molekula
(553)

 • A molekula térszerkezete a molekula polaritása szempontjából is igen fontos tényező. A molekula ... oltják ki egymást, a molekula dipólusos. A molekula - apoláris, ha: - azonos atomokból ... molekula térszerkezete a molekula polaritása szempontjából is igen fontos tényező. A molekula polaritása ...
 • A molekularács rácspontjaiban molekulák vannak, köztük az összetartó erői viszonylag gyenge, másodrendű kötőerők. A molekularácsos anyagok a többi szilárd anyaghoz viszonyítva – kisebb keménységnek, – kisebb olvadás- és forráspontúak, – egyesek közülük ...
 • A fehérjék mint amfoter elektrolitok A fehérjék az aminosavakhoz hasonlóan egy sor szabad csoporttal rendelkezhetnek és ezen szabad csoportok töltésviszonyai határozzák meg a fehérjék elektrokémiai tulajdonságait. A szabad vizes oldatban disszociációra ...
 • A molekularácsos kristályokban a rácspontokon molekulák vannak, amelyeket a molekulák közti másodrendű kötések tartanak össze. Ezek általában gyenge kölcsönhatások, így a molekularácsos anyagok olvadás- és forráspontja alacsony. Közülük sok csak igen ...
 • ... két vegyértékű, s a képződő molekula (pl. a H2S) a vízhez ... , hanem 10 elektron tartózkodik. A molekula alakjának kialakulásában a kénatomhoz tartozó ... tartozó nemkötő elektronpárok száma. A molekula téralkatát alapvetően nem befolyásolják a ... két vegyértékű, s a képződő molekula (pl. a H2S) a vízhez ...
 • ... sok ion van, és kevés molekula, a disszociációs konstans értéke nagy ... sok ion van, és kevés molekula, a disszociációs konstans értéke nagy ...
 • Rugalmassági modulusHooke törvény értelmében a nyomófeszültség és a relatív nyúlás között az E rugalmassági modulus teremt kapcsolatot: . Rugalmasnak elasztikusnak nevezzük azokat az anyagokat, amelyeknek viselkedése Hooke-törvénnyel leírható. ...
 • A molekulaspektroszkópiás módszerek esetében az elektromágneses sugárzás molekulákkal találkozik, és azok állapotát változtatja meg oly módon, hogy a változás, vagy annak hatása mérhető, a keresett komponens mennyiségével (koncentrációjával) arányos jelet ...
 • ... kioltja egymás hatását, így a molekula apoláris. A metán és a ... oltja ki egymást, tehát a molekula dipólusos.
 • Miért nem vezeti az áramot a szilárd nátrium-klorid? Ha ellentétes töltéssel rendelkező részecskék építenek fel egy anyagot, és az mégsem vezeti az áramot, az csak úgy képzelhető el, ha az elektromosan töltött részecskék nem mozdulhatnak el. A ...
 • Jmol
  Jmol A Jmol egy JAVA-alapú eszköz háromdimenziós kémiai szerkezetek (molekulák, rácsok, atom- és molekulapályák) megjelenítésére. A kémiai szerkesztő programok által generált sokféle fájlformátumot nagy arányban felismeri, és a megfelelő módon meg is ...
  2007. szeptember 18.
 • Bubirékmodell
  ... és állni hagyjuk. AX2 típusú molekula A látványos bemutatóhoz hozzátartozik a ...
  2007. december 31.
 • A bután téralkata
  ... vegyületek összegképlete nem elegendő a molekula szerkezetének leírásához. Az atomok úgy ... + konfiguráció + konformáció. A molekula különböző konformációi, téralkatai a középső ... szögétől a molekula energiája függ. Szerkezetek átalakulása A bután molekula alakját a ...
  2014. január 29.
 • Diszperziós kölcsönhatás
  ... elektronok tovább mozdulnak és a molekula polaritása ellentétesre változik. Ez az ... kölcsönhatás? Ha az ideiglenes polaritású molekula megközelít egy másik molekulát, akkor ... révén létrejött kölcsönhatás nagy számú molekula között is létrejöhet. Az ábrán ...
  2006. július 3.
 • Fehérjék a monitoron
  ... is lehetőségünk van, hogy a molekula metszetét nézzük meg. Válasszuk a ... , ez hasonlít talán legjobban a molekula valóságos szerkezetére. A Ball& ... az átlátszóság miatt áttekinthetőbb a molekula szerkezete. Nagyon hasonló a Cartoon ... select hydrophobic, evvel kiválasztjuk a molekula hidrofób, azaz vízben nem oldódó ...
  2007. november 24.
 • Laboreszközök rajzolása
  Modell és eszközrajzolás A ChemSketch program professzionális fejlesztésű, alapvetően molekulamodellező program. A 12.0 verziónál tartó programnak freeware változata is elérhető. Minden ingyenesesen elérhető program tartalmaz valami felhasználói ...
  2014. január 15.
 • A Chemsketch program
  Egy korábbi írásunkban bemutattuk az ACD/Chemsketch molekulamodellező programot, illetve használatának néhány példáját a középiskolai kémiatanításban. A modellezésen túl, több területen is segítségünkre lehet a program. Kísérleti összeállítások A ...
  2007. december 10.
 • A Chemsketch program
  Modellezés A Chemsketch program a leggyakrabban használatos modelltípusokat tudja megjeleníti. Kihasználja a számítógépi grafika adta lehetőségeket, amellyel a modellezendő objektumok könnyen elkészíthetőek. A ChemSketch shareware program, amely a http ...
  2007. december 25.
 • Laktózmentesség
  ... glükóz és egy galaktóz  cukor molekula összekapcsolódásával jön létre (A szaharóz ... (szőlőcukor) és egy fruktóz (gyümölcscukor) molekula alkot egy „párt”). Ahhoz, hogy ...
  2016. június 13.
 • Kémiai Nobel-díj 2002
  ... , így fény derülhet egy bonyolult molekula háromdimenziós szerkezetére. Mára a fehérjék ... - caesar.elte.hu/kation/vegybank/molekula/index.htm Felületvizsgáló módszerek - http ...
  2002. október 12.