neolit kor
(31)

 • A kora neolitikus kultúrák bemutatása Az ókori Mezopotámia az egyik legjelentősebb korai civilizáció bölcsője volt. A mezopotámiai síkság termékeny talaja és a grandiózus öntözőcsatornák, gátak tették lehetővé a Kr. e. 4. évezred végén a sumer ...
 • Neolitikum: díszített kerámia Jelentős neolit, újkőkorszaki (Kr. e. 6. – 4. ...
 • Női és férfi világrész a törzsi társadalmakban Az az ősi világkép, amelyet a vadászok kapcsán ismertettünk, jellemző a termelőkre is. Ők is szimmetrikusnak látják a világot, s analógiásan gondolkodnak: rejtett kapcsolatot látnak a világ hasonló jelenségei ...
 • A korai kerámiaedények stílusjegyei A korai neolitikus kultúrákat több-kevesebb joggal kerámiakultúrákként tartják számon. A proto-Haszúna-kor kerámiát a durva, pelyvával soványított, egyszerű formákat mutató edények jellemezték. Lapos, mély csészéket, ...
 • ... : ezeknek a korszakoknak neve átmeneti kor. Az egyes korszakokat a sorszámozott ... . 2040 – 1791), a Második Átmeneti Kor (XIII. – XVII. dinasztia, Kr. e ... . 1550 – 1070), a Harmadik Átmeneti Kor (XXI. – XXIV. dinasztia, Kr. e ... ). Az utóbbi két kor neve összefogóan görög-római kor. A kereszténység elterjedése véget ...
 • ... meglévő kapcsolatokra utalnak a mezopotámiai neolit és a szaharai vadászkultúrákkal. Az ...
 • Környezeti kihívások hatása az őskőkor végén Körülbelül tízezer évvel ezelőtt a Közel-Keleten, illetve ezzel majdnem egyidőben Közép-Amerikában és a Távol-Keleten, majd később fokozatosan újabb és újabb területeken megkezdődött a termelésre való áttérés. ...
 • A halottak lelkei és a túlvilág képzete az ősi termelő társadalmakban A halottkultuszon a termelésre való áttérés lényegében nem változtatott. A halottak lelkeit továbbra is hasonlóan képzelik el. A társadalom tagozódásával azonban, az előkelő, „nagy” ...
 • A Gabonaanya és társai Láthattuk, hogy az animista szemlélet minden növény és állat mögé szellemet képzelt. A pusztuló és új életre kelő természet a termelőknél a legfontosabb termelt növény szellemével azonosul. A Közel-Keleten például gabonaisten ( ...
 • Áttérés a termelésre Körülbelül tízezer évvel ezelőtt a Közel-Keleten, illetve ezzel majdnem egy időben Közép-Amerikában és a Távol-Keleten megkezdődött a termelésre való áttérés. Ennek legfőbb oka a Föld éghajlatának a megváltozása lehetett. Az utolsó ...
 • Paleolit és neolit
  ... . A fémművesség korszakainak elkülönítése a neolit időszakának kisebb egységeit is kijelöli ... a közösség tagjainak életét. A neolit kori társadalmakban a korábbinál jóval ... békésebb termelő társadalmak ellen. A neolit kor legtöbb lelete az úgynevezett termékeny ...
  2002. augusztus 31.
 • Altamira klónja
  Aki belép, óhatatlanul arra gondol, hogy "csak" másolatot lát, de ezt a kellemetlen érzést hamar elfelejteni. A "klón" elkészítői nagyszerű munkát végeztek. Pedig a feladat nem volt könnyű. Altamira pontos feltérképezésével kellett kezdeni, ami a ...
  2001. november 16.
 • Őskor
  Törzsanyag A paleolit és neolit kori életmód összehasonlítása A paleolit ...
  2002. augusztus 31.
 • A prehistorikus művészet
  ... bontani: a kőkorszakra (paleolit, mezolit, neolit) és a fémkorszakra (réz, bronz ...
  2013. május 30.
 • Őskori csillagászok?
  Modern mítosz alkotta ősi tudás Az európai paleolit művészet alkotásainak nagymértékű megjelenése és elterjedése kb. 30 000 évvel ezelőttre tehető, és az ún. felső paleolit forradalom egyik vívmányaként értékelhető. Az egyes ábrázolások megjelenési ...
  2012. augusztus 21.
 • Őskor
  I. Újkőkor (neolithikum) Az életmódban bekövetkezett változások, az új technikai eljárások (edénykészítés agyagból) hatottak a művészeti tevékenységre is. Európában három nagy területen oszlik meg a fejlődés: D-K-Európa és a Közép-Duna vidék ...
  2002. augusztus 30.
 • Mezopotámia művészete
  ... Tudásbázis - Az akkád kor és az új-sumer kor művészete T udásbázis - A ...
  2013. május 31.
 • Stonehenge - a kőkorszaki obszervatórium
  Stonehenge a kőkorszaki obszervatórium Stonehenge, a dél-angliai Salisbury-síkságon álló nagy szürke homokkőtömbökből épült hatalmas műemlék, amely különös vonzerőt gyakorolt a régészekre, és élénk hatással volt az emberek képzeletére. Stonehenge ...
  2001. augusztus 29.
 • SDT-Tipp
  Az alábbi tananyagban az adott téma egy lehetséges óravázlatát és didaktikai segédanyagait rendeztük egybe. Segítségével egy hagyományos - frontális - óra is tartható projektor felhasználásával, de a segédanyagok felhasználásával foglakoztatásra épülő ...
  2004. szeptember 19.