Kategóriák

metakogníció
(11)

 • Szövegértés és metakogníció
  ... történeti előzményeinek bemutatását követően a metakogníció elemeit és e konstrukció mérhetőségét ... értékeljük az elvégzett tevékenységeinket. A metakogníció fejlesztése egy átfogó célkitűzés, mely ... konkrét tanórai tevékenységek. Automatizmus vagy metakogníció? Talán ismerősek az alábbi helyzetek ...
  2013. november 14.
 • Metakogníció fejlesztése
  A metakogníció a gondolkodásról való gondolkodás; metakognícióról ... a saját gondolatmenetünket vizsgáljuk. A metakogníció segít a tanulás folyamatának tudatosításában ...
  2016. augusztus 15.
 • Információfeldolgozás
  (...) A kognitív "forradalom" Egy évszázaddal ezelőtt a pszichológiában az introspekciós szemléletmód uralkodott: az ember mentális folyamatait úgy vizsgálták, hogy a kísérletvezető külső ingereket (pl. színek, fények vagy feladatok) adott a ...
  2003. június 24.
 • Hat kalap
  A Hat kalap tárgyalási- és vitamódszert Edward de Bobo fejlesztette ki. A módszer segít a gondolatainkat, érveinket bizonyos szempontok alapján csoportosítani. A vita vagy megbeszélés során képzeletben különböző színű kalapokat teszünk a fejünkre, és az ...
  2016. augusztus 17.
 • Az utolsó kérdés – kilépőkártya
  A kilépőkártya egy gyors, rövid gyakorlat, ami segít a tanulóknak még egyszer a tanultakra és a főbb gondolatokra összpontosítani az óra végén. A tanár feltesz egy kérdést, a tanulók pedig a kilépőkártyára írják a választ és a kártyát a tanárnál hagyják: ...
  2016. szeptember 14.
 • 10 IKT eszköz
  Tricider A Triciderben felteszünk egy kérdést, és a résztvevők kapcsolódó ötleteket, lehetséges válaszokat, érveket gyűjtenek. Az ötleteket alá lehet támasztani érvekkel és ellenérvekkel, azokra pedig szavazni lehet. Az eszköz számolja a szavazatokat. ...
  2016. augusztus 12.
 • Kérdezési technikák az osztályteremben
  Türelem Tudatos várakozás, amíg a tanulók végiggondolják a választ (akár 15-30 másodpercig). Teljes mozgósítás Jelentkező és nem jelentkező tanulók felszólítása tervezett arányban Nincs jelentkezés A tanár választja ki a válaszadót a gondolkodási ...
  2016. augusztus 12.
 • Az IKT eszközök alkalmazásának újragondolása
  “A jövő osztályterme nem a környezetről vagy a bútorzatról szól, még csak nem is a technológiáról. Arról szól, ahogyan a tanulók tanulni fognak.” Így összegezte egy egyesült királyságbeli iTEC-tesztelő tanár az iTEC (Innovative Technology for an Engaging ...
  2015. szeptember 21.
 • Kérdezéstechnika
  Megfigyelések, vizsgálódások megvitatásánál segít a 4M módszer. Szövegek elemzéséhez az Öt szólás módszert használhatjuk. Az alkotások elemzéséhez is van egy szekvenciánk. Végül az IKT táblázat egy olyan formatív értékelő eszköz, ami az előzetes tudás ...
  2016. augusztus 11.
 • Osztálytermi kérdezés
  Van néhány buktató, amelyekbe könnyű beleesni, ha az osztályt közös kérdés-válasz munkára szeretnénk fogni. Miért is teszünk fel kérdéseket? Kérdésekkel ellenőrizhetjük a tanulók ismereteit, elmélyíthetjük a tudást és magasabb rendű gondolkodási ...
  2016. augusztus 16.