matematikai feladatok
(157)

 • ... az ismert matematikai összefüggések felhasználásával leírjuk a számítások tényleges matematikai menetét, az ... látni fogjuk a későbbiekben, a matematikai feladatok megoldása során egyre inkább használunk ... látni fogjuk a későbbiekben, a matematikai feladatok megoldása során egyre inkább használunk ...
 • ... a szöveges feladat szövegéből próbáltunk matematikai műveletekkel megoldható formális menetrendet felállítani ... a szöveges feladat szövegéből próbáltunk matematikai műveletekkel megoldható formális menetrendet felállítani ...
 • Szöveges feladatok megoldása során először a szövegből származtatható matematikai modellt állítjuk fel ... eredményeként kapott egyenletet (vagy egyéb matematikai összefüggést) technikailag megoldjuk, majd kötelező ... megfelelőek-e. Szöveges feladatok megoldása során először a szövegből származtatható matematikai modellt állítjuk ...
 • A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A matematikai analízist, a differenciál- és integrálszámítást, ... számításnak is nevezni. Azok a feladatok, amelyeknél felmerült az infinitezimálisokkal való ... Lebesgue-integráljuk, de Riemann-integráljuk nincs. A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE
 • ... problémával. A gyakorlati feladatok megoldása során hangsúlyozott a matematikai modellalkotás fontossága. Ennek ... körülmények között megjelenő problémából egy matematikai összefüggést (például egy szöveges feladatból ... már tanult eszközökkel, technikával (absztrakt matematikai módon) történhet. Számtani sorozatok alkalmazására ...
 • ... optimálási lépéseket hajtunk végre. Optimálási feladatok megoldási módszerei kényszer nélküli feladatoknál ... tagig Taylor sorba fejtik. Optimálási feladatok megoldási módszerei kényszerek esetén Az ... szélsőértéket lehet meghatározni. Az optimálási feladatok nagyobbik része inkább egyenlőtlenségi kényszerekkel ...
 • ... , amelynek segítségével e módszerek egységes matematikai műveletté, “kalkulussá” általánosíthatók. Leibniz kínlódott ...
 • ... gyakorlati problémánál a megtalált matematikai összefüggések a probléma matematikai modelljei. Ezek lehetnek ...
 • ... például a futás vagy könnyű matematikai feladatok megoldása. Mások jelenléte vajon mindig ... gyorsabban fusson, a matematikai verseny résztvevőjének az egyszerű feladatok megoldásában vagy egy ... például a futás vagy könnyű matematikai feladatok megoldása. Mások jelenléte vajon mindig ...
 • ... mellett.) A gyakorlati feladatok megoldása során először a matematikai modellt alkotjuk meg ... körülmények között megjelenő problémából egy matematikai objektumot (például egy egyenletet, függvényt ... a modell jellemzőinek matematikai elemzése, a modell „viselkedésének” a matematikai leírása. A ...
 • Sakkozva tanítani
  ... zajlott, a gyerekek logikai és matematikai feladatokat oldottak meg játékoson, sakkbábukkal ... feladatokat írni sakkbábúkra. Logikai és matematikai feladatok születtek, az eredményeket látva pedig ... gyerekek oktatására és személyiségfejlesztésére. A feladatok kitalálását „tesztelés” követi, hiszen a ...
  2012. november 16.
 • Matematikai szoftverek
  ... teszik, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk matematikai problémák modellezésére, és számítógéppel támogatott ... félév teljesítésének szükséges feltétele egy matematikai feladatsor számítógéppel történő kidolgozása, amelyben ... fektetünk a szerkesztések és szerkesztési feladatok "interaktív diszkusszióval" történő vizsgálatára, annak ...
  2004. május 31.
 • Tanulást tanulni
  ... 40 ország 15 éves diákjainak matematikai, olvasási-szövegértési, természettudományos, illetve problémamegoldó képességeit ... . Hazánk diákjai rosszabbul teljesítettek a matematikai feladatoknál, mint a problémamegoldó teszteken ...
  2005. január 2.
 • Az intelligenciateszt
  ... ) matematika feladatok is, és sok más jellegű feladat, például nyelvi feladatok is ... standard intelligenciateszt? A matematikai feladatok esetében már olyan nehézségű feladatok sem maradtak bent ...
  2003. október 27.
 • Tréfás feladatok
  ... a piacra? Ezek az érdekes feladatok a matekban járatosabb olvasóink körében ... is jegyezni, hogy a feladatok nem igényelnek különösebb matematikai ismereteket, egy 6 ...
  2004. december 9.
 • A számolásról
  ... jutna. A probléma megoldására léteznek matematikai módszerek. Kell hozzá számolni, de ... elegendő alapot nyújt mind a matematikai absztrakcióhoz, mind a műveletek sajátosságainak ... meghatározzák és csak olyan nevelési feladatok rendelhetők hozzá, amelyek összhangban vannak ...
  2004. március 24.
 • Millenniumi Problémák
  ... ellenőrizni, NP-vel jelöljük.  A P-beli feladatok NP-beliek is, hiszen ha van ... felület (az összes kétdimenziós tér) matematikai eszközökkel leírható. Poincaré azt vetette ... Wikipédia - Navier–Stokes-egyenletek  Wikipédia - Poincaré-sejtés Matematikai problémák a 21. századnak  The ...
  2014. január 14.
 • Kompetenciamérés 2010
  ... szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom ... várják el a tanulóktól. A matematikai eszköztudás vizsgálata A tanulók két ... nem matematikai példamegoldások. A kérdések a gyerekek mindennapjaihoz kötődnek, megoldásuk elsősorban matematikai ...
  2010. május 26.
 • Az érettségi ideje
  ... a feladatok megoldásával boldogulni tudjunk, ismerni kell a középiskolában tanult matematikai fogalmakat ... vizsga anyagában szereplő tudományágakat (halmazelmélet, matematikai logika, kombinatorika, számelmélet, algebra, analízis ... közérthetőséget tartja, ezért a precíz, matematikai meghatározások mellett magyarázó megjegyzéseket is ...
  2006. január 30.
 • Lovász László, a matematikus
  ... matematikai szakág újabb lendületet kapott. Lovász ekkor már sorozatban nyerte a matematikai versenyeket (OKTV, Nemzetközi Matematikai Diákolimpia, Kürschák-verseny). Ezeken ... . Szellemes, rövid megoldásai sokszor a feladatok kiíróit is meglepték. Egy ilyen ...
  2002. szeptember 2.