matematikusok
(108)

 • Matematikusok életrajz - gyűjteménye
 • ... , hogy Thalész az ismert ókori matematikusok közül elsőként szakított a szemléletességgel ... , tett valamit tekintélyének elismertetéséért. A matematikusok egészen más úton "mentették meg ... geometriában. Igaz, hogy a görög matematikusok sokszor hangsúlyozták, hogy ez csak ...
 • ... . Azt már régen látták a matematikusok, hogy Eukleidész axiómarendszere hiányos, és ... Alfred North Whitehead (1861-1947) angol matematikusok. Az erről szóló tanulmányukat tartalmazza ... . Azt már régen látták a matematikusok, hogy Eukleidész axiómarendszere hiányos, és ...
 • ... az volt. Foglalkoztak vele a matematikusok és a matematika iránt érdeklődők ...
 • ... babiloni táblázatok is. Az ógörög matematikusok a mennyiségi törvényeket kutatva, a ... a történetükben kiemelkedő szerepet játszó matematikusok felsorolásával utalunk. Dirichlet, Jordan, Abel ... polinomok. A függvényfogalom fejlődését magyar matematikusok is előmozdították. Ki kell emelni ...
 • ... korszakokkal, sőt még az egyes matematikusok munkájában is jól megférnek egymás ... szó matematikai szakkifejezés, amelyről a matematikusok zöme tudni véli, hogy húrt ... ". Brahmagupta is, mint a hindu matematikusok általában, kedvelte a határozatlan egyenleteket ...
 • ... adja meg, hogy a babiloni matematikusok, számolómesterek ismertek egy jó iterációs ... . Joggal feltételezhetjük, hogy a babiloni matematikusok ismerték az egyszerű algebrai azonosságokat ...
 • ... a világ egységét jelképezte. A matematikusok absztrakt 1 fogalma azonosult a ... , hogy a Püthagorasz utáni görög matematikusok a tört fogalmát helyettesítették az ...
 • ... kerestek a tudományokban, csak a matematikusok voltak azok, kik néhány bizonyítást ... kerestek a tudományokban, csak a matematikusok voltak azok, kik néhány bizonyítást ...
 • ... órán kiderül, hogy a „Kis matematikusok” versenyére a nevezési határidő még ... órán kiderül, hogy a „Kis matematikusok” versenyére a nevezési határidő még ...
 • Decemberben született nagy magyar matematikusok
  A matematikusok nevére kattintva életpályájuk fő állomásainak ...
  2000. december 1.
 • Ma élő, nagy magyar matematikusok
  ... át Izrael elnöke. Az alábbi matematikusok azok, akik magyar származásúként megkapták ...
  2007. november 6.
 • Októberben született nagy matematikusok
  ... kicsit tágítjuk a kört. Olyan matematikusok következnek, akik ugyncsak e hónap ...
  2001. október 12.
 • A megvilágítási probléma
  ... sejtés volt. A probléma neves matematikusok figyelmét is felkeltette, így volt ... alábbi szimuláció segítségével. Természetesen a matematikusok nem álltak meg egy kérdésnél ...
  2014. január 7.
 • 10 matematikus
  ... még nem találtak megfejtést a matematikusok.) Terry Tao (1975 - ) Terrence Tao ...
  2013. november 20.
 • Áprilisban születtek ők is
  ... Gauss Méltán tartották őt a matematikusok fejedelmének. Korának kétségtelenül legnagyobb matematikusa ... megoldott, amelyekkel előtte a legkiválóbb matematikusok is hiába próbálkoztak. Eredményeit először ...
  2002. április 8.
 • Áprilisban születtek
  Amikor az áprilisban született nagy magyar matematikusokat kerestük az Interneten, két - talán kevésbé ismert - névre bukkantunk, akik ebben a hónapban Magyarországon látták meg a napvilágot. Ha a nevükre kattintunk, akkor angol nyelven olvashatunk róluk. ...
  2001. április 2.
 • Mire jó a kúpszelet?
  ... meglepő lehet, de az ókori matematikusok koruk matematikájának fejlettségi fokán a ... ki tudta számolni. Az ókori matematikusok minden szükséges alapot megadtak az ...
  2014. október 10.
 • Matematikusok Erdélyből
  Bolyai János (1802 - 1860) Bolyai János Kolozsváron született, hadmérnökként dolgozott, Az abszolút geometria korszakalkotó felfedezését közlő dolgozata, az Appendix 1832-ben jelent meg latin nyelven, atyja Bolyai Farkas Tentamen című műve ...
  2007. november 8.
 • Mit sejtett meg Goldbach?
  ... . Természetesen ezek között vannak magyar matematikusok, például Rényi Alfréd, és Pintz ...
  2013. december 12.