metaetika
(2)

  • Az erkölcstan alapfogalmai
    Az alapok Ahhoz, hogy már etikai stúdiumaink elején nagy biztonsággal eligazodjunk és termékeny vitákat generálhassunk, illetve részesei lehessünk eredményes és izgalmas disputáknak, megfelelő eszközként tisztázzunk néhány alapvető etikai terminust. Ezek ...
    2013. június 7.
  • Igen / nem! Pfuj / hurrá!
    Mivégre is a morális érzék? Ha a hírekben gyilkosságról tudósítanak bennünket, azt mint bűnt mélységesen elítéljük. De belegondoltál-e abba, hogy akárhogy is keressük a gyilkosságban a bűnt, azt mint tényszerű adottságot nem találjuk. Pusztán a „morális ...
    2013. december 18.