése
 • A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A matematikai analízist, a differenciál- és integrálszámítást, különösen kezdetben, a végtelen kicsiny mennyiségekkel, az infinitezimálisokkal való számolás jellemezte. Ezért szokás infinitezimális számításnak is ...
 • ... . Ő fektette le a numerikus matematika alapjait, ugyanakkor Oscar Morgensternnel közösen ...
 • A tízes számrendszer A számfogalom rendszerét röviden összefoglaltuk. A történeti fejlődés ilyen röviden nem tekinthető át. Egy-egy nagyobb csoport, egy-egy nép maga teremtette meg a számlálási módszerét és a számukra szükséges műveletek elvégzési rendjét ...
 • A relációs adatbázis-kezelő nyelv A relációs adatbázis-kezelő nyelvek a relációs (adatmodellű) adatbázisokkal dolgoznak. A relációs adatbázis-kezelő nyelvek mindegyike ugyanazon közös matematikai alapra, a relációs algebrára épülnek. A relációs algebra ...
 • Magyar Tudományos Akadémia X. (Földtudományi) Osztálya A magyar reformkor egyik vezéralakjának, gróf Széchenyi Istvánnak a kezdeményezésére 1825-ben határozták el az Akadémia megalapítását a magyar nyelv ápolására, a tudományok és művészetek magyar ...
 • ... munkássága új korszakot jelentett a matematika történetében. Több matematikai műve maradt ... lett, és ezzel megalapozta a matematika új korszakát. Eukleidész axiómáit a ... munkássága új korszakot jelentett a matematika történetében. Több matematikai műve maradt ...
 • ... képest igazán újat hoztak a matematika történetébe, Girolamo Cardano (1501-1576) itáliai ... . Abban az időben nemcsak új matematika született, amely főleg del Ferro ... más irányban mozdították elő a matematika fejlődését .Közéjük tartozott Simon Stevin ...
 • Matematikatanulás
  ... , vagyis azzal, hogy mi a matematika, honnan szerzik az emberek, ezen ... nagy politikai kérdéseken túl a matematika órák száma és a szakkörök ...
  2007. szeptember 18.
 • Matematikaórán Indiában
  ... mellett. A matematika tanszék a főépületben található. A matematika tanszéken dolgozik dr ... leírt algoritmus történeti hátterét. A matematika órán a diákoknak nem kellet ...
  2004. február 10.
 • Matematikatörténet
  ... , a "barmok problémája". Középkori arab matematika Másod- és harmadfokú egyenletek megoldása ...
  2003. május 16.
 • Dr. Hajnal Imre tanár úrra vonatkozó adatok
  ... Matematika tankönyv a gimnáziumok ``B'' fakultatív osztályoknak, (társszerzõkkel), Tankönyvkiadó, 1981-82. Matematika tankönyv a speciális matematika tagozatú I. osztálynak Tankönyvkiadó, 1986. Matematika tankönyv ...
  2001. május 14.
 • A közelmúlt nagy matematikatanára: Dr. Hajnal Imre
  ... generációja nőtt fel azokon a matematika könyveken, amelyeknek szerzője Dr. Hajnal ... szegedi JATE matematika-fizika szakán. A matematika tanítási gyakorlaton Hajnal Imre tanár ... él az emlékezetemben, ahol a matematika oktatás legnagyobb alakjai tartottak előadásokat ...
  2001. április 15.
 • Százéves Matematika Mindentudó az Írisz/Sulineten
  ... újra kellett írni, addig a matematika közismert alapjai ma is változatlanok ... között megjelent valamennyi számának teljes matematika és fizika anyaga. Az archívumban ... követve bármelyik középiskolás, főiskolás diák, matematika- vagy fizikatanár új módon kapcsolódhat ...
  2001. szeptember 18.
 • Kalandos iskolát
  ... a tantárgyak – a papáé a matematika, enyém a történelem és a ...
  2010. augusztus 27.
 • Nem természettudomány
  ... , közben pedig azt szemléljük, a matematika milyen szerepet játszott az egyes ... . 232 Törzsanyag Biológia és a matematika - a Lotka-Volterra egyenletek A cikkben ... szólunk a biológia és a matematika kapcsolatainak történetéről, majd tüzetesebben szemügyre ...
  2002. szeptember 17.
 • Gráfok mindenhol
  A gráfok A gráfelmélet a matematika viszonylag új kutatási területe. Aki ... Leonhard Euler 1736-ban bizonyított. A matematika történetében igen jelentős a probléma ... nagyon jól lehet szemléltetni a matematika sokrétű alkalmazását. Meglepőnek tűnhet, hogy ...
  2014. január 30.
 • Matematikatörténet
  Rhind papirusz A tanítási tervezet innen letölthető. Rövid történeti bevezető után a legfontosabb forrásunkról, a Rhind papiruszról esik szó. Az ókori egyiptomiak számolási technikájáról szól a tanítási tervezet legnagyobb része. Szó esik ...
  2003. május 29.